Kleinfruit

Met Regalis Plus naar dikkere en minder misvormde vruchten bij de junidragers

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Dit voorjaar kreeg Regalis Plus een erkenning voor twee najaarstoepassingen in een vollegrondsteelt aardbeien. Met deze groeiregulator op basis van prohexadion-calcium kan je de vruchtkwaliteit van aardbeien verbeteren. Bij Darselect werd in proeven ook een productiestijging vastgesteld. De planten vormen bovendien nauwelijks nog uitlopers. De productie komt wel enkele dagen later op gang. De resultaten zijn rasafhankelijk. Voorlopig werden alleen proeven met Darselect en Elsanta uitgevoerd.

Kleinfruit actueel 11/9/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroegst opgeplante najaarsteelten (eind juli) zijn rond 10 september in de oogst aanbeland. Het gaat hier om slechts een zeer klein gedeelte van het areaal. Meer dan de helft van het areaal is in de week van 15 augustus opgeplant. Bij deze plantingen zal de oogst pas begin oktober op gang komen. Door het koele en vochtige weer van de eerste helft van september is de groei zeer voorspoedig verlopen. De spreiding tussen de bloemtakken is zeer groot en de bloemkwaliteit is goed. Toch zien we dat er in de vroege plantingen nog wat misvormde vruchten worden geoogst, maar dat verbetert al snel na enkele plukken.

Kleinfruit actueel 28/8/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In de planten van 2016 zit zeer veel spreiding, wat een constante aanvoer belooft. Dat geldt als rode draad dit seizoen. Toch werden de plantdata amper aangepast ten opzichte van andere jaren. Gespreide planten zijn echter ook trage planten. We verwachten dus dat er meer overlap zal zijn tussen ongestookte en gestookte teelten. Bovendien verwachten we ook meer aardbeien in november en december.

Kleinfruit actueel 31/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Weinig aardbeien, bij ons maar ook elders, resulteerden in een zeer goede prijszetting de afgelopen weken. Ondermaatse zomerteelten onder glas gaven zelden of nooit een beter saldo-resultaat. Verlate teelten, in vollegrond en op stelling, waren een schot in de roos ondanks dat vaak te weinig kilo’s werden geplukt.
Het is al meermaals gezegd: doordat het productiepotentieel gemiddeld lager is, wordt ook dit najaar geen overloop van aardbeien verwacht. Tenzij het weer hier anders over beslist. Toch wordt nog een weerslag verwacht van de (te) goede vergoedingsprijzen.
In juli waren de weersomstandigheden zeer gunstig. Hierdoor zijn de teelten zeer goed weggegroeid en zijn ook de meeste trayvelden zeer goed vertrokken.

Kleinfruit actueel 3/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De zomerteelten onder glas hebben duidelijk te lijden gehad onder de hitte en het warme weer in juni. Bij de vroege zomerteelten waren er beduidend meer misvormde vruchten en liep de vruchtmaat snel terug. Na een zware plukbeurt doken soms ‘paarse’ vruchten op. De grote spreiding in de trayplanten heeft de schade enigszins nog wat kunnen beperken. De vruchten zijn over het algemeen minder mooi gevormd en soms ook iets zaderig. Door de hitte waren de bestuivers minder actief en is het stuifmeel soms ook gewoon ‘verbrand’ zodat een goede bestuiving en zetting moeilijker werden.