Kleinfruit

Kleinfruit actueel 24/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het aardbeienseizoen is tot nu toe behoorlijk moeilijk verlopen. De prijsvorming verloopt dit jaar bijzonder moeilijk. Heel wat telers komen niet of amper uit de kosten. Zowel in april als in mei waren er perioden met vergoedingsprijzen onder de kostprijs. Ook was de kwaliteit van de doorteelten eerder zwak, zoals vermeld in onze vorige actuele berichten. Ten slotte wordt de plaagbeheersing in de aardbeienteelt moeilijker en moeilijker. Aantastingen van witte vlieg of trips bereikten her en der catastrofale dimensies, met zware verliezen tot gevolg.

Teelt van aardbeien in Zuid-Italië

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Aardbeien worden in Zuid-Italië nog steeds grotendeels in vollegrond geteeld. Maar een verschuiving naar de substraatteelt dringt zich stilaan op. Sabrina en Candonga zijn de voornaamste aardbeirassen in de streek van Calabrië en Basilicata. De interesse voor de teelt van zachtfruit neemt toe in Zuid-Italië. In Sicilië daarentegen blijft de citrusteelt de belangrijkste sector.

Kleinfruit actueel 13/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Mei is koud en nat gestart. Een tot dan nog zeer vroeg voorjaar is daardoor plotseling veranderd in een zeer gespreid en laat voorjaar. Op sommige plaatsen was er strenge lentenachtvorst, op andere dan weer helemaal niet; het was grillig verdeeld. De koude teelten hebben vertraging opgelopen en de buitenteelten stonden nagenoeg even stil. De vroege stookteelten en doorteelten zijn vrij vroeg afgeoogst. In combinatie met het mindere weer van de voorbije weken resulteert dat in een lagere aanvoer deze maand.

Kleinfruit actueel 26/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het teeltresultaat van een doorteelt Elsanta wordt niet alleen bepaald door een topproductie. Een goed arbeidsrendement en een goede sortering zijn ook doorslaggevend. Meer en meer telers beseffen dit en dat brengt de discussie voor verandering op gang. Mogelijk resulteert dit in de toekomst dus in nog meer verse teelten en doorteelten met andere rassen. Daarbij wil niemand in het komende seizoen opnieuw geconfronteerd worden met het droogterecord van 2018. Slechte waterkwaliteit, ondermaatse producties bij doordragers … zijn zaken die ook nu al aandacht krijgen.

Kleinfruit actueel 8/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten zijn praktisch overal goed aan de pluk. Clery gaat naar volle productie, maar ook Sonata is goed op dreef. De meeste telers zijn nu twee à drie weken aan de pluk. Sonsation komt wat langzamer op gang. Dit ras is op veel plaatsen minder vroeg opgeplant en kent bovendien een trager oogstverloop. Zowel Sonata als Sonsation heeft dit jaar een mooie spreiding waardoor er ook nu nog behoorlijk wat bloem aanwezig is.
Wij verwachten dat beide rassen goed gewaardeerd zullen worden op de markt. Sonsation bleef in week 14 wel wat achter in prijszetting, maar dat is wellicht te wijten aan de voorlopig lagere aanvoer. De verwachting is dat het prijsverschil kleiner zal worden naarmate er een groter volume Sonsation wordt aangevoerd.