Proefstation voor de Groenteteelt

Gelegen in Sint-Katelijne-Waver -het hart van het grootste productiecentrum voor groenten van Vlaanderen- biedt het Proefstation voor de Groenteteelt vzw (PSKW) sinds 1963 antwoorden op praktische teeltgerelateerde vragen die zich stellen bij de Vlaamse groentetelers. Het Proefstation voor de Groenteteelt vzw heeft een ruime ervaring in het onderzoek met de teelt van groenten onder bescherming en de teelt van groenten in vollegrond. Het Proefstation voor de Groenteteelt vzw heeft als praktijkcentrum taken gekregen betreffende teelttechnische aspecten van groenten onder glas en in openlucht. Het Proefstation voert zowel praktijk- als het toegepast onderzoek uit. De huidige activiteiten van het Proefstation richten zich op rassenproeven, duurzaam meststoffengebruik, duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, duurzaam watergebruik, duurzame klimaatsturing, teelttechniek en nieuwe teeltsystemen.

http://www.proefstation.be/