Vollegrond

Glas actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Sinds een aantal jaar is infectie met de bacterie Acidovorax valerianellae een wederkerend probleem in de veldslateelt. Hoe gebeurt de insleep en verspreiding van Acidovorax en welke beheersmaatregelen kunnen we toepassen? Het zijn maar enkele van de vele vragen die we nog hebben rond deze vervelende bacterie. De onderzoekers van het PCG, PSKW, Inagro en ILVO hopen er een antwoord op te vinden via de operationele groep die later dit jaar van start gaat. Een operationele groep bestaat uit geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren die gedurende twee jaar samenwerken rond een concreet vraagstuk uit de praktijk en hiervoor een innovatieve oplossing zoeken.

Vollegrond actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De nitraatresiducampagne 2019 is volop aan de gang en loopt nog tot 15 november. Als de Mestbank op jouw bedrijf percelen heeft aangeduid voor een nitraatresidubepaling in 2019, dan vind je dat terug op je Mestbankloket. Staat bij de geselecteerde percelen de melding ‘verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten’, dan moet je zelf een staalname aanvragen bij een laboratorium. Dat moet je doen via de SNapp-toepassing op het Mestbankloket. Als bij de geselecteerde percelen de melding ‘controlestalen in opdracht van de Mestbank’ staat, dan zal de VLM de staalname op jouw terrein bekostigen. Je kan desgewenst beslissen om op eigen kosten een tegenstaal te laten analyseren door een erkend laboratorium naar keuze. Tot en met 15 november kunnen nog stalen worden genomen voor de nitraatresiducampagne.
Wie een vrijstelling had en deze niet tijdig heeft ingetrokken, mag niet vergeten om op eigen kosten een perceelevaluatie te laten uitvoeren. Op je Mestbankloket vind je terug of deze regel voor jou van toepassing is en op welk perceel je een staal moet nemen.

Prei zeer vroege teelt 2019

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Krypton combineerde de hoogste opbrengst met een mooie kwaliteit in deze zeer vroege teelt. De gevoeligheid van Krypton voor tripsaantasting is bij de vroegste teelten geen probleem. De druk van trips stijgt toch pas later in de zomer.

Veel belangstelling voor demoplatform wortelen

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Op het wortelplatform kon je begin september terecht voor een rondleiding langs verschillende rassenproeven en proeven ziektebestrijding en geleide bestrijding van wortelvlieg. Actuele onderwerpen zoals beregening en mechanische onkruidbestrijding konden uiteraard niet ontbreken.