Kleinfruit

Kleinfruit actueel 18/5/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Door het nog zeer koude weer in maart begon het teeltseizoen later, maar dat veranderde drastisch in april. In april en mei waren er veel warme dagen en heel veel zon. Dat veroorzaakte grote arbeidspieken, aanvankelijk alleen onder glas, maar later ook in de wandelkappen en in de koude substraatteelten onder plastic. De gestookte doorteelten worden op de meeste plaatsen eind mei – begin juni geruimd. Een eerste warmteperiode half april en een langdurige warme periode in mei zorgden voor een snel teeltverloop. De pluk begon met zeer warm weer en eindigt daar ook mee. Er waren zeer grote arbeidspieken.

Kleinfruit actueel 4/5/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Door de koude temperaturen in februari en maart begonnen de koude beschermde teelten pas later opnieuw te groeien. Een latere bloeiperiode resulteerde dan ook in een later seizoensbegin. De verwarmde teelten ontvingen uitzonderlijk veel zon in februari/maart en waren dus niet echt later. In combinatie met het eerder rustige weer van begin mei werden grote aanvoerpieken in die periode vermeden. Vanaf begin april waren de temperaturen eerder normaal, waardoor de buitenteelten niet veel later in productie zullen komen. Op dat moment zal er ook in een aantal koude beschermde teelten nog behoorlijk worden geplukt.

Kleinfruit actueel 16/4/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten zijn allemaal volop in productie. Bij de vroege Clery-teelten is de oogst al meer dan halfweg. Sonata bevindt zich nu in volle productie. Hier zal de oogst nog doorgaan tot eind april – half mei, afhankelijk van de plantdatum. Streef nu een etmaaltemperatuur van 14°C of iets lager na. Dat zorgt voor een ideale balans tussen snelheid (lees: rijping) en een goede uitgroei van de vruchten. Volop CO2 doseren zal de vruchtdikte positief beïnvloeden.
Naast de twee klassiekers Clery en Sonata, zien we ook verschillende vroege stookteelten met de rassen Malling Centenary en Magnum. Verschillende telers hebben ook een proefplanting gedaan met het nieuwe ras Sonsation. De ervaringen in de praktijk zijn tot op heden positief: geen uitval door Phytophthora cactorum, bloemen doorhalen gaat sneller en qua sortering en behang lijkt het ras zeker evenwaardig aan Sonata.

Kleinfruit actueel 23/3/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Rond 20 maart werden de eerste Sonata-vruchten geoogst in de teelten die zonder assimilatiebelichting werden vervroegd. Vanaf 25 maart zullen vrijwel alle Sonata-teelten aan de pluk zijn, ook de plantingen van begin januari.
Om een goede vruchthardheid (en -bewaarbaarheid) te realiseren moet je de stook en luchting stevig terugschroeven. Respecteer vooral een lagere nachttemperatuur en lucht goed op vocht. Vaak zien we dat telers de nadruk te veel leggen op vroegheid en de serres te lang dicht houden.
Ook moet je de EC en de voedingssamenstelling goed opvolgen. Vooral kalium is heel belangrijk voor de kwaliteit en vaak zien we zeer lage gehaltes van dit element in de drainanalyses.
Spint zien we momenteel wat uitbreiden, de andere ziekten en plagen lijken goed onder controle.

Kleinfruit actueel 12/3/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten Sonata zijn nagenoeg overal aan de pluk. Het zonnige weer in februari heeft gezorgd voor veel vroegheid, én voor sterke gewassen. Gemiddeld is het bloemgetal beter dan vorig jaar. We verwachten dan ook vrij mooie producties te oogsten. De uitval door Phytophthora cactorum bedraagt gemiddeld zo’n 1 à 5%, wat nog aanvaardbaar is.
Je moet nu een etmaaltemperatuur nastreven van 14°C of zelfs nog wat lager. Dat zorgt voor dikkere vruchten, zonder dat de rijping stilvalt. Stel de nachttemperatuur hiervoor koel in, tot zelfs 5°C stooktemperatuur en 6°C ventilatietemperatuur. Voor een goede vruchtdikte is volop CO2 doseren nu de boodschap.