Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt is gevestigd in Kruishoutem. PCG is zowel actief op het gebied van publiek als privaat onderzoek en voorlichting, in open of gesloten kennissysteem zoals de opdrachtgever verkiest. De kenniseenheid openluchtgroenten richt zich voornamelijk op onderzoek en voorlichting m.b.t. groenten voor afzet op de verse markt (inclusief het vierde gamma).  De kenniseenheid gangbare glasgroenten ontwikkelt en verspreidt kennis voornamelijk over bladgewassen, al krijgen ook vruchtgewassen een plaats binnen de werking.  Binnen de werking van de kenniseenheid biologische beschutte teelt is er aandacht voor zowel vruchtgroenten als bladgewassen.
De kenniseenheid smaak en consumenten gaat na wat de invloed is van rassenkeuze, bemesting, klimaat, teelttechniek, na-oogstbehandelingen… op de smaak van groenten en fruit en bepaalt aan welke criteria groenten en fruit dienen te voldoen om door een Vlaamse consument lekker bevonden te worden.  Het Kenniscentrum Water heeft aandacht voor het volledige waterbeheer op het niveau van de teelten en de bedrijven en werkt nauw samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse proefcentra.

http://www.pcgroenteteelt.be/