Kleinfruit

Kleinfruit actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten zijn op de meeste plaatsen eind december of begin januari opgeplant. We zien dat Sonsation hierin het overgrote deel vertegenwoordigt. Sonata is afgenomen, vaak ten voordele van Sonsation. Clery komt nog slechts sporadisch voor. Bij Sonata en Sonsation zien we nu de eerste groeireactie komen. De planten zijn al mooi geworteld en de eerste nieuwe blaadjes ontwikkelen zich. Over het algemeen wordt er nog rustig gestookt.

Kleinfruit actueel 16/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

2019 was een jaar van extremen. Het weer deed ongeziene sprongen van hoog naar laag, met in februari al temperaturen tot vrijwel 20°C. Rond 20 april hadden we meerdere dagen boven 25°C, gelukkig gevolgd door een koele meimaand. Elke laatste week van de drie zomermaanden werd het dan weer 36°C of meer, met verwoestende gevolgen voor alle teelten. In het najaar bedaarde het weer wat en kenden we een normaler temperatuurverloop.

Kleinfruit actueel 2/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

We haalden dit najaar zeker geen top-opbrengsten. Een eerste reden hiervoor was de lagere inhoud van de planten als gevolg van een wat schuchtere bloemaanleg in 2018. En dat was dan weer een gevolg van de aanhoudende droogte tot eind oktober vorig jaar waardoor de trayvelden alleen met putwater konden worden beregend. Een tweede en waarschijnlijk belangrijkere reden was het donkere najaar dit jaar. Vooral oktober was erg donker ten opzichte van het gemiddelde. Volgens het KMI waren er slechts 88 uren zonneschijn in oktober tegenover een gemiddelde van 112. En minder licht is minder productie. De productie lag 5 tot 10% lager dan in een standaardjaar.

Kleinfruit actueel 8/11/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De kwaliteit van de aardbeien was dit najaar vaak ondermaats. Zowel op de stellingen, als onder glas en plastic hebben de teelten kwaliteitsverlies geleden, en dan zeker de iets latere plantingen. Regelmatig worden er kleine vruchtscheurtjes (in alle richtingen) waargenomen. Vaak bij de laatste (kleine) vruchten van de eerste tak. Vruchtscheurtjes worden veroorzaakt door een energetisch onevenwicht in de plant. De plant verbruikt ’s nachts te veel energie in verhouding tot de aangemaakte energie overdag. Door het donkere weer in oktober was er weinig energieproductie overdag.
Je streeft best naar een maximale etmaaltemperatuur van 13,4°C + 0,2°C per 100 J/cm², om niet te putten uit de reserves van de planten. Bij regen en koud weer moet je hier de hele dag behoorlijk hard voor stoken. Bij zachte weersomstandigheden is het belangrijk dat er voldoende lang een minimum buis onder het gewas blijft. Stralingswarmte heeft namelijk een positieve invloed op de doorkleuring van de vruchten. Ook het klimaat blijft dan actiever.

Kleinfruit actueel 21/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De regen van begin oktober was zeer welkom! Met de komst van goed water verbeterde de vruchtkwaliteit zienderogen. Het rustige regenachtige weer zorgde eerder ook al voor een rustig oogstverloop vanaf midden september. In tegenstelling tot de piekaanvoeren in de warme maanden september en oktober van 2018, bleef de aanvoer dit najaar tot nu toe behoorlijk stabiel.
Toch liep het allemaal maar net goed af. Zo bleven de temperaturen gelukkig behoorlijk gunstig zodat ook van de te laat geplante, koude teelten nog behoorlijk wat kon worden geoogst in oktober; en dat zonder al te veel kwaliteitsverlies. Ook de gestookte teelten hebben zich gelukkig kunnen opkrikken aan de zonnige dagen, of beter de zonnige momenten.