Witloof

Grondwitloof 2020-2021

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

Ook voor grondwitloof voert het Praktijkpunt Landbouw elk jaar rassenproeven uit voor de vroege en de winterforcerie. Op beide forceermomenten werden mooie opbrengsten van gemiddeld 11 kg per 100 wortels gehaald. Bij de vroege rassen viel de goede pitkwaliteit op, de winterrassen hadden dan weer een uitstekende kwaliteitssortering. De resultaten van de nieuwere rassen Djine en Darling werden op beide tijdstippen vergeleken met de gekende rassen.

Grondwitloofteler met beide voetjes op de grond

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

Thomas Cools teelt samen met zijn vader Brussels grondwitloof. Vier telerselecties worden van oktober tot april geoogst onder golfplaten in openlucht. Dit mooie streek- en seizoensproduct vraagt veel opvolging en fingerspitzengefühl, zo blijkt. Thomas zoekt naar mogelijkheden om zijn klein bedrijf sterker te maken en klaar voor de toekomst. Maar dat is gezien het zware werk en het korte teeltseizoen niet zo evident.

Naar een volledig circulaire witloofforcerie

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

Hydroteelt van witloof gaat gepaard met een groot verbruik van water. Op het einde van de forcerie blijft er een aanzienlijke hoeveelheid restwater over. Het demonstratieproject ‘Circulair forceren’ wil maximaal hergebruik van water binnen de hydroteelt van witloof bevorderen. We analyseerden het restwater op verschillende bedrijven en zullen met deze informatie de knelpunten voor hergebruik in kaart brengen. Zo kunnen we bepalen wat de meest beloftevolle zuiveringstechnieken zijn en de…

Lees meer

Hoge nood aan geïntegreerde bestrijding witloofmineervlieg

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

Telers worstelen nu al enkele jaren met de beheersing van de witloofmineervlieg tijdens de veldfase. Sinds het wegvallen van middelen op basis van dimethoaat in 2017 is deze plaag nog moeilijk onder controle te houden. Gelukkig heeft Benevia de laatste jaren een 120-dagenregeling gekregen. Maar de laatste twee jaar is zelfs dit product niet voldoende gebleken om de steeds vaker voorkomende schade aan het groeipunt te voorkomen.

Aandachtspunten bij de spuitinstallaties in de witloofschuur

Dit bericht werd geplaatst in Thema, Witloof op .

Een nauwkeurige afstelling en een goed onderhoud van de spuitinstallaties zijn essentieel om je witloofwortels efficiënt en veilig te kunnen behandelen. Een jaarlijkse kalibratie van de spuittoestellen door controle van de doppen, leidingen, filters … is daarom aangewezen. Meld je behandelingsinstallaties ook aan voor de driejaarlijkse verplichte keuring.