Glas

Hemelwaterbassin optimaal dimensioneren

Dit bericht werd geplaatst in Glas, Thema, Water op .

Bij de bouw of de uitbreiding van een serre moet er extra aandacht gaan naar de aanleg van het waterbassin. Bij het bepalen van de optimale dimensies van de opslag, moet je rekening houden met een hele reeks factoren. Naast de waterbehoefte van de teelt en het opvangbaar oppervlak, blijkt ook het benutbaar volume van het waterbassin doorslaggevend te zijn. Bovendien treden er tijdens de opvang en opslag van hemelwater…

Lees meer

Gebruik van ondiep grondwater: wat zegt de wet?

Dit bericht werd geplaatst in Glas, Thema, Vollegrond, Water op .

Duurzaam waterbeheer, zowel kwalitatief als kwantitatief, wordt één van de belangrijkste uitdagingen van de toekomst, ook voor de landbouw. De overheid legt steeds meer beperkingen op de diepe grondwaterwinning. Alternatieve waterbronnen worden nu meer en meer ingezet, want zonder voldoende goed water kan er niet worden geboerd.

Innovatief aanbesteden in de glastuinbouw

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Met het instrument ‘Innovatief Aanbesteden’ gaat de Vlaamse regering op zoek naar nieuwe technologieën die de energie-efficiëntie in de glastuinbouwsector kunnen verhogen. De overheid kijkt in de eerste plaats naar toepassingen bij tuinders zelf. Zit je al een tijdje te broeden op een idee? Dan is het misschien het moment om ermee aan de slag te gaan.

Glas actueel 12/3/2013

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Nog steeds wordt het belang van het uitgangsmateriaal onderschat. Zo wordt niet altijd voldoende aandacht geschonken aan de grootte van het plantgoed. Uitplanten van een te grote plant heeft nochtans negatieve gevolgen voor de latere kwaliteit van de plant. Vaak resulteert het in een zwakke onderkant. Als je op voorhand weet dat je de plantjes mogelijk niet tijdig geplant zal krijgen, dan geef je best de voorkeur aan een ruime perspot. Niet alleen de grootte, maar ook de kwaliteit van de perspot vergt de nodige aandacht. De perspot moet enerzijds

Tomaat kan meer doen met licht dan paprika

Dit bericht werd geplaatst in Glas op .

Tomaat is een zeer zon-minnend gewas en heeft een maximale fotosynthesecapaciteit die tot meer dan drie keer hoger ligt dan die van paprika. Dat is alvast één van de conclusies uit enkele fotosynthesemetingen die in 2012 op het PCH werden uitgevoerd.