Kleinfruit

Kleinfruit actueel 30/7/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De zomer van 2018 is tot nu toe extreem warm en zeer droog. Ook voor de aardbeienteelt heeft dat zeer zware gevolgen. Heel wat teelten zijn ondermaats: de kilo’s worden niet gehaald en er worden te veel kleine vruchten geplukt. Bovendien bezorgen tripsaantastingen veel telers kopzorgen.
Het inplannen van de verschillende teelten is erg moeilijk. Alle juni- en juli-plantingen kennen een te snel teeltverloop. Teelten waarvan we normaal een hele maand september kunnen oogsten, zullen nu voor half september afgelopen zijn.
Door de extreme droogte is het regenwater nagenoeg overal uitgeput. Veel telers bedruppelen hun teelten nu met putwater, dat kwalitatief niet zo goed is. Gelukkig heeft dat tot nu toe niet tot kwaliteitsproblemen geleid. De planten worden immers extreem actief gehouden door de hitte. We verwachten wel kwaliteitsproblemen zodra het weer omslaat. Het is belangrijk om dan tijdig te kunnen overschakelen op regenwater.

Van sla naar kwalitatief zachtfruit

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Elf jaar geleden startten Stefaan Pype en Leen Matheussen hun eigen tuinbouwbedrijf op in het West-Vlaamse Staden. Ze hebben nu een succesvol bedrijf dat zich vooral richt op het telen van zachtfruit. Het proberen spreiden van de oogstpieken in deze heel arbeidsintensieve teelten blijft een uitdaging. Zachtfruit telen met de nodige aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid staat op dit bedrijf zeker centraal.

Kleinfruit actueel 2/7/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De zomerteelten onder glas zien duidelijk af van de hitte en dat zal nog een tijdje het geval zijn. Begin juli geeft de thermometer opnieuw 30°C aan en de vooruitzichten voor de komende tien dagen geven weinig verandering in het weer. De zomerteelten blijven dus onderhevig aan hitte. Bij de vroege zomerteelten waren er beduidend meer misvormde vruchten en liep de vruchtmaat snel terug. Na een zware plukbeurt doken soms ‘paarse’ vruchten op. Door de hitte zijn de bestuivers minder actief en soms is het stuifmeel ook gewoon ‘verbrand’ zodat een goede bestuiving en zetting moeilijker worden. Trips is pleksgewijs een probleem. Ook witziekte komt hier en daar voor.

Kleinfruit actueel 18/6/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het was het hele voorjaar extreem warm (en droog). Vanaf begin april zijn de temperaturen gestegen boven de gemiddelden voor de tijd van het jaar en ze zijn er altijd boven gebleven tot half juni. Resultaat: een extreem vroeg voorjaar met minder kilo’s en een ondermaatse prijszetting, gevolgd door een tekort aan aardbeien vanaf half juni met een zeer goede prijs als gevolg. Het warme weer was ook ongunstig voor de ontwikkeling van de zomerteelten. Bij de doordragers die al vroeg geplant zijn, is de generatieve groei vroeger gestart. Stekken en verse planten zullen er meer dan genoeg zijn dit jaar.

Kleinfruit actueel 4/6/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

We hebben het gevoeld. We hebben een extreem warme lente achter de rug, met drie perioden van rond de 30°C: de eerste rond 20 april, de volgende begin mei en de laatste eind mei. Daardoor zijn alle voorjaarsteelten, zowel Sonata als de doorteelten, sneller verlopen. Deze teeltvormen hebben zeker een halve kg/m² verloren of meer, maar de prijsvorming was beter dan vorig jaar, vooral voor de doorteelten.