Kleinfruit

Kleinfruit actueel 3/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De planten worden nu volop gerooid en verse teelten worden vaak nog geplant voor de jaarwisseling. Om alles afgerond te krijgen vóór het personeel huiswaarts gaat, komen er op verschillende bedrijven nog drukke tijden aan. Telers zijn er dan ook niet rouwig om dat er niet zo veel meer moet worden geoogst. Alleen in de glasteelten geplant rond 17-18 augustus of later moet er nu nog wat worden geoogst. Door een mindere plantbelasting en een behoorlijk zonnig najaar, was de energiebalans altijd voldoende positief tot eind november. Daardoor was er al snel nieuw hartblad aanwezig, dat grover en vegetatief was. Hierdoor was ook de vruchtkwaliteit goed, maar dat was niet overal het geval.

Kleinfruit actueel 12/11/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het hoeft niemand nog te verbazen dat alle teelten dit najaar vroegtijdig afgeoogst zullen zijn. De oogst is gemiddeld al ver gevorderd. In de vroegst geplante teelten (begin augustus) is er nog een beetje behang, maar de oogst zal hier beëindigd zijn vóór het einde van november. Het ziet ernaar uit dat alleen de plantingen van na 15 augustus nog in productie zullen zijn in december. Uiteraard zullen er wel nog minder vruchten aanhangen in vergelijking met andere jaren in december. De meeste teelten zijn over hun piek heen en de planten kennen al terug wat meer groei. Alleen bij de teelten die geplant zijn rond 25 augustus of later waren er begin november nog bloemen aanwezig. Enkel van deze teelten zal er nog kunnen worden geplukt tot Kerstmis of later.

Kleinfruit actueel 19/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Door de aanhoudende warmte –tot 17 oktober was het nog 21°C– is de aanvoer rond half oktober enorm gestegen door de wel zéér grote plukken onder glas. In week 42 werd er in twee beurten samen (op één week dus) makkelijk 1 kg/m² en meer geoogst (tot 1,5 kg/m² hier en daar). De prijsvorming was dan ook extreem zwak half oktober.
Dat zal natuurlijk zijn gevolgen hebben voor de aanvoer in november en december. De aanvoer zal dan sterk teruglopen, een beetje vergelijkbaar met het najaar van 2016. Hopelijk zal de prijsvorming dan de geleden schade wat kunnen goedmaken. Door de uitbreidingen van de voorbije jaren zal oktober steeds een moeilijke maand blijven, vooral als het dan warm en zonnig is. De kwaliteit was wel zeer goed en waarschijnlijk zal dit ook in november veel beter zijn dan vorig jaar omdat er al veel plantbelasting weg is.

Gespot op de aardbeienvakbeurs

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Heel wat toeleveranciers verzamelden zaterdag 22 september op Proefcentrum Hoogstraten voor de Internationale Mechanisatie- en Demonstratiedag aardbeien. Een tweejaarlijkse traditie én hoogdag voor de aardbeiensector. Zowel binnen als buiten zetten de standhouders hun nieuwste ontwikkelingen in de kijker. Een greep uit het aanbod.

Kleinfruit actueel 8/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In heel wat najaarsteelten onder glas is de oogst begonnen. In tegenstelling tot andere jaren valt de zetting van de eerste vruchten mee. De meeste planten zijn niet of amper overbelast geweest. Augustus en september waren zonnig met geregeld koude nachttemperaturen. Hierdoor konden de planten een krachtig en mooi gewas ontwikkelen. Ook begin oktober waren de weersomstandigheden goed om voldoende kwaliteit te garanderen. Zonnige dagen zorgden voor voldoende suikeraanmaak, terwijl de nachten koel genoeg waren om de suikerverademing tegen te houden. De netto-fotosynthese was dus hoog en gemiddeld genomen staan de planten er dan ook sterk bij.