Kleinfruit

Kleinfruit actueel 7/9/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De zeldzame vroege plantingen van begin augustus waren na minder dan zes weken al aan de pluk. De zetting van de eerste tak is erbarmelijk, vaak wordt er meer dan 30% misvorming uitgesorteerd. Daarnaast is de bloemtaklengte zeer beperkt waardoor de vruchten tegen de bak of pot hangen. Ook de andere vruchttakken zijn zeer fijn en komen met weinig spreiding uit de plant. Door het koele weer van begin september zijn de planten wel wat aan het bekomen en zien we wat meer gewas verschijnen.

Kleinfruit actueel 24/8/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten op stellingen en onder plastic werden in zeer goede omstandigheden geplant. Juli was koel en vochtig waardoor de planten rustig konden vertrekken. Ze vertoonden aanvankelijk veel kracht en spreiding. Maar toen kwam het warme augustusweer eraan, met een hitte die ruim twee weken duurde. Dat is nu duidelijk te zien in de natakken, die eerder fijn voor de dag gekomen zijn.

Orius extra troef in tripsbestrijding

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Orius is al langer dan vandaag gekend als biologische bestrijder van trips. De roofwants heeft een voorkeur voor trips maar kan ook andere plagen verorberen en op stuifmeel overleven. Vooral in lange doordragerteelten is Orius een extra troef. Deze roofwants heeft met zijn zeven stadia wel een relatief lange ontwikkelingstijd, vooral bij temperaturen onder 20°C. Daar moet je rekening mee houden. We geven je enkele tips.

Kleinfruit actueel 27/7/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De aardbeien van de vroegste zomerteelten zijn afgeoogst. De laatste zomerteelten zijn sinds week 29-30 in productie. Afgelopen weken zijn zeer veel ruwere en zaderige vruchten geoogst. Dat was het ergste bij de zomerteelten onder glas, maar ook de verlate teelten in de vollegrond hadden er veel last van. Bekijk dagelijks goed de grafieken om temperatuur, CO2 en RV op te volgen. De verneveling of dakberegening moet volop draaien vanaf een te hoog vochtdeficit of een te lage RV. Als de RV nog verder daalt tot onder 50%, dan moet je ook de schermen tot maximaal 50% dichttrekken. Sommige serres werden gekrijt met Redusol.

Kleinfruit actueel 29/6/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege zomerteelten aardbeien die begin mei werden geplant om na de vroege stookteelten binnen te worden gebracht, zijn goed gestart. Door het zonnige weer, met koele nachten in mei, zijn de planten mooi ontwikkeld met een goede spreiding tussen de bloemtakken. Ook de latere zomerteelten die begin juni werden geplant, kenden een goede start. Maar ze bevonden zich in de bloeifase tijdens de hitte eind juni. Deze latere teelten hebben dus minder de kans gehad om voldoende gewas op te bouwen. Let in deze teelten goed op de bestuiving.