Organische stof sleutel tot vruchtbare bodemPrint

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Het landbouwbeleid schenkt heel wat aandacht aan het organischestofgehalte van de bodem. Het organischestofgehalte heeft immers een grote impact op zowel de fysische, de chemische als de biologische bodemvruchtbaarheid. Jammer genoeg zit bijna 50% van onze bodems onder de limiet voor organische stof. Tijd om daar wat aan te doen. En dat kan met teeltrotatie, bemesting en teelttechniek.

Lees hier verder als abonnee.