Glas

Irrigatie-adviessysteem in kropslateelt positief geëvalueerd door telers

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

In het REDUNG-project gingen we op zoek naar een best beschikbare techniek voor bemesting en irrigatie in de grondgebonden slateelt om verzouten van de bodem en uitspoelen van nutriënten te voorkomen. Om een beredeneerde irrigatie mogelijk te maken werd een jaarrond verdampingsmodel ontwikkeld en uitgebreid gevalideerd op praktijkbedrijven. We polsten even naar de ervaringen van telers die al met de REDUNG-applicatie aan de slag gingen, en die waren positief.

Glas actueel 4/12/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De komkommers zijn eruit. Bij de onbelichte tomatenteelt hangen de laatste trossen te rijpen voor oogst rond de kerstperiode. Het ideale moment om nog eens stil te staan bij het reinigingsplan tijdens de teeltwissel. Door net dat tikkeltje meer aandacht te geven aan een goede bedrijfshygiëne, kan je een hogere kans creëren om goed van start te gaan het volgende seizoen. Eenmaal het volledige gewas met bladmateriaal, de teeltmatten en de lukrake onkruidgroei uit de serre verwijderd zijn, kan je echt van start gaan met de voorbereidingen van de volgende teelt.

Kropsla late lenteteelt 2017

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Vorig jaar werd de late lenteteelt geoogst tijdens de laatste week van april bij Inagro en in de tweede week van mei op het PSKW. Voor die periode was Lucrecia een aanrader. Dit jaar lag de proef later aan. Na een heel zonnige en warme meimaand werd er geoogst op 1 juni. Fairly, Lucrecia en Cosmopolia scoorden heel goed. Fairly was sterk tegen smet en Lucrecia vormde het minst  zijscheuten.

Tomaten uit hydroponics en aquaponics niet van elkaar te onderscheiden

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Tomaten geteeld in aquaponics werden op het PCG vergeleken met tomaten geteeld in hydroponics. Verschillende parameters werden gemeten en beoordeeld, maar de tomaten uit beide teeltsystemen bleken niet van elkaar te onderscheiden. De opbrengst en de kwaliteit waren gelijk, en ook de Brix-waarde, het drogestofgehalte en de smaak verschilden niet. Tomaten telen in een aquaponicssysteem is dus perfect mogelijk, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.

Glas actueel 13/11/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Sinds 11 juli 2017 zijn zeven gasmengels met ethyleen toegelaten in de tomatenteelt in België (zie Glas actueel van 21 juli 2017 of www.fytoweb.be). Deze mengsels bevatten 4% ethyleen en 96% stikstof. In deze verhouding is ethyleengas niet brandbaar en dus veilig in gebruik. Vanaf zes weken vóór het voorziene teelteinde mag je gedurende de nacht 12,5 ppm gas in de serre met getopte planten brengen. Dat komt overeen met 0,5 ppm ethyleen. Door ethyleen te gebruiken voor de rijping in plaats van ethefon, vermijd je een verplichte wachttermijn en kan het oogsten gewoon doorgaan volgens het normale oogstregime. Zo vermijd je pieken in de oogst en bovendien laat ethyleengas geen residu na.