Glas

Betere lichtverdeling resulteerde niet in productieverhoging

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Het belang van belichting in de tomatenteelt is uiteraard het grootst tijdens de wintermaanden. Het effect van de belichtingsopstelling is dan ook het grootst tijdens deze periode van de teelt. Een opstelling met meer lampen per tralie zorgt voor een homogenere lichtverdeling in de serre. Maar in deze proef resulteerde dat niet direct in een verhoging van de productie.

Eerste traditionele teelt komkommer 2021

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Een combinatie van veel regen, vriestemperaturen, sneeuwval en lentezon resulteerde in een moeilijke eerste traditionele teelt komkommer dit jaar. Niet elk ras kon even goed om met deze wisselende weersomstandigheden. Vanaf februari kwamen veel lange nekken voor in de teelt en dit bij zowat alle rassen.

Glas actueel 4/10/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Het telen van bladgewassen in de grond wordt een steeds grotere uitdaging. In de vorige glas actueel hadden we het al over hardnekkige bodemziekten zoals Pythium en Fusarium. Maar ook onkruid aanpakken wordt hoe langer hoe moeilijker. De onkruiddruk neemt algemeen toe op de bedrijven. Om het probleem beheersbaar te houden, is het vooral zaak om zowel preventief als curatief op te treden. Neem bij het oogsten of net na de oogst de onkruiden in het perceel weg, zodat ze niet verder kunnen uitzaaien. Bij een nieuwe planting ga je na in welke mate je onkruid kan verwachten en of je een onkruidbestrijding moet toepassen.

Glas actueel 20/9/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Dat het telen van bladgewassen in de grond een steeds grotere uitdaging wordt, hoeven we geen enkele grondteler te vertellen. Chemische gewasbeschermingsmiddelen en bodembehandelingen worden op Europees niveau aan hoog tempo gereduceerd waardoor bepaalde hardnekkige bodemziekten zoals Pythium spp. en Fusarium oxysporum, onkruiden en insecten moeilijker beheersbaar worden. Binnenkort verdwijnen er weer enkele gewasbeschermingsmiddelen van de markt. Fubol Gold kan nog toegepast worden tot 4 januari 2022 en Rizolex nog tot 28 februari 2022. Bij een aantal telers is de voorraad van deze middelen opgebruikt en moet het spuitschema worden aangepast. Fubol Gold is een middel tegen valse meeldauw (Bremia lactucae) en blad-Pythium. In de slateelt vervangen we dit best door een middel dat ook tegen beide ziekten werkzaam is. Uit proeven blijken Previcur Energy, Proplant en Infinito tegen zowel valse meeldauw als blad-Pythium werkzaam te zijn.Rizolex beschermt vooral tegen zwartrot of Rhizoctonia solani en kan je vervangen door Amistar of Ortiva. Let wel, deze middelen kunnen agressief werken en worden afgeraden om toe te passen op lollo bionda!

Veldsla vierde gamma winterteelt 2020-2021

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Audace, Amely en Odeon zijn aanraders voor de winterteelt veldsla voor het vierde gamma. Bij de nieuwe rassen zitten enkele snelle groeiers waarvan de bladlengte snel toeneemt. Je zal zelf de afweging moeten maken of deze rassen passen binnen jouw teeltschema.