Kleinfruit

Kleinfruit actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas bezitten dit jaar een grote spreiding. In de plantingen van na half augustus moesten in de eerste week van oktober nog heel wat bloemen open komen. We verwachten voor de latere plantingen een zeer gespreide oogst en dus ook een lange oogstperiode. Een gespreide oogst geeft een gespreide aanvoer, we verwachten dan ook dat de prijszetting minder onder druk zal komen te staan. Een gespreide oogst zorgt ook voor een lagere plantbelasting waardoor de vruchtkwaliteit beter is.
Bij de latere teelten is het niet zeker of de laatste bloemen wel voldoende goed zullen zetten. In een gemiddeld jaar loopt de bestuiving goed tot 25 oktober. Nadien komen er meestal alleen nog misvormde vruchten bij of de bloem wordt door de plant afgestoten (geaborteerde bloemen).

Kleinfruit actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas die eind juli – begin augustus werden opgeplant, zijn sinds begin september -vaak na vijf weken al- volop aan de oogst. Door de hitte van eind augustus is de eerste tak zeer snel uit de planten gestuwd en kort gebleven. Bij de latere plantingen is dat wat rustiger kunnen gaan en is de tak iets langer ontwikkeld. Ook de spreiding is bij de latere plantingen beter. Bij de plantingen van de week van 15 augustus zal de oogst rond 1 oktober stilaan beginnen, gemiddeld zo’n zes weken na het planten dus. De groei van het gewas is voorspoedig verlopen omdat we in september meestal frisse nachten hebben gehad.

Kleinfruit actueel 9/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas staan er gemiddeld correct bij. Al deze teelten hebben nog een laatste hittegolf meegemaakt in week 35. Voor de late plantingen, die toen nog veel beregend en dus afgekoeld werden, is dit minder een nadeel geweest dan voor de planten die toen al in het stadium begin bloei stonden.
Na zo’n hittegolf zie je wel wat meer tipburn dan in andere jaren. De minste remming op de wortelvorming resulteert in dit verschijnsel. Tipburn is een symptoom van kalkgebrek, maar wordt veroorzaakt door een te geringe wortelopbouw. Planten die te weinig beregend werden na het planten, vertonen dit verschijnsel. Ook planten die in de hoek van de bak/pot staan, en dus slecht kunnen wortelen, laten symptomen van tipburn zien.

Kleinfruit actueel 26/8/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de najaarsteelten op de stellingen en in de onverwarmde plastic serres is de oogst half augustus begonnen. Deze teelten staan er fris bij, al zien we wel dat de eerste vruchten op veel plaatsen gegroefd of misvormd zijn. Door de hitte in juli was het stuifmeel enerzijds verbrand en kon de pollenbuis ook moeilijk kiemen. Soms leidde dat tot de typische ‘papegaaienbekken’: vruchten die bij de uitgroei splijten. Het is een verschijnsel dat algemeen werd waargenomen dit jaar en dus duidelijk in de plant aanwezig is.

Kleinfruit actueel 29/7/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Ons land ging gebukt onder een extreme hitte. Voor het eerst sinds de metingen liep de temperatuur op tot boven de 40°C (!). Het was alle hens aan dek: de pompen draaiden continu en nog werd niet overal drain gerealiseerd. Plantdata werden uitgesteld. Wat al geplant was, kwam zeer snel in bloei. En er waren al opnieuw rode aardbeien nadat de plukker er net was gepasseerd. Na behoorlijk wat zaderige vruchten bij de eerste zomerteelten, zijn nu behoorlijk wat kilo’s verloren door de hitte. Extreem hoge temperatuursommen resulteren in een snellere kleuring waardoor vruchten niet de kans kregen om voldoende uit te groeien. Toch was het niet overal even warm, onder meer door optimaal gebruik van dak- en broesberegening (en indien aanwezig hogedrukverneveling) kon de temperatuur wat getemperd worden. Goed ontwikkelde teelten zijn in staat zelf klimaat te maken (lees: koelen).