Proeftuinnieuws staat boordevol met de nieuwste resultaten uit het onderzoek van de Vlaamse proefcentra. In reportages laten we telers en andere personen uit de sector aan het woord. Vaste rubrieken zijn: Vollegrond, Glas, Witloof en Kleinfruit. In elk nummer komt een thema aan bod dat telkens een eerder teelttechnisch onderwerp behandelt.

Het vakblad voor de groente- en aardbeienteler

cover13_2016

Rubrieken

Actueel

p08_witloof_actueel_Foto1_nat veld

Witloof actueel 27/6/2016

De opkomst op de witloofpercelen is goed. De aantallen geteld in het kader van de betaalde voorlichting van Inagro schommelen tussen 25 en 30 planten per vierkante meter, met een gemiddelde van 28. Op veel percelen in West-Vlaanderen is er…

Lees meer
p10_vollegrond_actueel_Foto2_waterschade spinazie

Vollegrond actueel 27/6/2016

De maand juni is uitzonderlijk nat en er is veel waterschade. Vergeet niet om foto’s te nemen van percelen met waterschade en dit te melden bij je gemeente. Als deze wateroverlast erkend wordt als uitzonderlijk, kan je op die manier…

Lees meer
p18-19_kleinfruit actueel_Foto1_bloemen

Kleinfruit actueel 27/6/2016

De laatste zomerteelten onder glas werden opgeplant in week 24 of begin week 25. Bij deze late zomerteelten zal de najaarsteelt ongetwijfeld buiten moeten worden opgeplant. Door het vochtige en eerder koele klimaat in juni zijn de zomerteelten zeer rustig…

Lees meer
p38_glas_actueel_Foto1_kanavaro schade macrolophus

Glas actueel 27/6/2016

Steekschade door Macrolophus is al jarenlang een groot probleem in de tomatenteelt. Recent werd vastgesteld dat deze schade zich alleen voordoet in combinatie met een PepMV-besmetting. Sommige rassen vertonen meer symptomen dan andere. Kleine specialty-tomaten vertonen zelfs bloemabortie in plaats…

Lees meer