Kleinfruit

Kleinfruit actueel 4/12/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In de plantingen van 10-15 augustus en vooral later moet er nog behoorlijk wat worden geoogst. De plantbelasting is opnieuw beter in balans en de planten vertonen gemiddeld al een sterker hartblad. Het overwegend grijze weer in november en begin december heeft een grote invloed op de kwaliteit van de aardbeien. Volgende gebreken doen zich voor: gebrekkige kleuring (witte konten), gescheurde vruchten en afwijkende vorm. Door het grijze weer in combinatie met lichte regen of smeltende sneeuw was het op vele bedrijven moeilijk om voldoende etmaaltemperatuur te halen. Een afwijkende vruchtvorm is vooral in de latere plantingen beduidend meer aanwezig. Hier is de zetting van de laatste bloemen vaak niet goed en zijn er ook bloemen geaborteerd.
De prijsvorming was eind november-begin december bijzonder zwak. Enerzijds speelde de bijzonder hoge aanvoer van aardbeien, terwijl de kwaliteit niet schitterend was. Anderzijds was er ook al een groot aanbod van zuiderse aardbeien op de markt.

Kleinfruit actueel 13/11/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroegst opgeplante najaarsteelten (eind juli) zijn vrijwel afgeoogst en de hergroei is hier al goed bezig. In deze teelten zal zeer weinig moeten worden nagestookt om voldoende bloemaanleg te krijgen. De plantingen van 10-15 augustus zijn ondertussen ook al over de 2 kg/m² geraakt. De kwaliteit is opnieuw verbeterd aangezien de plantbelasting (het aantal vruchten per plant) tot het draagbare is gedaald. In de late plantingen van 20 augustus werd er tot 10-15 november nog veel ‘afval’ geoogst. Er is simpelweg te weinig lichtenergie om genoeg suikers voor alle levensprocessen op te bouwen. Dit uit zich in gebarsten, paarse en misvormde vruchten, vooral op de natakken. Op de late natakken is er ook vrij veel bloemabortie door energiegebrek. Dergelijke late plantingen worden alleen uitgevoerd om een maximale middenprijs te behalen, maar er worden zelden hoge producties gerealiseerd.

Kleinfruit actueel 20/10/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De trayplanten zijn dit jaar zeer gespreid. De planten zijn werkelijk ‘traag’ en het duurt dan ook heel wat langer om ze afgeoogst te krijgen. Het merendeel van de najaarsteelten was rond 20 oktober nog lang niet uitgebloeid. In november en december zal er dan ook voldoende aanvoer van aardbeien zijn.
In veel teelten is het dus niet duidelijk of de teelt volledig afgeoogst zal geraken. We spreken dan over plantdata vanaf half augustus. Bovendien is het niet zeker of de laatste bloemen wel voldoende goed zullen zetten. In een gemiddeld jaar loopt de bestuiving goed tot 25 oktober. In uitzonderlijke jaren met veel zonlicht eind oktober, kan de laatste zetting gebeuren tot ten laatste 1 november. Nadien komen er meestal alleen nog misvormde vruchten bij, ofwel wordt de bloem door de plant afgestoten (geaborteerde bloemen).

Kleinfruit actueel 9/10/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De wachtbedden en rechtstreekse plantingen zijn goed aan het ontwikkelen en er ontstaan zijneuzen. Alleen de laatste rechtstreekse plantingen blijven wat achter. Maar ook hier is de temperatuur in oktober zeer bepalend. Bij gunstige omstandigheden trekken deze laatste nog wel bij. De rechtstreekse plantingen met Magnum zijn wel tijdig geplant en lijken voldoende zwaar te worden. Op de trayvelden is de tweede en derde tak aan het ontwikkelen en is de topbloem verder aan het schuiven. De reservewortels zijn volop aan het dikken. Het is uiterst belangrijk om voeding te geven tot begin november.
De laatste spint- en luisbehandelingen zouden moeten zijn uitgevoerd. Tegen wortelziekten moet je uiteraard nog wel regelmatig behandelen.
Wees alert voor nachtvorst. Vanaf dat er enkele graden nachtvorst aan de grond wordt voorspeld, moet je afdekken! Beter een keer te vroeg dan te laat …

Tips & tricks om aardbeien nog beter aan de man te brengen

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

De ene oneliner na de andere. Dat is hoe het er in de commerciële wereld aan toegaat. Maar vaak zit er een belangrijke boodschap achter die slogans. Vast staat dat we op commercieel vlak nog wel wat kunnen leren. En dat af en toe rekening houden met wat de marketeers zeggen ons zeker geen windeieren zal leggen.