Vlaams centrum voor bewaring van tuinbouwproducten

De kwaliteit van groenten en fruit is van wezenlijk belang voor de Belgische tuinbouwsector. Om dit te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de producten in optimale omstandigheden worden geteeld, bewaard en gecommercialiseerd. De vzw Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten werd in 1997 opgericht als een samenwerkingsverband tussen het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) en de KULeuven met als doel technologische dienstverlening en voorlichting in verband met bewaartechnologie en kwaliteit van groenten en fruit te verlenen aan tuinders en veilingen. In 2004 ontving het VCBT het statuut van praktijkcentrum.
Ter ondersteuning van deze activiteiten voert het VCBT zowel praktijk- als basisonderzoek uit met betrekking tot deze thema’s. Het VCBT beschikt over een unieke onderzoeksinfrastructuur voor bewaring onder gecontroleerde atmosfeer en een uitgebreid laboratorium met geavanceerde meetapparatuur voor alle kwaliteitsaspecten van groenten en fruit.
Het VCBT werkt nauw samen met de afdeling BIOSYST-MeBioS van de Katholieke Universiteit Leuven die basisonderzoek uitvoert met betrekking tot de bewaring en kwaliteit van tuinbouwproducten.

http://www.vcbt.be/