Vollegrond

Prei late herfstteelt 2019

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Net als in 2018 kwam er in de late herfsteelt van 2019 veel tripsaantasting voor. De keuze voor een sterk ras tegen trips verhoogt aanzienlijk de kans op een gunstige kwaliteitssortering. Uiteraard moeten de rassen ook nog goed scoren op de andere kenmerken. Likestar, Pluston en Oslo waren opnieuw het sterkst tegen trips. Oslo scoorde ook goed op de andere parameters.

Courgette vroege teelt in plastic serre 2019

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Ariane en Explorer combineerden in de vroege teelt in plastic serre een vitaal gewas met een hoge productiviteit. De vruchten kregen een goede beoordeling en kwamen voortreffelijk uit bewaring. Wel was het aanbod mannelijke bloemen eerder problematisch. Aloha, Quios, Sanabria en CV8168 volgden met ongeveer 5 vruchten/plant minder.

Vollegrond actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Door de droge weersomstandigheden in de zomer was er in september/oktober 2019 op de meeste percelen nog veel stikstof aanwezig. Vanaf oktober heeft het veel geregend en daardoor is de voorraad stikstof op veel percelen grotendeels weg. Op verschillende velden gaat de kwaliteit van het gewas achteruit. Specifieke teelten, waar groenten toe behoren, kan je bemesten met kunstmest vanaf 16 januari tot 15 februari aan een maximale dosis van 50 kg N/ha.

Alternatieve sla zomer- en herfstteelt 2019

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Het areaal openluchtsla daalt de laatste jaren aanzienlijk. Toch worden er nog steeds nieuwe rassen voorgesteld met een steeds uitgebreider resistentiepatroon. Door deze resistentieveredeling wijzigt de rassenkeuze bij slasoorten veel vlugger dan bij andere gewassen. We vergeleken standaardrassen alternatieve sla met resistentere nieuwigheden in een zomer- en een herfstteelt.

Romeinse sla 2019

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Patrona en Actina bevestigden de resultaten van vorige jaren en blijven goede keuzes voor de teelt van Romeinse sla. Ook Typical heeft goed voldaan. Typical heeft van deze rassen het mooiste resistentiepatroon tegen witziekte. In deze proef werd ook de gebruikswijze voor verkoop als slaharten beoordeeld. Actina voldoet daarvoor het best.