Glas

Glas actueel 18/5/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Schermen is niet alleen tijdens het begin van de teelt van belang om de jonge aanplanting te beschermen. Ook grote planten hebben baat bij een goede schermstrategie. We naderen stilaan de langste dag van het jaar en in de maanden mei tot en met juli staat de zon ook op haar hoogste punt. Dit betekent dat de instraling van de zon tijdens die maanden het intensiefst is. Bij die hoge instraling is het opletten voor een te hoge bladtemperatuur en bladverbranding.

Glas actueel 4/5/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

‘Het Nieuwe Telen’ is een teeltstrategie die ontwikkeld is in Nederland en de voorbije jaren al heel wat aanhangers heeft verworven. Het is de bedoeling om volledig in balans te telen, de strategie wordt nog voortdurend bijgeschaafd. Er wordt veel gebruik gemaakt van kennis uit natuurkunde en plantfysiologie. Het gewas en het product staan hierbij centraal. In tegenstelling tot vroeger is energiebesparing niet meer het hoofddoel. Een gezond gewas is het uitgangspunt waaruit vaak energiebesparingen volgen. De focus ligt ook niet meer zozeer op het installeren van nieuwe technieken, maar op het toepassen van de nieuwe denkwijze in bestaande serres.

Glas actueel 16/4/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Vanaf april kan de kastemperatuur hoger oplopen. Uit ervaring weten we dat de houdbaarheid van kropsla na oogst afneemt na een teeltperiode met hoge temperaturen. De hogere kroptemperatuur kan aanleiding geven tot slappe bladeren en er worden gunstige omstandigheden gecreëerd voor de ontwikkeling van schimmels en bacteriën.

Glastuinbouw loopt nog te weinig warm voor warmtenetten

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Al meer dan 30 jaar leveren de verbrandingsovens van MIROM warmte aan enkele nabijgelegen glastuinbouwbedrijven. De intercommunale participeert ook in de Roeselaarse glastuinbouwzone waar tegen het einde van het jaar nieuwe kassen worden neergepoot. Maar daarmee wordt nog lang niet alle capaciteit benut. In tegenstelling tot onze buurlanden en Scandinavië maken we in Vlaanderen nog erg weinig gebruik van warmtenetten.

Acidovorax-aantasting indijken met bodembehandeling

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

De precieze insleep van Acidovorax valerianellae op veldslabedrijven is nog steeds niet duidelijk. De bacterie kon niet teruggevonden worden in stalen van veldslazaden, bodem, irrigatiewater en machines op veldslabedrijven. Behandelen van de bodem met stoomdrainage, branden van de gewasresten of bodemontsmetting voorkwam wel besmetting in de teelt volgend op een kunstmatig geïnfecteerde teelt.