Glas

Komkommer derde teelt 2018

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Uniformico behaalde in de derde teelt komkommer de hoogste productie in combinatie met een goede kwaliteit. Daardoor bevestigt het ras zijn eerder behaalde resultaten. Bij de bontresistente rassen blijft Dee Zire het kwalitatief goed doen, maar de nieuwkomers lijken hogere producties te halen.

Trichoderma: efficiënt maar een product met een handleiding

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

In onderzoek naar bodemgebonden schimmels werd met biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van Trichoderma een betere beworteling of een effect op Pythium waargenomen. De plant laat toe dat de schimmel rond de wortel kan groeien en zo beschermt de schimmel de wortel. Aangezien het om een levende materie gaat, kunnen de resultaten afhangen van verschillende invloedsfactoren. Experten geven advies over de te gebruiken hoeveelheid water, de combineerbaarheid met chemische middelen …

Glas actueel 24/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De bouw van de dakserre Agrotopia ging van start op 17 december 2018. Met deze investering in een onderzoeksserre willen we in de eerste plaats de glastuinbouw ondersteunen. Tegelijkertijd is deze serre ook een voorbeeld van de integratie van glastuinbouw in een stedelijke omgeving en professionele stadstuinbouw. In deze eerste fase zijn de voorbereidende werken op de grond volop aan de gang. Zo zijn de vijf regenwatersilo’s bijna af en krijgt ook de inkomzone met uitkraging en toegangstrap verder vorm. Zodra de grondwerken klaar zijn, zullen de werken op het dak worden opgestart.

Beheersing tomatengalmijt met UV-C-licht veelbelovend

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

De vraag naar alternatieven voor de chemische bestrijding van tomatengalmijt is groot. Momenteel is er nog geen goede biologische bestrijder beschikbaar. UV-C-licht is een alternatief als fysische bestrijding. Het remt de ontwikkeling van tomatengalmijt. De optimale dosis en toepassingsfrequentie zijn nog niet gekend.

Glas actueel 13/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Door zijn relatief hoge nutriëntenconcentratie mag spuistroom meestal niet in het oppervlaktewater worden geloosd. De spuistroom kan wel worden gebruikt als bemesting voor landbouwgewassen. Spuistroom is het overtollige voedingswater afkomstig van de teelt van planten op groeimedium. Voorbeelden hiervan zijn drainwater dat niet hergebruikt wordt en spoelwater van filters in geval er voedingswater door de filters gaat. In de Vlaamse regelgeving wordt spuistroom geclassificeerd als type 3-meststof. Andere meststoffen uit deze categorie zijn kunstmest en effluent. De uitrijregeling is dan ook gelijkaardig aan die van kunstmest, wat wil zeggen dat je spuistroom kan toepassen van 16 februari tot en met 31 augustus.