Voorjaarstoepassing van verschillende stalmesttypes in biologische knolselder zonder duidelijk effectPrint

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Met het demonstratieproject ‘Bio bemestingspraktijk borgt goede waterkwaliteit’ willen we biologische boeren handvaten bieden om de stikstofefficiëntie van hun bedrijfssysteem verder te optimaliseren met als dubbele win: zowel een stabielere opbrengst als een lager nitraatresidu in het najaar. Een proef bij Inagro demonstreerde een onverwacht resultaat. Bij toepassen van diverse types stalmest in biologische knolselder verschilden de stikstofdynamiek en de opbrengst niet, zelfs niet in verhouding tot een nulbemesting.

Lees hier verder als abonnee.