Nationale Proeftuin voor Witloof

De proeftuin, gevestigd in Herent, richt zich in eerste instantie op het uitdiepen van de teelttechnische mogelijkheden en het oplossen van teelttechnische problemen in de witloofteelt. Belangrijke onderzoeksitems zijn rassenonderzoek, plantenvoeding en bemesting, gewasbescherming, water, teelttechniek, energie, optimalisatie van de biologische productie en diversificatie.Het proefbedrijf heeft steeds kunnen rekenen op de medewerking van het provinciebestuur aangezien de witloofteelt één van de voornaamste tuinbouwteelten in de streek is. Het Proefbedrijf voor Witloof werd opgericht in 1972 en heeft zich in een tijdsspanne van bijna dertig jaar zich opgewerkt als voorlichting- en informatiecentrum voor de witloofteelt.

http://www.proeftuinherent.be/