Meer serreloof composteren of gebruiken als grondstof voor bio-economiePrint

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Elk jaar komt nog heel wat serreloof gemengd met plastic clips en touwen in de verbrandingsoven terecht. Dat brengt een serieuze kostprijs met zich mee en is ook niet duurzaam. Een groot deel wordt wel al gecomposteerd. Maar 40% van de telers ervaart problemen bij de afvoer van dit serreloof. Het gebruik van biodegradeerbaar bindmateriaal kan de compostering een extra boost geven. Ook de valorisatie van serreloof als vezelrijke grondstof voor de bio-economie is een mogelijkheid. Het drogen van de reststroom kan zorgen voor een jaarrond beschikbaarheid.

Lees hier verder als abonnee.