MAP

Rijenbemesting met vloeibare Urean heeft heel wat voordelen in prei

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Teler Kris Noppe uit Westrozebeke deelde vorige winter tijdens een thematisch uitwisselingsmoment zijn ervaringen met vloeibare rijenbemesting in winterprei. Deze techniek laat toe een kleine dosering van 40 eenheden stikstof in de rij toe te dienen bij de start van de teelt. En dat geeft bij Kris al jaren goede resultaten. Bijbemesten doet hij na een bodemstaalname breedwerpig met Sulfammo 30.

Nieuwigheden bij de mestaangifte

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

De mestbankaangifte staat voor de deur. Voor het eerst moet je ook het gebruik van organische en organo-minerale meststoffen opgeven. Het gebruik aan kunstmeststoffen in vollegrondsteelten in 2021 is al ingevuld op basis van het gebruiksregister. Kijk dit zeker even na. En er zijn nog wijzigingen, zoals aanpassingen aan de termijnen waarbinnen je het kunstmestregister moet invullen.

Tips om stikstof maximaal te laten renderen

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Laat je stikstofgift maximaal renderen. Begin met te berekenen hoeveel stikstof je bodem kan vrijstellen en stem je gift hierop af. Fractioneren is de boodschap en werk waar mogelijk met een geplaatste bemesting, zo kan je de stikstofgift

Winterprei mag straks weer bemest worden

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Winterprei bemesten is niet eenvoudig. De lange groeiperiode in combinatie met het neerslagoverschot tijdens de winter maken het niet evident om voldoende stikstof voor het gewas te voorzien in combinatie met een zo beperkt mogelijk verlies van nitraten richting het grond- en oppervlaktewater.

MAP-actueel 23/8/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, MAP op .

Een beredeneerde bemesting van prei bestaat uit meerdere kleine bemestingen en een tussentijds stikstofadvies, want juister bemesten kan! Door de beperkte groei in de eerste acht weken behoeft prei maar weinig stikstof bij het planten. Zo volstaat het in vele gevallen om de bodemvoorraad in de 0-30 cm-zone aan te vullen tot 110 eenheden werkzame stikstof/ha. Ga je planten na een ‘rijke’ voorteelt zoals vroege aardappelen of bloemkool, dan is…

Lees meer