Hypothekeert verhoogde zoutdruk gebruik van gezuiverd afvalwater als irrigatiewater?Print

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Bij waterschaarste is gezuiverd afvalwater mogelijk een interessante waterbron voor het beregenen van landbouwgewassen. Bij irrigatie in voor-opkomst van gezaaide teelten moet je de geleidbaarheid van sommige alternatieve waterbronnen wel in het oog houden om groeiremming en uitval te vermijden. Bovendien vraagt het effect van de verhoogde zoutgehaltes in de bodem op lange termijn nog verder onderzoek.

Lees hier verder als abonnee.