Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant staat in voor praktijkgericht landbouwonderzoek. We verzamelen en ontwikkelen kennis om land- en tuinbouwers in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen. De focus ligt al sinds 1973 op witloof. Belangrijke onderzoeksitems zijn rassenonderzoek, plantenvoeding en bemesting, gewasbescherming, water, teelttechniek, energie, optimalisatie van de biologische productie en diversificatie. Daarnaast wordt ingezet op innovatieve teelten met een focus op oliehoudende en vezelgewassen zoals goudsbloem, quinoa en hennep. Naast teelttechniek, waarbij onkruidbeheersing een grote rol speelt, wordt volop ingezet op ketenontwikkeling. Ook typisch Vlaams-Brabantse teelten zoals akkerbouw, tafel- en wijndruiven en hop, behoren tot het onderzoekspakket. Verder komen ook bredere thema’s zoals duurzaamheid, innovatie en bodem- en waterkwaliteit aan bod in het onderzoek.

http://www.vlaamsbrabant.be/praktijkpuntlandbouw