Rubrieken

Naar een waarschuwingssysteem 2.0 in prei en kolen

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

In een operationele groep bekijken telers en praktijkcentra samen hoe het waarnemings- en waarschuwingssysteem kan worden verbeterd. Voor dit jaar zijn er enkele bijsturingen gepland. Bij kolen wordt bijvoorbeeld sluitkool als teelt toegevoegd en de monitoring van de koolbladvlieg geoptimaliseerd. In prei blijft trips het grootste probleem. De berichtgeving wordt overzichtelijk en  ook rasgevoeligheden zullen worden toegevoegd.

Tripsdruk in prei vorig jaar nog hoger dan in 2017

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

Door de warme en droge weersomstandigheden in de zomer en het najaar was de tripsdruk in 2018 weer bijzonder hoog. Preimot en preimineervlieg gaven weinig problemen. Wat de ziekten betreft moest vooral roest goed worden opgevolgd, want door het zachte najaar en de zachte winter bleef de druk vrij hoog.

Optimale schadedrempel voor wortelvlieg in knolselder nog niet gekend

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

De optimale drempelwaarde voor een behandeling tegen wortelvlieg is nog niet gekend voor knolselder. In 2017 en 2018 werd in proeven een drempel van één, drie en vijf vliegen per week gehanteerd. Uit de resultaten kon de optimale drempelwaarde niet eenduidig worden bepaald. Afdekking gaf systematisch goede resultaten. Met de inzet van alleen pyrethroïden kwamen we niet tot een aanvaardbaar teeltresultaat.

Weinig wortelvliegen in 2018

Dit bericht werd geplaatst in IPM, Thema op .

In 2018 was vooral de opkomst en de uitval van de kiemplanten door de droogte een probleem voor de worteltelers. De druk en schade veroorzaakt door de wortelvlieg viel mee. Op slechts 20% van de percelen was er een overschrijding. De combinatie van warmte en droogte leidde wel tot meer kopkanker op de lichte percelen.