Kleinfruit

Kleinfruit actueel 8/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten zijn praktisch overal goed aan de pluk. Clery gaat naar volle productie, maar ook Sonata is goed op dreef. De meeste telers zijn nu twee à drie weken aan de pluk. Sonsation komt wat langzamer op gang. Dit ras is op veel plaatsen minder vroeg opgeplant en kent bovendien een trager oogstverloop. Zowel Sonata als Sonsation heeft dit jaar een mooie spreiding waardoor er ook nu nog behoorlijk wat bloem aanwezig is.
Wij verwachten dat beide rassen goed gewaardeerd zullen worden op de markt. Sonsation bleef in week 14 wel wat achter in prijszetting, maar dat is wellicht te wijten aan de voorlopig lagere aanvoer. De verwachting is dat het prijsverschil kleiner zal worden naarmate er een groter volume Sonsation wordt aangevoerd.

Grondontsmetting en mogelijke alternatieven

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Aaltjes en bodemschimmels kunnen bij vollegrondsaardbeien en op vermeerderingsvelden problemen veroorzaken. Wanneer je werkt aan de bodemvruchtbaarheid en een goede  vruchtafwisseling dan kan je de druk van bodemschimmels inperken. Je kan ook overwegen om een grondontsmetting uit te voeren. Voor de bestrijding van aaltjes is het inzaaien van Tagetes of Japanse haver een mogelijk alternatief.

Kleinfruit actueel 25/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de normale vroege plantingen Sonata is de oogst van de eerste kistjes aardbeien rond 20-25 maart gestart. De telers die voor Kerstmis hebben geplant waren een vijftal dagen eerder aan de pluk, maar de gewassen staan er wat fijner en korter bij. Hetzelfde geldt voor Sonsation, dat een vergelijkbare koudebehoefte heeft. De zetting is goed evenals de uitgroei in de eerste helft van de oogst. Bij Sonsation zijn de eerste vruchten wel iets minder mooi gevormd.
Bij de teelten met assimilatiebelichting is er rond 25 maart al 1,5 kg/m² geoogst. Hier gaat alles natuurlijk veel sneller. Tegen 20-25 april zijn deze teelten afgeoogst.
Tijdens de oogst moet je een etmaaltemperatuur van 13,5°C nastreven; de nachttemperatuur mag zakken tot 7°C. Doseer maximaal CO2, het koelere weer van eind maart – begin april leent zich hier uitstekend voor.

Kleinfruit actueel 11/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten Sonata en Sonsation beginnen nu volop op de markt te komen. Beide rassen hebben hun voor- en nadelen. Sonata blinkt uit in zijn smaak, maar de vruchtmaat valt soms wat tegen, zeker op het einde van de oogst. De vruchten van Sonsation blijven goed op maat, ook op het einde van de teelt. De smaak wordt gemiddeld goed gewaardeerd, maar toch iets minder dan die van Sonata. We verwachten dat de markt beide rassen zal appreciëren, omdat de aardbeien zeer mooi presenteren en best lekker zijn voor het vroege segment.
Voor beide rassen mag de etmaaltemperatuur tijdens de pluk niet te hoog liggen. Zo’n 13,5-14°C etmaaltemperatuur is ruim voldoende. Hogere temperaturen zijn nadelig voor de kwaliteit en de productie. Goed ventileren overdag is dus de boodschap. Bij warm weer mag de nachttemperatuur dalen tot 5°C stook- en 6°C ventilatietemperatuur. Je moet de etmaaltemperatuur beoordelen op langere termijn, bijvoorbeeld een week, en zeker niet dag per dag.

Kleinfruit actueel 25/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Op 24 februari hebben we in totaal al 106 uur zonneschijn gehad en maar negen dagen met neerslag, terwijl gemiddeld heel de maand februari maar 76 uur zonneschijn telt en zestien dagen met neerslag. De maximum- en minimumtemperaturen lagen over het algemeen ook hoger dan gemiddeld. En dat gaf de planten een goede stimulans. De eerste aardbeien worden verwacht in maart, hiervoor is behoorlijk hard gestookt.
Clery is uit zichzelf al een vroeg ras en als het tijdig wordt geplant, is het mogelijk om er in de eerste helft van maart al goede aardbeien van te oogsten. Sonata en Sonsation zullen op de markt komen vanaf de tweede helft van maart, vroeger dan oorspronkelijk gepland.