Kleinfruit actueel 2/5/2022Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De nieuwe plantingen van eind december – begin januari bestaan voor meer dan 90% uit Sonsation. Tegen 10 mei zullen deze teelten voor het grootste deel afgeoogst zijn. We zien grote verschillen van teelt tot teelt en de rode draad doorheen het verhaal is dat hoe vroeger men plantte (half december) en hoe harder men forceerde, hoe meer productie men verloor. Het is duidelijk dat vijf of zes weken koeling niet echt voldoende is en dat belichting dit tekort niet helemaal kan compenseren. Bovendien waren januari en februari zéér donker, en als je daar tegenin toch forceert, verlies je bloemen en groeikracht. Sonsation geeft weliswaar weinig tot geen misvorming, maar we zagen duidelijk dat de gewassen van de hard gestookte teelten veel kleiner en minder krachtig bleven tijdens volle oogst.

Lees hier verder als abonnee.