MAP

Aandachtspunten MAP6

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

MAP6 wordt vanaf heden geïmplementeerd. Dat betekent dat je als landbouwer dit jaar al met een aantal wijzigingen rekening moet houden. Zo worden de maatregelen voortaan gekoppeld aan gebiedstypes in plaats van focusgebieden, maar ook de maatregelen zelf zijn grondig aangepast. Helemaal nieuw is dat je vanaf nu een kunstmestregister moet bijhouden.

Groen licht voor MAP6: wat betekent dit nu?

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

MAP6, het mestactieprogramma voor de periode 2019-2022, is op 22 mei goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Met MAP6 worden gerichte maatregelen genomen die cruciaal zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Nu MAP6 is goedgekeurd, ligt de weg open voor een verlenging van de derogatie voor de periode 2019-2022 door Europa.

Intensieve aanpak stimuleert duurzame bemesting in de praktijk

Dit bericht werd geplaatst in Andere, MAP op .

Via intensieve aanpak wil het CVBB de stikstofvracht vanuit de percelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. De CVBB-begeleiders doen dat door het opvolgen van percelen en het formuleren van bemestingsadviezen. De doelstelling van de intensieve aanpak is vooral de landbouwers op weg te zetten naar een oordeelkundige bemesting. En hen duidelijk maken dat dit leidt tot goede resultaten, zowel voor de landbouw als voor het milieu.

VLM wijst landbouwers op teeltvrije zone

Dit bericht werd geplaatst in Andere, MAP op .

VLM herinnert de landbouwers eraan om ook dit najaar rekening te houden met de wetgeving rond de teeltvrije zone. De eerste meter langs waterlopen mag niet worden bewerkt en er mogen geen meststoffen of pesticiden op terechtkomen. Je mag wel eenmalig een gras- of graskruidenmengsel inzaaien. Zo voorkom je dat de teeltvrije zone in de toekomst wordt overwoekerd door onkruiden.

Rietveld als duurzame zuivering voor erfsappen

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

In 1995 wou Carl Vanhoutte voedersilo’s bijbouwen op zijn melkveebedrijf in Zillebeke. Maar hij kreeg een ‘njet’ bij de aanvraag van zijn vergunning. Tenzij hij een zuiveringssysteem voor erfsappen zou voorzien. De keuze viel op een rietveld, en dat beklaagt Carl zich twintig jaar later niet.