Inagro

Inagro, gevestigd in Rumbeke-Beitem is een onderzoeks- en adviescentrum dat actief is in verschillende sectoren. Er zijn vijf afdelingen: tuinbouw in openlucht, tuinbouw onder bescherming, biologische productie, akkerbouw en dierlijke productie. Daarnaast schenkt Inagro ook bijzondere aandacht aan maatschappij en leefomgeving. De werking van Inagro richt zich op land- en tuinbouw, inclusief de integrale keten stroomopwaarts en stroomafwaarts en de raakvlakken met natuur, milieu en samenleving. Inagro is een extern verzelfstandigd agentschap van de provincie West-Vlaanderen, dat ontstaan is uit een fusie van het POVLT en zijn vzw’s.

http://www.inagro.be/