Bodemvochtsensoren geven verloop van vocht in de wortelzone goed weer

Bodemvochtsensoren kunnen helpen bij de irrigatiesturing. We hebben twee types getest en vergeleken: Watermark-sensoren en 10-HSsensoren. De Watermark-sensor geeft de waterpotentiaal of zuigspanning in de bodem weer, een eenvoudig te interpreteren maat voor het beschikbare water in de bodem. Er zit wel wat ruis op het signaal, die vergroot naarmate de bodem droger wordt. De 10-HS-sensor meet het volumetrisch vochtgehalte van de bodem en geeft een verfijnder beeld van de vochtdynamiek in zowel natte als droge omstandigheden. Maar het signaal van deze sensor is veel moeilijker te interpreter