Kleinfruit

Kleinfruit actueel 26/4/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Door het koude weer wordt het verschil tussen de teelten groter. De gestookte glasteelten zijn al voorbij hun piek, terwijl de tunnelteelten in de vollegrond nu nog maar goed op gang komen. De klassieke vollegrondsteelten en de stellingteelten zullen nog lang op zich laten wachten. Hier was er eind april nog amper bloem te zien. In zulke jaren is het aanbod in mei vaak te klein om de voor die periode grote vraag naar aardbeien in te vullen, met een vlotte prijsvorming tot gevolg. In juni zien we dan vaak het tegenovergestelde.

Kleinfruit actueel 12/4/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In het merendeel van de belichte teelten worden nu de laatste aardbeien geplukt. In deze teelten is trips amper een probleem geweest, spint en bladluis daarentegen waren vaak wel aanwezig. Ook in de niet-belichte voorjaarsteelten, die nu in volle pluk zijn, zijn spint en bladluis vaak waargenomen en is er ingegrepen geweest. In sommige doorteelten is trips wel aanwezig en zijn al meerdere keren extra Neoseiulus cucumeris bij uitgestrooid, naast de kweekzakjes die ondertussen standaard worden uitgehangen.

Kleinfruit actueel 23/3/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Eind februari – begin maart worden de laatste winterteelten met junidragers afgerond. Traditioneel worden deze teelten gevolgd door de verse teelten, geplant in december. De belichte voorjaarsteelten starten begin maart, maar dit areaal is eerder beperkt. Sonsation lijkt momenteel de standaard te worden bij de onbelichte teelten, maar komt laat op gang. Hierdoor neemt de interesse in alternatieven meer en meer toe. Voorjaarsteelten met low-chillrassen of doordragers zijn mogelijke alternatieven om vroeg in het jaar (onbelichte) aardbeien te kunnen produceren.

Kleinfruit actueel 8/3/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Afhankelijk van de forcerie en bloemknophoogte werden eind februari – begin maart de eerste aardbeien geplukt in de vroege stookteelten onder assimilatiebelichting. Het betreft veelal een vroege stookteelt met het ras Sonata. Helaas blijft de uitval door Phytophthora cactorum bij dit ras kopzorgen geven. In de praktijk wordt er dan ook geëxperimenteerd met kleinere testplots met Sonsation om te kijken hoe dit ras zich ontwikkelt in een vroege stookteelt onder assimilatiebelichting. In een vroege stookteelt zonder assimilatiebelichting zijn de proefresultaten en de praktijkervaringen met Sonsation zeer succesvol.

Kleinfruit actueel 22/2/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de nieuwe plantingen van eind december 2020 zal eind februari – begin maart de oogst beginnen. De winterteelten zijn eind februari afgeoogst en worden dus opgevolgd door deze plantingen van eind december. Het percentage uitval door Phytophthora bij Sonata is nu volledig zichtbaar en dit lijkt de laatste jaren zeker niet minder te worden. Uitvalpercentages van 10 tot 15% en meer zijn gangbaar. Sonata is een zeer gevoelig ras en het minste van stressfactoren die de planten op het trayveld ervaren, resulteert in een aantasting.