Thema

Veel stuifschade dit voorjaar

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Het voorjaar was bijzonder droog, met regelmatig een gure oostenwind. Op zandbodems zijn dat de ingrediënten voor opstuivend zand met stuifschade in de gewassen als gevolg. Maïs en bieten zijn er bijzonder gevoelig voor, maar ook sommige groentegewassen zoals spinazie ondervinden schade van het schurende zand. In bieten kan het tussenzaaien van gerst een oplossing bieden, voor spinazie is er nog geen passende remedie.

Eerste lokale compostering op het PSKW veelbelovend

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

In Sint-Katelijne-Waver werd half juni vorig jaar voor het eerst een compostril aangelegd met lokale reststromen. De eerste compostering resulteerde in een mooi eindproduct. De drie sleutelparameters temperatuur, vocht- en CO2-gehalte werden strikt opgevolgd en de ril werd negen maal gekeerd. Door groene reststromen onmiddellijk in de ril te brengen of grovere houtsnippers in te mengen zou het waterverbruik kunnen worden gereduceerd.

www.groenteNadvies.be toont vergelijking bemestingstechnieken

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Binnen het demonstratieproject Groente-N-advies worden negen percelen van telers opgevolgd en demonstatieproeven aangelegd. Alles staat in het teken van bemesten op een zo correct mogelijke manier met aandacht voor kwaliteit, opbrengst en nitraatresidu. De stand van zaken op deze percelen en in de proeven koolgewassen, spinazie, prei en knolselder kan je online opvolgen via www.groenteNadvies.be.

Witloofwortels energiezuiniger bewaren na efficiëntere stikstofbemesting

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

In een oriënterende bemestingsproef varieerden we de stikstofdosis en toedieningswijze om tot witloofwortels te komen met een verschillende stikstofinhoud. Het stikstofgehalte bepaalt mee de snelheid van narijping in de frigo en bijgevolg het energieverbruik tijdens de bewaring en de geschikte forceerperiode. De wortelparameters verschilden niet significant, het stikstofgehalte varieerde wel. Op de forceerresultaten is het nog even wachten.