Beregening met drie types gezuiverd afvalwater getestPrint

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Water op .

Bij waterschaarste is gezuiverd afvalwater een interessante waterbron voor het beregenen van landbouwgewassen. De eerste proefresultaten tonen alvast geen opbrengst- of kwaliteitsvermindering bij aardappelen en bloemkool na beregenen met gezuiverd afvalwater afkomstig van verschillende bedrijven. Bij bladgewassen zoals spinazie moet je de geleidbaarheid van sommige alternatieve waterbronnen wel in het oog houden om bladverbranding te vermijden. Ook het effect van erhoogde zoutgehaltes in de bodem vraagt nog verder onderzoek.

Lees hier verder als abonnee.