Vollegrond actueel 28/4/2023Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Na de trage opstart zijn in de meeste regio’s de voorjaarswerkzaamheden nu volop aan de gang. Met het betere weer zullen ook de voorjaarsplagen terugkeren. Wees dus waakzaam. Groentevliegen kunnen in deze periode een groot risico vormen voor gezaaide teelten, zoals uien, maar ook voor enkele geplante teelten zoals kolen. De bonenvlieg (D. platura) en uienvlieg (D. antiqua) hebben een voorkeur voor jonge kiemende gewassen. De eerste vooral op percelen met nog verterend organisch materiaal, de laatste wordt vooral aangetrokken door jonge kiemplanten van uien. De schade is tegenwoordig eerder perceelsspecifiek. Bij risico op aantasting kan je Force 1,5 GR toepassen bij zaai. De koolvlieg kent dit jaar een tragere start door het koele weer. Op de waarnemingspercelen bleven de aantallen laag. Er is al eiafleg, maar minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch kan een plantbakbehandeling met spinosad of cyantraniliprole niet ontbreken in regio’s met een hoge druk, waarbij een granulaattoepassing met Force 1,5 GR een goede bijkomende bescherming biedt. Zorg ook bij latere leveringen van plantgoed voor een goede afdekking met vliesdoek of insectengaas om eiafleg op de tijdelijke opslaglocatie te voorkomen.

Lees hier verder als abonnee.