Kleinfruit

Kleinfruit actueel 26/7/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de meeste teelten met doordragende rassen komt de productie in een piek. Deze hoofdoogst valt dit jaar in augustus en dat is toch wel wat later dan gemiddeld. Het koude weer in mei zorgde voor een trager teeltverloop. Vermoedelijk hebben de koude omstandigheden ook de bloemaanleg vertraagd. Je moet weten dat de planten van doordragers eerst hun vorigjaarse bloem geven. Deze vorigjaarse bloem is aangelegd in het opkweekjaar, dus op het opkweekveld.

Kleinfruit actueel 28/6/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het opkweken van trayplanten staat voor de deur en daarom geven we graag enkele belangrijke teeltadviezen: van de juiste stekgrond en bemesting tot het juiste stektijdstip en de beregening achteraf. Stekgrond bevat best tussen 25% en 50% kokos. Door kokos toe te voegen is de vochttoestand van het substraat beter controleerbaar tijdens de teelt.

Kleinfruit actueel 14/6/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Elk jaar opnieuw worden we enkele malen geconfronteerd met extreme zomerse omstandigheden. En maar al te vaak wordt kwaliteitsverlies hieraan toegewezen. Het is net dan dat de toptelers het verschil maken met kleine details. We zetten enkele zaken op een rijtje. Een traditionele verwarmde serre wordt in de zomerperiode gevuld met een productieteelt of een stekkenteelt. In tegenstelling tot een stekkenteelt die behoorlijk wat warmte verdraagt, wordt bij een productieteelt getracht zo koel mogelijk te telen.

Kleinfruit actueel 31/5/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De eerste zomerteelten zijn opgeplant. De zomerteelten die na een vroege stookteelt komen, staan op vele plaatsen al binnen. Deze voor na een doorteelt staan nog op het trayveld te wachten. Door het koude voorjaar zouden we nog vergeten dat de zomers heet kunnen zijn. Een coating op het kasdek kan zowel voor de zomerteelt als voor de start van de najaarsteelt zeer nuttig zijn. Informeer je en bespreek dit eventueel met je voorlichter.

Coöperatie Hoogstraten ondersteunt en volgt nieuwe aardbeirassen op de voet

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Het merk Hoogstraten is in binnen- en buitenland gerenommeerd dankzij zijn heerlijke, kwaliteitsvolle aardbeien. Coöperatie Hoogstraten speelt dan ook een sleutelrol in de vermarkting van deze aardbeien. Beloftevolle rassen krijgen via een speciale introductieregeling de kans om zich te bewijzen en in de markt te komen. Om de kwaliteit jaarrond zo hoog mogelijk te houden, kijkt Hoogstraten uit naar nieuwe rassen voor specifieke teeltsystemen en periodes in het jaar.