Zoek op datum

Zoek op vrije trefwoorden

Zoek op vaste trefwoorden

Archief

In dit archief vind je alle artikels die verschenen zijn in Proeftuinnieuws sinds 1 januari 2005. De artikels zijn enkel bestemd voor de abonnees en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Proeftuinnieuws vzw. Elk commercieel en professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Proeftuinnieuws vzw.

 1. Asperge tunnelteelt 2017 (5 januari 2018)

  Trefwoorden: asperge, rassenproef, verwarming

 2. Meeropbrengst dekt kosten van druppelirrigatie in asperge (5 januari 2018)

  Trefwoorden: asperge, irrigatie, water

 3. Asperges bewaren in water vermindert roosverkleuring (5 januari 2018)

  Trefwoorden: asperge, kwaliteit

 4. Asperges triomferen op Belgische markt (5 januari 2018)

  Trefwoorden: asperge, commercialisatie, interview, veiling

 5. Asperges, een geslaagde uitweg (5 januari 2018)

  Trefwoorden: asperge, glas, reportage

 6. Nieuwe fosfaatklasse voortaan aan te vragen via SNapp (5 januari 2018)

  Trefwoorden: bemesting, fosfaat, mestdecreet (MAP)

 7. Additieven kunnen werking biofungiciden verbeteren (5 januari 2018)

  Trefwoorden: biologische teelt, gewasbescherming, witziekte, wortelen

 8. Courgette vroege teelt in plastic serre 2017 (5 januari 2018)

  Trefwoorden: courgette, vollegrond

 9. Radicchio rosso vroege en zomerteelt 2017 (5 januari 2018)

  Trefwoorden: bladgewassen, radicchio rosso, rassenproef, vollegrond

 10. Koolraap vroege teelt 2017 (5 januari 2018)

  Trefwoorden: raap, rassenproef, vollegrond

 11. Bloemkool industrie (eerste vrucht) 2017 (5 januari 2018)

  Trefwoorden: koolgewassen, rassenproef, vollegrond

 12. Groenverkleuring voorkomen kan alleen door volledige afscherming (15 december 2017)

  Trefwoorden: kwaliteit, witloof

 13. Meer inzicht in je bedrijfseconomische situatie met de Witloofbarometer (15 december 2017)

  Trefwoorden: economie, rendabiliteit, software, witloof

 14. Aanpak witloofmineervlieg bijgestuurd na wegvallen dimethoaat (15 december 2017)

  Trefwoorden: gewasbescherming, waarnemingen en waarschuwingen, witloof

 15. Beeldherkenning op vangplaten als opstap naar perceelsgerichte waarnemingen (15 december 2017)

  Trefwoorden: geïntegreerde teelt, software, waarnemingen, witloof

 16. Sclerotinia-gevoeligheid witloofrassen wordt in kaart gebracht (15 december 2017)

  Trefwoorden: rassenproef, Sclerotinia, witloof

 17. Boa meerwaarde voor de onkruidbeheersing (15 december 2017)

  Trefwoorden: onkruidbestrijding, witloof

 18. Nieuwe koelcellen klaar voor witloofonderzoek (15 december 2017)

  Trefwoorden: investering, NPW, witloof

 19. Agro-Expo zet trendy groenten in de kijker (15 december 2017)

  Trefwoorden: Agro-Expo, beurs, pastinaak, pompoen

 20. Prei vroege herfstteelt 2017 (15 december 2017)

  Trefwoorden: prei, rassenproef, vollegrond