Thema

Monitor Macrolophus en Nesidiocoris met gele vangplaten

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Door de opmars van de roofwants Nesidiocoris is het aan te raden om naast Macrolophus ook Nesidiocoris te monitoren. Dat kan met gele vangplaten, net zoals bij witte vlieg. Hoe dieper je de vangplaten onder de kop van het gewas hangt, hoe meer roofwantsen je vangt en hoe beter je kan monitoren.

Preimineervlieg best monitoren met gele plakvallen

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

De preimineervlieg is een minder gekende plaag die in sommige regio’s en jaren grote verliezen kan veroorzaken. In Vlaanderen was er in 2017 voornamelijk schade bij biotelers. Het is niet eenvoudig om deze soort te onderscheiden van andere mineervliegen. Gele plakvallen blijken alvast de meest efficiënte monitoringstool te zijn. Het daggradenmodel toont aan dat er in onze regio maximaal twee generaties kunnen voorkomen, dat was alvast het geval in 2017.

Opvallende verschillen in valvangsten Drosophila suzukii

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Het is uiterst belangrijk om behandelingen tegen de fruitvlieg Drosophila suzukii op het juiste moment in te zetten. Monitoringvallen kunnen daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. In een veldproef in een kersenboomgaard na de pluk in volle zomer bleek de lokstof ‘Fruit Fly Attractant’ gemiddeld de meeste suzuki-fruitvliegen in Drososan-vallen te vangen. Ook de lokstof ‘Combi-protec’ toonde verrassend hoge suzuki-vangsten. De vangstefficiënties van de verschillende lokstoffen blijken wel sterk afhankelijk van…

Lees meer

Uitzonderlijk hoge tripsdruk in prei in 2017

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Door de uitzonderlijk warme en droge maand juni was de tripsdruk in 2017 op de preipercelen vanaf eind juni zeer hoog. Vooral in West-Vlaanderen werden wekelijks vaak meer dan 500 tripsen geteld. Door de beperkte sapstroom vielen ook de bestrijdingsresultaten tegen, behalve in regio’s waar het voldoende regende of op percelen waar de prei frequent werd beregend. Preimot gaf in 2017 geen problemen. De roestdruk bleef dan weer vrij hoog…

Lees meer

Weinig wortelvliegschade ondanks zware eerst vlucht

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Ondanks de extreme droogte waren de wortelopbrengsten vorig seizoen nog goed. De wortelvliegschade viel al bij al mee niettegenstaande een zware eerste vlucht. Ook andere plagen zoals mineerborstelmot en wollige wortelluis waren present. Ziekten werden op de meeste percelen goed onder controle gehouden.