Kleinfruit

Kleinfruit actueel 23/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Corona bezorgt telers slapeloze nachten. Door de Corona-crisis zijn vele telers bezorgd over de afzet. Maar wat de meesten zorgen baart, is de beschikbaarheid van voldoende personeel om alle aardbeien geoogst te krijgen. Doordat de landsgrenzen dicht zijn, geraken vele seizoenarbeiders niet tot hier. Niemand weet hoelang de situatie zal aanhouden. We kunnen dan ook alleen adviseren om zoveel mogelijk spreiding tussen de afdelingen in te bouwen om zo toch enige arbeidsspreiding op het bedrijf te realiseren.

Kleinfruit actueel 9/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Tijdens februari en de eerste week van maart viel er 120 mm (Antwerpen) tot meer dan 150 mm (Limburg, Haspengouw) regen. Na een droge maand januari weliswaar. De Vlaamse waterlopen staan tot aan de rand gevuld of lopen over en de akkers liggen er kletsnat bij. Stilaan kan de grondwaterstand zich herstellen. Hopelijk zijn de ergste winterstormen nu stilaan voorbij.

Kleinfruit actueel 24/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten Sonsation staan begin bloei, maar nog steeds niet echt in volle bloei. Ze zullen in de pluk komen tegen ten vroegste 10 maart, afhankelijk van de teelt. Maar, we verwachten die maand slechts maximaal 0,5 kg/m² productie, omdat de eerste productie van de planten met een hoge bloem komt. Bij sommige teelten zien we slechts bij 10% van de planten een hoge bloem, bij andere vertoont de helft van de planten een hoge bloem.

Kleinfruit actueel 10/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Op verschillende verse teelten wordt behoorlijk hard gestookt om alsnog in maart de eerste aardbeien te kunnen oogsten. De eerste onbelichte Sonata- en Sonsation-vruchten zullen tussen 15 en 20 maart op de markt komen. Het valt op dat de topbloem dit jaar vrij diep zit. Dat is eerder positief voor de vruchtkwaliteit, maar uiteraard niet voor de vroegheid. Sonsation reageert gemiddeld trager dan Sonata.

Kleinfruit actueel 27/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Ook de latere winterteelten zijn nu in productie. Er worden zeer lekkere Sonata-vruchten geoogst. Doordat vaak met meer geïnstalleerd licht wordt gewerkt, is de procentuele hoeveelheid natuurlijk licht verwaarloosbaar. Ondanks de donkere januari zijn de teelten allemaal zeer goed ontwikkeld. Bij de verduisterde planten (met minder koude) zijn wel kortere bloemtakken aanwezig.