Kleinfruit

Kleinfruit actueel 16/11/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De verwarmde najaarsteelten zijn nog aan de pluk. In oktober werd een goede kwaliteit geoogst van deze teelten. Dankzij het koele weer kon de etmaaltemperatuur onder controle worden gehouden en zagen we amper paarse vruchten. Nochtans zijn paarse vruchten doorgaans een vaak voorkomend probleem in oktober.

Kleinfruit actueel 26/10/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het merendeel van de koude najaarsteelten werd half oktober geruimd, op enkele uitzonderingen na waarvan nog tot eind oktober zal worden geplukt. Dit was duidelijk te zien aan de aangevoerde aardbeien. Onder glas is het toch altijd warmer dan onder plastic, en dat zie je duidelijk aan de kleuring van de vruchten. De klassering van de glasaardbeien is logischerwijs dan ook beter.

Kleinfruit actueel 12/10/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Door de septemberhitte versnelden de najaarsteelten alsnog zeer sterk na de koelere weken in de tweede helft van augustus. Stellingteelten zijn vroeger afgeoogst. En bij de 15-augustus-plantingen werden de eerste rode vruchten al vijf tot zes weken na planten geplukt. Maar toen ging het licht uit: extreem lage stralingssommen begin oktober vertraagden de teelten opnieuw. Zulke extreme weerschommelingen vragen het beste van de teler om de plantbalans in evenwicht te houden.

Kleinfruit actueel 21/9/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Door de hitte waren de vroege plantingen van begin augustus onder glas half september al aan de pluk, vaak na minder dan zes weken. De eerste tak is kort en de zetting is vaak ondermaats. Goede producties zullen hier niet worden gehaald. Door een lager aanbod in september kan de prijsvorming wellicht nog iets goedmaken. De plantingen van half augustus en later zijn wel mooi ontwikkeld. Hier is de gewasopbouw goed en de lengte van de vruchttakken beduidend beter. Maar ook hier speelt de hitte een rol, te zien aan de snelle ontwikkeling. Verwacht wordt dat vele plantingen van half augustus nog vóór 1 oktober in productie zullen zijn.

Kleinfruit actueel 7/9/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De zeldzame vroege plantingen van begin augustus waren na minder dan zes weken al aan de pluk. De zetting van de eerste tak is erbarmelijk, vaak wordt er meer dan 30% misvorming uitgesorteerd. Daarnaast is de bloemtaklengte zeer beperkt waardoor de vruchten tegen de bak of pot hangen. Ook de andere vruchttakken zijn zeer fijn en komen met weinig spreiding uit de plant. Door het koele weer van begin september zijn de planten wel wat aan het bekomen en zien we wat meer gewas verschijnen.