Kleinfruit

Kleinfruit actueel 4/10/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas bezitten dit jaar een grote spreiding. In de plantingen van na half augustus moesten in de eerste week van oktober nog heel wat bloemen open komen. We verwachten voor de latere plantingen een zeer gespreide oogst en dus ook een lange oogstperiode. Een gespreide oogst zorgt ook voor een lagere plantbelasting waardoor de vruchtkwaliteit beter is. Bij de latere teelten is het niet zeker of de laatste bloemen wel voldoende goed zullen zetten. In een gemiddeld jaar loopt de bestuiving goed tot 25 oktober. Nadien zien we er meestal alleen nog misvormde vruchten bijkomen of de bloem wordt door de plant afgestoten (geaborteerde bloemen).

Smaak primeert bij nieuwe aardbeirassen

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Er beweegt de laatste jaren heel wat in het aanbod aardbeirassen. Limgroup heeft een nieuw smaakvol ras in zijn gamma voor de herfst- en belichte winterteelt. Het ras werd feestelijk voorgesteld op de Aardbeien Demodag in Horst. Bij Flevo Berry kregen we dan weer te horen dat er een nieuwe doordrager boordevol smaak zit aan te komen.

Kleinfruit actueel 20/9/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De trayopkweek zit op schema. De bloemaanleg is volop aan de gang. Afhankelijk van de beoogde plant wordt vanaf nu steviger tot zeer stevig bemest. Bij de zwaardere partijen zijn er al mooie zijneuzen. Vooral Sonsation ontwikkelt gemakkelijk zijneuzen. Maar Sonata maakt op de meeste plaatsen nu ook zijneuzen aan. In de eerste helft van oktober laat je best al eens een bloemknopstudie doen en pas je de bemesting hierop aan. Bij regenachtig weer doe je er goed aan om de bemesting wat meer te spreiden (tot drie à vier beurten met een lagere gift). Zo spoelen er minder nutriënten uit en is de groei gelijkmatiger.

Kleinfruit actueel 6/9/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas staan in bloei. Zoals de andere najaarsteelten zijn deze planten in alle rust kunnen starten. De gewassen staan er dan ook mals bij met grote bladschijven en weinig tipburn. De biologie is ingezet en nu is het belangrijk om goed te monitoren en waar nodig bij te sturen. Vooral trips moet je goed in de gaten houden.
Witte vlieg is steeds meer in opmars. Door selectiever te bestrijden geven we dergelijke plaaginsecten wellicht iets meer ruimte. Wegvangen met vanglinten en/of -platen is de basis voor de aanpak van witte vlieg. De laatste jaren zien we ook een toename van de Duponcheliamot (Duponchelia fovaelis).

Kleinfruit actueel 23/8/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten in de serres werden voor het grootste deel opgeplant tussen 10 en 20 augustus. De vroegere plantingen -een minderheid- staan al volop in bloei. Er zal nog een zeldzame afdeling opgeplant worden begin september voor een teelt onder assimilatiebelichting. Ten opzichte van vorig jaar hebben we nu compleet tegenovergesteld weer. Het is veel koeler en ook veel vochtiger. De planten kunnen zeer rustig vertrekken, en we zien dan ook gelijkmatige aanplantingen met een grof blad en een stevige bloem. Er moet amper over de planten gebroesd of verneveld worden, op een enkele namiddag na. Meer broezen of vernevelen zou zelfs zeer nadelig kunnen zijn voor tip-burn.