Actueel

Witloof actueel 9/10/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het is belangrijk dat je de witloofwortels op het juiste moment rooit. Om goede forceerresultaten te halen, moeten de wortels voldoende afgerijpt zijn. Onrijpe wortels blijven een eerder vegetatieve groei vertonen -ze bevinden zich nog in het eerste groeijaar-, wat resulteert in losse kroppen die zowel kwantitatief als kwalitatief niet voldoen.
Richtinggevend om te kunnen rooien zijn het drogestofgehalte ( > 24% of > 35 gram), het vers wortelgewicht, de stikstofinhoud en het nitraatgehalte. Tabel 1 toont een drogestoftest uit Frankrijk die weergeeft wanneer vroege witloofwortels best worden gerooid. Om te starten met de rooi is het verder wenselijk een wortelgewicht van boven de 150 gram te hebben met meer dan 0,6% stikstof. Naarmate de wortels afrijpen, daalt het nitraatgehalte. Een lagere nitraatconcentratie is dus beter dan een hogere. Bij de vroege wortels zit er begin oktober normaal gezien nog 20 tot 40 ppm nitraat in de wortel. Maar dit jaar ligt het nitraatgehalte vijf tot tien keer hoger.

Vollegrond actueel 9/10/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Papiervlekken, purpervlekken en roest zijn drie belangrijke ziekten in prei. Een goede kennis van de fungiciden en van de gevoeligheid van de rassen is een belangrijke stap richting een duurzame behandeling.
De diverse beschikbare middelen verschillen duidelijk in werkzaamheid tegen de verschillende ziektesymptomen (Tabel 1). De meeste middelen kennen beperkingen in het aantal toepassingen per teelt.
Vorige jaren hebben we kunnen opmerken dat de strobilurinen (Ortiva, Ortiva Top, Signum, Nativo) niet overal meer dezelfde efficiëntie tegen papiervlekken behalen dan in het verleden. Ook Tanos behoort tot dezelfde resistentieklasse als de strobilurinen. Dit toont nogmaals aan dat afwisselen van middelen met een verschillende resistentieklasse zeer belangrijk is.
Gelukkig zijn er voor de bestrijding van papiervlekkenziekte de laatste jaren middelen bijgekomen van een andere resistentieklasse, namelijk Prevint, Infinito en Folio Gold. Ook de middelen op basis van de actieve stoffen maneb en mancozeb behoren tot een andere resistentieklasse. Het zijn ook de enige middelen die goed werken tegen Colletotrichum. Tegen roest zijn de triazolen Tebusip, Nativo en Rudis het sterkst. Toch is het ook hier belangrijk om af te wisselen met Ortiva of Ortiva Top om resistentie tegen te gaan.

Kleinfruit actueel 9/10/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De wachtbedden en rechtstreekse plantingen zijn goed aan het ontwikkelen en er ontstaan zijneuzen. Alleen de laatste rechtstreekse plantingen blijven wat achter. Maar ook hier is de temperatuur in oktober zeer bepalend. Bij gunstige omstandigheden trekken deze laatste nog wel bij. De rechtstreekse plantingen met Magnum zijn wel tijdig geplant en lijken voldoende zwaar te worden. Op de trayvelden is de tweede en derde tak aan het ontwikkelen en is de topbloem verder aan het schuiven. De reservewortels zijn volop aan het dikken. Het is uiterst belangrijk om voeding te geven tot begin november.
De laatste spint- en luisbehandelingen zouden moeten zijn uitgevoerd. Tegen wortelziekten moet je uiteraard nog wel regelmatig behandelen.
Wees alert voor nachtvorst. Vanaf dat er enkele graden nachtvorst aan de grond wordt voorspeld, moet je afdekken! Beter een keer te vroeg dan te laat …

Glas actueel 9/10/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De winter komt eraan en voor sommige veldslatelers is het bang afwachten of ze dit jaar opnieuw zullen worden geconfronteerd met het fenomeen van vergeling. Op het einde van de teelt wordt de veldsla plots geel, met sterk verminderde groei. De plantjes lijken op de grond te plakken doordat de bladeren naar onder ombuigen. Vooral de onderste bladeren vergelen. Soms vergeelt alleen een gedeelte van het blad, soms het hele blad. Ook is het blad soms gebobbeld. De ziekte wordt zowel waargenomen bij gezaaide als geplante veldsla.
Het ziekteverschijnsel komt vooral voor in koepelserres waar de temperaturen in de winter vaak sterk dalen. In artificiële omstandigheden in groeikamers lijkt het heel moeilijk om de ziekte tot uiting te laten komen. Mogelijk zijn de groeiomstandigheden (temperatuur en licht) voor de veldsla te gunstig waardoor te plant te sterk is om te worden aangetast. Dit bemoeilijkt het opsporen van de oorzaak, en zo ook het zoeken naar oplossingen. Voor onderzoek zijn we dus aangewezen op proeven in koude serres, in de korte winterperiode.

Kleinfruit actueel 25/9/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In de planten van 2016 zit veel spreiding. Dat geldt als rode draad dit seizoen. Gespreide planten zijn echter ook trage planten. Toch werden de plantdata amper aangepast ten opzichte van andere jaren. Meer dan de helft van het areaal najaarsteelten is in de week van 15 augustus geplant. Door de grote spreiding moet de derde bloemtak vaak nog open komen. In plantingen van 20 augustus en later waren begin september vaak pas de eerste bloemen zichtbaar.