Glas

Glas actueel 8/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De klimaatcomputer bevat een grote hoeveelheid data die voor jou als teler erg belangrijk is. Hackers zijn erop uit om deze informatie te blokkeren en gebruiken daarvoor onder andere cryptosoftware. Deze software vergrendelt alle bestanden op je computer waarna geld wordt gevraagd om deze vergrendeling ongedaan te maken. Het is belangrijk om voldoende preventieve maatregelen te nemen om je computer te beschermen en zodoende dit risico zoveel mogelijk te beperken. We geven je alvast enkele preventieve acties mee die eenvoudig uit te voeren zijn en die je al beter wapenen tegen een mogelijke cyberaanval. Ook wanneer je geconfronteerd wordt met een cryptolocker op je computer is het belangrijk om de juiste acties uit te voeren.

Areaal glasgroenten daalt lichtjes

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Het areaal glasgroenten daalt lichtjes in 2018. Tussen de verschillende teelten zijn er geen spectaculaire verschuivingen. De daling in het areaal kropsla zet zich verder en wordt niet volledig gecompenseerd door de teelt van andere bladgewassen. Het areaal vruchtgroenten is de laatste jaren stabiel tot licht stijgend.

Glas actueel 24/9/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Bij de start van de herfst worden de dagen korter, met gemiddeld 4 minuten per dag. Daarnaast kan het bij zonnig weer best nog warm worden in de serres. Ook de grond heeft nog een hoge temperatuur door de mooie zomer die we achter de rug hebben. De combinatie van slinkende daglengte en relatief hoge temperaturen maakt het voor slatelers in vollegrond vaak moeilijk om de exacte irrigatienood van hun gewas in te schatten. Transpiratie van het gewas wordt namelijk zowel door de omgevingstemperatuur als door de stralingsintensiteit bepaald.
Om kropslatelers te helpen ontwikkelden PCG, Inagro en PSKW binnen het LA-traject ‘REDUNG’ een irrigatietool waarmee telers via een webapplicatie de verdamping in hun serre kunnen opvolgen. Tijdens het project werden op lemige bodems met behulp van deze tool telkens mooie, gezonde kroppen geteeld. Op zanderige bodems bleek het van belang om iets frequenter te irrigeren en geen te grote beurten te geven.

Bouwwerken in Roeselaarse glastuinbouwzone van start

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Aan de Groenestraat in Roeselare wordt eerstdaags gestart met de bouw van een groot serrecomplex. Het eerste bedrijf in de glastuinbouwzone nabij de ring rond Roeselare, vlakbij de REO Veiling. De tomaten in de nieuwe serre zullen deels groeien op warmte van de buur, de afvalintercommunale MIROM.

Kropsla winterteelt 2017-2018

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Net als in de late herfst behaalden Pazmanea en 42-276 RZ mooie resultaten. Beide rassen combineerden een goed oogstgewicht met mooie kropeigenschappen. Coby was het zwaarste ras, maar vertoonde een puntje glazigheid.