Type groenbedekker bepaalt opbrengst spinaziePrint

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Eerder de soort groenbedekker dan het moment van inwerken heeft een bepalende invloed op het volggewas spinazie. Dit is toe te schrijven aan de hoeveelheid stikstof die de groenbedekker vrijstelt op korte tijd. Het type groenbedekker moet dan ook afgestemd worden op de hoofdteelt om een optimale benutting te krijgen van de vrijgestelde stikstof. Het bodemvochtgehalte lag tijdelijk hoger na vroege vernietiging van de groenbedekkers.

Lees hier verder als abonnee.