Witloof

Kwaliteit van de witloofkrop begint op het veld

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

Een goede kropkwaliteit wordt allereerst bepaald door een goede wortel. Door te kiezen voor een optimale worteldiameter kan je heel wat trekrendement winnen. Ook de rijpheid van de wortels is een bepalende factor voor de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit.

Koeling op eerste plaats voor behoud witloofkwaliteit

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

Om witloof mooi wit te houden moet je koelen. Wanneer witloof bij een hogere temperatuur ligt, wordt het veel sneller groen. Bovendien zijn de kroppen dan ook gevoeliger voor ethyleen waardoor de gevoelige rassen ook nog eens puntvormige roodverkleuring kunnen krijgen. Hoewel dat laatste niet vaak voorkomt: in de witloofketen werd er nauwelijks ethyleen gemeten en uit proeven blijkt dat de meeste van onze witloofrassen niet zo gevoelig zijn voor…

Lees meer

Laser helpt duiven verjagen

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

Voor het weghouden van duiven en andere vogels op een witloofperceel blijft het combineren en afwisselen van verschillende verjagingsmiddelen een must. Hoewel een laser een deel van de duivenpopulatie verjaagt, is dit niet het ultieme wapen in de strijd tegen vogelschade. Een laser kan wel een hulpmiddel zijn, zeker in bebouwde regio’s waar een geluidskanon geen optie is.

Proefmiddelen tonen potentieel in de strijd tegen witloofmineervlieg

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

De fytobedrijven doen volop onderzoek om middelen te ontwikkelen om gewassen te beschermen. In een insecticidenproef hebben we een aantal van deze middelen getest in witloof. Twee van deze nieuwe proefmiddelen lijken potentieel interessant in de strijd tegen de witloofmineervlieg. Eén voor de bestrijding van de mineervlieg in het veld en één als kraagbehandeling in de forcerie.

Bodempathogenen vragen totaalaanpak

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

De witloofteelt kent enkele belangrijke bodempathogenen, zoals Phytophthora, Sclerotinia en Phoma. Deze ziekten vragen een totaalaanpak: preventie, detectie en een juiste behandeling. Op het veld kan je de omstandigheden waar mogelijk proberen bij te sturen om aantasting te voorkomen. Na de rooi moeten de wortels correct worden behandeld. Op dit vlak werd een belangrijk pijnpunt blootgelegd: de wortels worden vaak ongelijkmatig behandeld in de wortelbehandelingsinstallatie.