Kleinfruit

Kleinfruit actueel 2/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

We haalden dit najaar zeker geen top-opbrengsten. Een eerste reden hiervoor was de lagere inhoud van de planten als gevolg van een wat schuchtere bloemaanleg in 2018. En dat was dan weer een gevolg van de aanhoudende droogte tot eind oktober vorig jaar waardoor de trayvelden alleen met putwater konden worden beregend. Een tweede en waarschijnlijk belangrijkere reden was het donkere najaar dit jaar. Vooral oktober was erg donker ten opzichte van het gemiddelde. Volgens het KMI waren er slechts 88 uren zonneschijn in oktober tegenover een gemiddelde van 112. En minder licht is minder productie. De productie lag 5 tot 10% lager dan in een standaardjaar.

Kleinfruit actueel 8/11/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De kwaliteit van de aardbeien was dit najaar vaak ondermaats. Zowel op de stellingen, als onder glas en plastic hebben de teelten kwaliteitsverlies geleden, en dan zeker de iets latere plantingen. Regelmatig worden er kleine vruchtscheurtjes (in alle richtingen) waargenomen. Vaak bij de laatste (kleine) vruchten van de eerste tak. Vruchtscheurtjes worden veroorzaakt door een energetisch onevenwicht in de plant. De plant verbruikt ’s nachts te veel energie in verhouding tot de aangemaakte energie overdag. Door het donkere weer in oktober was er weinig energieproductie overdag.
Je streeft best naar een maximale etmaaltemperatuur van 13,4°C + 0,2°C per 100 J/cm², om niet te putten uit de reserves van de planten. Bij regen en koud weer moet je hier de hele dag behoorlijk hard voor stoken. Bij zachte weersomstandigheden is het belangrijk dat er voldoende lang een minimum buis onder het gewas blijft. Stralingswarmte heeft namelijk een positieve invloed op de doorkleuring van de vruchten. Ook het klimaat blijft dan actiever.

Kleinfruit actueel 21/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De regen van begin oktober was zeer welkom! Met de komst van goed water verbeterde de vruchtkwaliteit zienderogen. Het rustige regenachtige weer zorgde eerder ook al voor een rustig oogstverloop vanaf midden september. In tegenstelling tot de piekaanvoeren in de warme maanden september en oktober van 2018, bleef de aanvoer dit najaar tot nu toe behoorlijk stabiel.
Toch liep het allemaal maar net goed af. Zo bleven de temperaturen gelukkig behoorlijk gunstig zodat ook van de te laat geplante, koude teelten nog behoorlijk wat kon worden geoogst in oktober; en dat zonder al te veel kwaliteitsverlies. Ook de gestookte teelten hebben zich gelukkig kunnen opkrikken aan de zonnige dagen, of beter de zonnige momenten.

Kleinfruit actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas bezitten dit jaar een grote spreiding. In de plantingen van na half augustus moesten in de eerste week van oktober nog heel wat bloemen open komen. We verwachten voor de latere plantingen een zeer gespreide oogst en dus ook een lange oogstperiode. Een gespreide oogst geeft een gespreide aanvoer, we verwachten dan ook dat de prijszetting minder onder druk zal komen te staan. Een gespreide oogst zorgt ook voor een lagere plantbelasting waardoor de vruchtkwaliteit beter is.
Bij de latere teelten is het niet zeker of de laatste bloemen wel voldoende goed zullen zetten. In een gemiddeld jaar loopt de bestuiving goed tot 25 oktober. Nadien komen er meestal alleen nog misvormde vruchten bij of de bloem wordt door de plant afgestoten (geaborteerde bloemen).

Kleinfruit actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas die eind juli – begin augustus werden opgeplant, zijn sinds begin september -vaak na vijf weken al- volop aan de oogst. Door de hitte van eind augustus is de eerste tak zeer snel uit de planten gestuwd en kort gebleven. Bij de latere plantingen is dat wat rustiger kunnen gaan en is de tak iets langer ontwikkeld. Ook de spreiding is bij de latere plantingen beter. Bij de plantingen van de week van 15 augustus zal de oogst rond 1 oktober stilaan beginnen, gemiddeld zo’n zes weken na het planten dus. De groei van het gewas is voorspoedig verlopen omdat we in september meestal frisse nachten hebben gehad.