Geleidbaarheid belangrijk aandachtspunt bij beregenen met gezuiverd afvalwaterPrint

Dit bericht werd geplaatst in Kolen, Thema op .

Bij waterschaarste is gezuiverd afvalwater mogelijk een interessante waterbron voor het beregenen van landbouwgewassen. De geleidbaarheid (EC) van het ingezette water blijft wel een belangrijk aandachtspunt. Herhaaldelijk en veelvuldig beregenen met water met een EC boven 4.500 μS/cm leidt tot een duidelijke verhoging van het zoutgehalte in de bodem en een beperkte bladverbranding bij bloemkool. Tijdens het tweede proefjaar merkten we ook een kleine opbrengstdaling na beregenen met alternatieve waterbronnen in vergelijking met regenwater.

Lees hier verder als abonnee.