MAP

Verlaagde normen dwingen tot efficiënt stikstof doseren

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

De wetgeving beperkt de stikstofbemestingsruimte. Om binnen deze dalende normen nog een voldoende opbrengst en kwaliteit te halen, moet de stikstofdosis zo optimaal en efficiënt mogelijk worden toegediend. Bemesten op basis van een analyse en het plaatsen van de bemesting kunnen hierbij hulpmiddelen zijn.

Groenbedekkers inwerken voor beter bodem- en nutriëntenbeheer

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Landbouwer Stijn Dewulf deelde zijn ervaring met groenbedekkers tijdens een uitwisselingsmoment van B3W. Na de hoofdteelt zaait hij zo vlug mogelijk een groenbedekker in. Hij kiest daarbij voor een zo rijk mogelijk mengsel, want elk type groenbedekker heeft wel een gunstige eigenschap. Door de bodem niet-kerend te bewerken werkt hij ook aan koolstofopbouw in de bodem.

Impact van MAP6 op de teeltkeuze in de verzamelaanvraag

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Vanggewassen maken een belangrijk onderdeel uit van MAP6. Vooral in gebiedstypes 2 en 3 hebben deze vanggewassen ook een belangrijke impact op de teeltkeuze. In dit artikel willen we je informeren omtrent hoeveel vanggewas je moet inzaaien, op welk perceel en tegen welke datum. We zetten ook de alternatieven op een rijtje die mogelijk zijn om aan deze vanggewasplicht te voldoen.

Kunstmestregister verplicht sinds begin dit jaar

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

MAP6 zet sterk in op de opvolging van het gebruik van kunstmest, meer bepaald de stikstof- en fosformeststoffen. In de Mestbankaangifte aangeven hoeveel kunstmest je het voorbije jaar hebt gebruikt, volstaat niet langer. Je bent nu ook verplicht om tijdens het seizoen een kunstmestregister bij te houden voor de stikstof- en fosformeststoffen.

Bijbemesten is basisbemesting verlagen

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Het is beter om gespreid in de tijd kleine hoeveelheden meststoffen toe te dienen, dan veel ineens te bemesten. Dat kan alleen als je ook de basisbemesting verlaagt. Te veel bemesten in één keer vergroot de kans op verlies. Bovendien kan tijdens de teelt duidelijk worden dat het met minder meststoffen kon.