Vollegrond

Late weeuwenbloemkool 2017

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Hermon zorgde dit jaar voor de beste resultaten. Ook Aerospace is een ras dat geschikt is voor de late weeuwenteelt. De resultaten van Tirza en Delias vielen dit jaar wat tegen, in tegenstelling met vorige jaren. Enkele dagen vroeger dan Aerospace was Prudentia een vaste waarde, maar ook dat ras viel dit jaar tegen. SV 5777 zorgde voor een beter resultaat. De vroege rassen Easytop en Xenia zijn ook geschikt…

Lees meer

Vollegrond actueel 11/9/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De laatste maand is het droogteprobleem op de meeste plaatsen hersteld door de neerslag. Maar op sommige plaatsen in West-Vlaanderen is de grond op 20 cm diepte nog steeds heel droog. De regen viel namelijk heel plaatselijk.
De voorspelde neerslag voor de komende periode is gevaarlijk voor de ontwikkeling van bladziekten, vooral voor papiervlekkenziekte in prei. Op bepaalde bloemkoolpercelen is veel valse meeldauw aanwezig. Ook de bacterie Pseudomonas komt momenteel voor in bloemkool.

Vollegrond actueel 28/8/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

In teelten met een langere groeiperiode is het aangeraden om te werken met bijbemestingen. Zeker bij bloemkool, sluitkool en prei is het raadzaam de stikstofbehoefte in fracties te voorzien. Bij het begin van de teelt start je best met een lagere stikstofdosis. Vier tot zes weken na planten, wanneer de stikstofopname optimaal is, kan je dan een eventuele bijbemesting uitvoeren.
Het is belangrijk deze bijbemesting zeker af te stemmen op een bodemstaal. Door de beperkte hoeveelheid neerslag heeft er nog maar weinig uitspoeling plaatsgevonden. Daarnaast stelden we in het verleden in september nog vaak een opstoot van mineralisatie vast. Laat je de komende nitraatresiducampagne niet verrassen en stem je bemesting af op een bemestingsadvies. Om een correct advies te kunnen formuleren is het nodig om de volledige stikstofvoorraad te kennen in de bewortelbare zone. Neem je zelf een staal, hou dan rekening met de bewortelingsdiepte van het gewas. Voor kolen en prei moet je een staal nemen tot 60 cm diepte.

Op zoek naar technieken voor meer en kwalitatieve asperges

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Asperges irrigeren tijdens de loofontwikkeling geeft een meeropbrengst. In 2017 liep de meeropbrengst op het proefveld in Kinrooi op tot 40% bij irrigatie tussen de bermen. Het tijdig draaien van de folie geeft niet alleen meer asperges maar ook minder kwaliteitsafwijkingen. Na de oogst leg je de asperges best zo snel mogelijk in water van 15°C. Als je ze vóór de sortering gedurende 22 uur zo bewaart dan is er…

Lees meer

Zeer vroege weeuwen- en vroege weeuwenbloemkool 2017

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Viviane blijft nog altijd een betrouwbare keuze voor de zeer vroege weeuwenteelt in 10 cm-perspot. Xenia past in de planning meestal mooi na Viviane en is ook al enkele jaren zeer betrouwbaar. Easytop is een goede keuze voor opkweek in 8 cm-pot. Als dit ras te vroeg wordt gezaaid is de kans op mos te groot.