Glas

Glas actueel 2/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De recente berichtgeving over de aanwezigheid van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) in Nederland is verontrustend. ToBRFV is een erg besmettelijk en persistent tomatenvirus. Het is mechanisch overdraagbaar en kan zich gemakkelijk verspreiden van de ene plant naar de andere en ook van het ene bedrijf naar het andere. Dat kan gebeuren door arbeiders en bezoekers, door het verplaatsen van materialen … Strikte hygiënemaatregelen toepassen is voorlopig de enige manier om besmetting te voorkomen.

Kropsla late lenteteelt 2019

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Fairly en Lucrecia behaalden in de late lenteteelt allebei goede resultaten. Het blijven beide aanraders voor deze periode. Clarke was net als vorig jaar het zwaarst. Maar de kropvulling en de vorming van veel zijscheuten blijven wel aandachtspunten voor dit ras.

Venkel vroege teelt 2019

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Standaardras Solaris gaf een mooi resultaat in deze vroege teelt onder glas. Wanneer de weggroei wat minder vlot verloopt kan Solaris vroegtijdig schot vertonen. Met Dragon is het risico op schotvorming veel kleiner. Normaal blijft Dragon wat achter in gewicht ten opzichte van Solaris, maar in deze teelt waren de oogstgewichten van beide rassen vergelijkbaar. Het nieuwe ras Boticelli gaf het hoogste gewicht maar had iets meer last van schotvorming.

Glas actueel 8/11/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

In Vlaanderen wordt een mooi areaal aan bladgewassen geteeld onder glas. Maar deze sector krijgt te maken met steeds meer moeilijkheden zoals ziekten, onkruiddruk en intrekking van gewasbeschermingsmiddelen. En dus wordt telen van bladgroenten een echte kunst.
Fusarium oxysporum f.sp. lactucae is een erg besproken thema in de slateelt. De pathogeen heeft enerzijds een agressief karakter en kan na verschillende teelten veel aantasting geven in de slateelt. Anderzijds is het niet evident om een eenvoudige oplossing te vinden voor deze ziekte. Dat betekent dat slabedrijven op korte termijn op zoek moeten gaan naar de best mogelijke uitweg om hun bedrijf verder rendabel te runnen. En dat is voor elk bedrijf verschillend. Sommige telers kiezen ervoor om andere (niet-gevoelige) types sla te telen, andere schakelen volledig of gedeeltelijk over naar andere teelten zoals aardbeien, courgette, veldsla, bonen … Hoe dan ook, dit betekent dat de teler opnieuw kennis moet opbouwen over die andere teelten.
Er zijn ook telers die kiezen voor het stomen van de grond om de pathogeen af te doden. Deze techniek is niet goedkoop, maar door een aantal aanpassingen (bv. keuze energiebron, periode van stomen …) kan de kostprijs toch worden gedrukt. Het stomen doodt heel veel af, alhoewel we met drainagestomen nog een beter effect zien dan met het gewone zeilstomen. Bij deze laatste techniek komt de agressieve pathogeen vrij snel terug de kop opsteken en moet er opnieuw worden gestoomd.

PSKW maakt zich op voor nog meer onderzoek op maat

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

De ontwikkelingen in de tuinbouwsector staan niet stil. Denken we bijvoorbeeld maar aan de (r)evolutie in de belichting, en dat is dan nog maar één aspect. Het proefstation moest uitbreiden om de nieuwe onderzoeksvragen het hoofd te kunnen blijven bieden. De werken zitten nu in de laatste fase, tegen de winter is het proefstation helemaal klaar voor het onderzoek van de toekomst.