Glas

Kropsla vroege herfstteelt 2016

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Voor de vroege herfstteelt zijn Gardia en Presteria heel sterk aan elkaar gewaagd. In de proef van 2016 waren er heel weinig verschillen. Gardia had, net als voorgaande jaren, een iets betere kropsluiting en -vulling en een hoger oogstgewicht. Al waren de verschillen deze keer niet significant. Gardia scoort heel goed op vlak van houdbaarheid. Presteria blijft de volledige witresistentie tegen de benoemde fysio’s behouden.

Aquaponics klaar voor schaalvergroting

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Eind mei vond de kick-off van het grensoverschrijdend project ‘Aquavlan2’ plaats bij Inagro. Via verschillende workshops kon je meer informatie krijgen over de thema’s die aan bod komen binnen dit project. Eén van die thema’s is het sluiten van de zoetwaterkringlopen. Hierbij wordt onderzocht wat de mogelijkheden en de eventuele knelpunten zijn om de nutriëntenrijke  reststroom van de aquacultuur te benutten in de teelt van groenten.

Trostomaten belichte teelt 2016-2017

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

In het Elite-segment scoren het referentieras Foundation en het praktijkproefras Axxy vooralsnog het beste onder de lampen. Bij de grove trostomaten doen alle nieuwkomers het goed. Xandor is iets fijner en de kwaliteit lijkt zelfs goed genoeg te zijn om mee te kunnen in het Elite-segment.

Losse tomaten belichte teelt 2016-2017

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Terwijl Kanavaro en Quentero in de winter voldoende generatief moeten worden geteeld, moet je er bij Epundo over waken dat de groeikracht behouden blijft tijdens de zomermaanden. Ook Rebelski vraagt een generatieve sturing om het vruchtgewicht en de productie op peil te houden in een belichte teelt. Ondanks zijn hoog vruchtgewicht heeft DRTH 2395 het moeilijk om Rebelski bij te houden, vooral tijdens de winter.

Glas actueel 3/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Bij een windkracht hoger dan acht Beaufort spreken we van een storm. Tot nog toe werd altijd aangeraden om de ramen aan de luwe zijde bij stormweer te openen op een kier (3-5 cm). Recent onderzoek door Hagelunie toont echter aan dat serres sterker zijn wanneer de ramen gesloten zijn tijdens een storm.
De buitenwanden van een serre zijn het meest kwetsbaar. Om deze zwakke plek te ondersteunen is het belangrijk de ramen de eerste dertig meter tellend vanaf de buitenwand die de wind opvangt gesloten te houden. Als deze ramen open blijven, vormen de buitenwanden en het dak geen stevig constructief geheel. Ook de ramen zelf zijn bij een open stand gevoeliger voor vervorming en dus ook voor glasbreuk. In geval van storm kan de wind ook snel van richting veranderen en is het niet makkelijk om de wind- en luwe zijde te bepalen.