Je zocht naar "geleidbaarheid"

Er zijn 24 resultaten gevonden.

Geleidbaarheid belangrijk aandachtspunt bij beregenen met gezuiverd afvalwater

…natuurlijke neerslag ontving, maar verder niet extra werd beregend. THEMA Geleidbaarheid irrigatiewater vraagt aandacht Voor de geleidbaarheid van irrigatiewater (EC-waarde uitgedrukt in μS/cm) wordt in de literatuur vaak 1.500 μS/cm als maximale norm gehanteerd. De richtwaarden voor het maximale natrium- en chloridegehalte bedragen Tabel 1. – Waterkwaliteit van het gebruikte regen- en afvalwater (gemiddelde minimum- en maximumwaarde) Waterbron e…

Beregening met drie types gezuiverd afvalwater getest

…perceeltjes kregen per proef evenveel water, ongeacht het type water. Hoge geleidbaarheid van irrigatiewater geeft bladverbranding Na beregenen met gezuiverd afvalwater afkomstig van de groente- en aardappelsector, merkten we bladverbranding op bij zowel aardappelen, bloemkool als spinazie. Dat kunnen we verklaren door de hoge geleidbaarheid van het ingezette water (Tabel 2). Na beregenen met gezuiverd afvalwater van Aquafin stelden we daarentegen…

Geleidbaarheid belangrijk aandachtspunt bij beregenen met gezuiverd afvalwater

Dit bericht werd geplaatst in Kolen, Thema op .

…ijk een interessante waterbron voor het beregenen van landbouwgewassen. De geleidbaarheid (EC) van het ingezette water blijft wel een belangrijk aandachtspunt. Herhaaldelijk en veelvuldig beregenen met water met een EC boven 4.500 μS/cm leidt tot een duidelijke verhoging van het zoutgehalte in de bodem en een beperkte bladverbranding bij bloemkool. Tijdens het tweede proefjaar merkten we ook een kleine opbrengstdaling na beregenen met alternatieve…

Hypothekeert verhoogde zoutdruk gebruik van gezuiverd afvalwater als irrigatiewater?

…lijke bladverbranding op de opbrengst moet nog worden geëvalueerd. Voor de geleidbaarheid van irrigatiewater (EC-waarde uitgedrukt in μS/cm) wordt vaak de norm van maximaal 1.500 μS/cm gehanteerd. De richtwaarde voor het maximale natrium- en chloridegehalte bedraagt respectievelijk 115 mg/l en 180 mg/l. In onze proeven stelden we echter een duidelijke overschrijding van deze parameters vast in het gezuiverde afvalwater. De geleidbaarheid van het w…

Plaatsspecifieke bemesting wint aan belang in prei

…variatie van verschillende bodemeigenschappen binnen een perceel in kaart: geleidbaarheid of EC-waarde (mS/cm) in de lagen 0-30 cm en 0-90 cm-bodemlaag, organischestofgehalte of OM (%) en pH 0-30 cm 0-90 cm Een multispectrale sensor op een drone vangt het gereflecteerde licht op. Hieruit halen we info over de gewastoestand en de biomassa aanwezig op het perceel. | 22 | Proeftuinnieuws 3 | 7 februari 2020 copyright Proeftuinnieuws Met multispectral…