Kleinfruit

Kleinfruit actueel 12/3/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten Sonata zijn nagenoeg overal aan de pluk. Het zonnige weer in februari heeft gezorgd voor veel vroegheid, én voor sterke gewassen. Gemiddeld is het bloemgetal beter dan vorig jaar. We verwachten dan ook vrij mooie producties te oogsten. De uitval door Phytophthora cactorum bedraagt gemiddeld zo’n 1 à 5%, wat nog aanvaardbaar is.
Je moet nu een etmaaltemperatuur nastreven van 14°C of zelfs nog wat lager. Dat zorgt voor dikkere vruchten, zonder dat de rijping stilvalt. Stel de nachttemperatuur hiervoor koel in, tot zelfs 5°C stooktemperatuur en 6°C ventilatietemperatuur. Voor een goede vruchtdikte is volop CO2 doseren nu de boodschap.

Kleinfruit actueel 26/2/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Ondanks de donkere winter zullen de aardbeien van de verse teelten toch niet later zijn dan andere jaren. Op verschillende verse teelten is behoorlijk hard gestook om alsnog in maart de eerste aardbeien te kunnen oogsten. Voor Clery is dat niet zo’n probleem. Dit ras is uit zichzelf vroeg en als tijdig wordt geplant, is het zelfs mogelijk om in de eerste helft van maart al aardbeien te oogsten. De eerste vruchten zijn vaak wel misvormd. Toch blijft Clery een eerder generatieve groeier. Het aantal bladeren is vaak niet meer dan vijf of zes. Na de zonnige periode vanaf 15 februari zag je de planten wat herstellen.

Kleinfruit actueel 12/2/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De verse Clery-teelten onder glas staan volop in bloei. De meeste telers werken met frigo-B-trayplanten waarbij de bloem iets dieper zit. Deze diepe bloem zorgt voor een goede plantontwikkeling; de planten krijgen meer tijd om gewas op te bouwen. Bij een hoge bloem zien we vaak een slechte blad-bloemverhouding en zijn de planten niet in balans. Bovendien hebben diepe bloemen gemiddeld sterke bloemtakken met kwalitatief goede bloemen met veel stuifmeel.

Kleinfruit actueel 29/1/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten Sonata vertoonden eind januari 10-15 cm strekking, afhankelijk van het stookregime. De winterbloem werd dan weggenomen. De eerste goede bloem wordt in de eerste helft van februari verwacht. De cyclische belichting mag lang genoeg aangeschakeld blijven. Het blad moet immers voldoende gestrekt zijn, tot minimum 25 cm (touwhoogte).
Tijdens de eerste helft van de bloei kan je nog flink snelheid maken door goed te werken met stralingsverhogingen en stralingssomverhogingen op de stook- en ventilatietemperatuur. Van zodra de eerste vruchten enkele centimeters dik zijn (maart), breng je de etmaaltemperatuur best wat omlaag, maar dat is nu nog niet aan de orde.
Als je luizen vaststelt, behandel deze dan net voor de bloei. Vanaf begin bloei kan je biologische bestrijders uitzetten tegen trips en spint. Je voert dan ook best een vruchtrotbehandeling uit.
De uitval in Sonata wordt iedere week duidelijker. Sommige telers slagen erin om geen tot vrijwel geen uitval te hebben, door uitermate secuur te werken op het trayveld. Maar gemiddeld valt toch 1-2% van de planten weg. Heb je meer dan 5% uitval, dan moet je eens goed nagaan wat er tijdens de opkweek is foutgelopen.

De trayplant van 2017: een tak meer en matige spreiding

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

De trayplanten opgekweekt in 2017 dragen 3,5 tot 5 takken, dat zijn er één tot twee meer dan in 2016. Zo blijkt uit het bloemknoponderzoek. De grote spreiding van vorig jaar is dit jaar niet aanwezig, door de doorgroei van de twee bovenste knoppen op de plantas. Er zal dit jaar overlap zijn in de uitgroei van de bloemtakken en dat kan bij Elsanta een weerslag hebben op de vruchtmaat.