Vollegrond

Vollegrond actueel 18/5/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Vorig jaar was de druk van de koolvlieg hoog eind april – begin mei. Dit jaar zien we opnieuw een gelijkaardige druk en er is al weer heel wat ei-afleg te zien. Bij Inagro is er al behoorlijk wat uitval in de onbehandelde kolen.
Vorig jaar zagen we dat een plantbakbehandeling onvoldoende bescherming bood voor het hele seizoen. Uit proeven bleek dat Verimark een iets langere werking had, maar ook onvoldoende was bij zo’n zware druk. Wanneer een plantbakbehandeling werd aangevuld met een granulaattoepassing van chloorpyrifos bij het planten, stelden we duidelijk een langere bescherming vast. Bij droog weer is het wel moeilijk om in te schatten wanneer de granulaten zullen oplossen en dus een effectieve werking zullen vertonen.
Naast de hoge druk van koolvlieg, wordt wildschade ook ieder jaar een groter probleem in koolgewassen. Zowel konijnen, hazen als duiven veroorzaken momenteel grote schade in bloemkoolpercelen.

Aspergeseizoen piekt onder stralende zon

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

De aftrap van het aspergeseizoen werd op 19 april officieel gegeven op het aspergebedrijf van de familie Nooyens in Poppel. Zij telen nu acht jaar asperges onder glas en in vollegrond, op in totaal 18 ha. De eerste Belgische asperges uit vollegrond werden al enkele weken eerder geoogst. Maar met de eerste officiële steek wil organisator LAVA dit seizoensproduct in de bloemetjes zetten op het moment dat het volop in…

Lees meer

Spinazie late teelt 2017

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Groeikracht is zeer belangrijk voor een herfstteelt spinazie. SV1714VC bevestigt de mooie resultaten van vorige jaren, zowel in de vroege als in de late teelt. Door het ontbreken van fysio 14 is dit ras vatbaarder voor valse meeldauw of wolf. Meerkat combineert een vrij mooie kwaliteit met groeikracht en een betere resistentie tegen wolf.

Vollegrond actueel 4/5/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Met het betere weer verschijnen ook de eerste bladluizen in verschillende gewassen. De erkenning van Ultor 150 OD en Bandaka is een meerwaarde voor de bestrijding van bladluizen en andere insecten in verschillende teelten. Beide middelen bevatten dezelfde actieve stof (spirotetramat) als Movento. Het verschil zit hem vooral in de OD-formulering (oliedispersie) van deze nieuwe middelen. Movento is een SC-formulering (suspensieconcentraat).

Savooikool industrie 2017

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Kwantitatief vielen de rassen Convoy en Melissa in positieve zin op met een netto-opbrengst (niet uitgeboord) van meer dan 100 ton/ha. Madlene en Sonho sloten daarbij aan. Gloriosa en Capriccio scoorden het zwakst met respectievelijk 58,5 en 62,2 ton/ha. Ook kwalitatief voldeden Convoy en Melissa, hoewel de pit bij Melissa vrij groot was.