MAP

Winterprei mag straks weer bemest worden

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Winterprei bemesten is niet eenvoudig. De lange groeiperiode in combinatie met het neerslagoverschot tijdens de winter maken het niet evident om voldoende stikstof voor het gewas te voorzien in combinatie met een zo beperkt mogelijk verlies van nitraten richting het grond- en oppervlaktewater.

MAP-actueel 23/8/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, MAP op .

Een beredeneerde bemesting van prei bestaat uit meerdere kleine bemestingen en een tussentijds stikstofadvies, want juister bemesten kan! Door de beperkte groei in de eerste acht weken behoeft prei maar weinig stikstof bij het planten. Zo volstaat het in vele gevallen om de bodemvoorraad in de 0-30 cm-zone aan te vullen tot 110 eenheden werkzame stikstof/ha. Ga je planten na een ‘rijke’ voorteelt zoals vroege aardappelen of bloemkool, dan is…

Lees meer

Bemesten in prei doe je best in meerdere fracties

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Prei is een teelt met een eerder lange groeiduur en met de grootste stikstofopname in de tweede helft van de teelt. Daardoor kan de stikstof die door mineralisatie vrijkomt uit de organische stof in de bodem goed worden benut. Bemesten in meerdere fracties is in deze teelt essentieel, evenals een tussentijds stikstofadvies.

Verlaagde normen dwingen tot efficiënt stikstof doseren

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

De wetgeving beperkt de stikstofbemestingsruimte. Om binnen deze dalende normen nog een voldoende opbrengst en kwaliteit te halen, moet de stikstofdosis zo optimaal en efficiënt mogelijk worden toegediend. Bemesten op basis van een analyse en het plaatsen van de bemesting kunnen hierbij hulpmiddelen zijn.