MAP

Intensieve aanpak stimuleert duurzame bemesting in de praktijk

Dit bericht werd geplaatst in Andere, MAP op .

Via intensieve aanpak wil het CVBB de stikstofvracht vanuit de percelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. De CVBB-begeleiders doen dat door het opvolgen van percelen en het formuleren van bemestingsadviezen. De doelstelling van de intensieve aanpak is vooral de landbouwers op weg te zetten naar een oordeelkundige bemesting. En hen duidelijk maken dat dit leidt tot goede resultaten, zowel voor de landbouw als voor het milieu.

VLM wijst landbouwers op teeltvrije zone

Dit bericht werd geplaatst in Andere, MAP op .

VLM herinnert de landbouwers eraan om ook dit najaar rekening te houden met de wetgeving rond de teeltvrije zone. De eerste meter langs waterlopen mag niet worden bewerkt en er mogen geen meststoffen of pesticiden op terechtkomen. Je mag wel eenmalig een gras- of graskruidenmengsel inzaaien. Zo voorkom je dat de teeltvrije zone in de toekomst wordt overwoekerd door onkruiden.

Rietveld als duurzame zuivering voor erfsappen

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

In 1995 wou Carl Vanhoutte voedersilo’s bijbouwen op zijn melkveebedrijf in Zillebeke. Maar hij kreeg een ‘njet’ bij de aanvraag van zijn vergunning. Tenzij hij een zuiveringssysteem voor erfsappen zou voorzien. De keuze viel op een rietveld, en dat beklaagt Carl zich twintig jaar later niet.

CVBB zet volop in op laagdrempelige communicatie

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Communicatie rond duurzame bemesting en waterkwaliteit is een belangrijke taak van het CVBB. Doordat de Vlaamse land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid aan thema’s, is het belangrijk de boodschap zo gericht en praktisch mogelijk over te brengen. Daarom zet het CVBB in op een brede, laagdrempelige communicatie waarbij verschillende communicatiekanalen worden benut.

CVBB gaat voluit voor het lokale contact en draagvlakverbreding

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Waterkwaliteitsgroepen vormen de basis van de CVBB-werking. Op een laagdrempelige manier wordt er veel waardevolle informatie over het gebied rond een MAP-meetpunt uitgewisseld. Maar het CVBB gaat ook letterlijk de boer op, met de zogenaamde tententochten. De grote betrokkenheid die hiermee gecreëerd wordt maakt dat land- en tuinbouwers samen streven naar een betere waterkwaliteit.