Vollegrond actueel 11/3/2024Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De winterprei is volop in hergroei, een gevolg van de hoge temperatuur van de voorbije weken. Hier en daar zijn er preipercelen met zachte schachten, een gevolg van te snelle groei. Voor een goede bewaring is het nochtans noodzakelijk dat de schachten stevig zijn. Het is nodig dat de groei goed in het gewas blijft. Hiervoor zijn water en voeding nodig. Water is er overal meer dan genoeg en de meeste telers hebben in de loop van januari of februari al een bemesting uitgevoerd. Een beginnende stokontwikkeling komt momenteel alleen bij Pluston voor. De andere rassen vertonen dit nog niet. In de rassenproeven bewaarprei starten wij de stokmetingen in tweede helft van maart en wordt de prei geoogst wanneer de stok een tiental centimeter lang is, meestal is dat rond half april. De ziekteontwikkeling verloopt tegenwoordig niet meer zoals vroeger. Ondanks het extreem natte weer en de beperkte bestrijdingsmogelijkheden door het natte weer, is er niet veel aantasting te zien van papiervlekkenziekte. Een aantal jaar geleden was de aantasting meestal een stuk erger dan nu en waren de omstandigheden voor de ontwikkeling minder gunstig. Anderzijds stellen we vast dat er meer roest aanwezig is gedurende de wintermaanden. Er is dus een evolutie waar te nemen in de ziekte-aantasting. Eén van de veel voorkomende problemen is de aanwezigheid van muur.

Lees hier verder als abonnee.