Actueel

Kleinfruit actueel 29/7/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Ons land ging gebukt onder een extreme hitte. Voor het eerst sinds de metingen liep de temperatuur op tot boven de 40°C (!). Het was alle hens aan dek: de pompen draaiden continu en nog werd niet overal drain gerealiseerd. Plantdata werden uitgesteld. Wat al geplant was, kwam zeer snel in bloei. En er waren al opnieuw rode aardbeien nadat de plukker er net was gepasseerd. Na behoorlijk wat zaderige vruchten bij de eerste zomerteelten, zijn nu behoorlijk wat kilo’s verloren door de hitte. Extreem hoge temperatuursommen resulteren in een snellere kleuring waardoor vruchten niet de kans kregen om voldoende uit te groeien. Toch was het niet overal even warm, onder meer door optimaal gebruik van dak- en broesberegening (en indien aanwezig hogedrukverneveling) kon de temperatuur wat getemperd worden. Goed ontwikkelde teelten zijn in staat zelf klimaat te maken (lees: koelen).

Glas actueel 29/7/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De IBEB-EU, de internationale evaluatiecommissie voor Bremia, heeft op 1 juli 2019 een nieuwe fysio van Bremia lactucae benoemd: Bl: 36 EU. Jaarlijks verzamelt de commissie Bremia-stalen over heel Europa en worden deze geïdentificeerd. Al in 2016 en 2017 werd de nieuwe fysio in enkele stalen opgemerkt. Pas in 2018 verspreidde deze nieuwe fysio zich over een groot deel van Europa, inclusief de belangrijkste regio’s voor slaproductie. Daarop werd beslist deze nieuwe fysio officieel te benoemen. Hoewel Bremia op dit moment nog niet de grootste zorg is, sommen we hieronder toch alvast enkele voorzorgsmaatregelen op voor komend najaar.

Witloof actueel 29/7/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Knolcyperus is een grasachtig onkruid dat zeer moeilijk te bestrijden is en gemakkelijk wordt verspreid. Het heeft een geelgroene kleur en stijve driekantige stengels. Ondergronds worden knolletjes gevormd die jarenlang kunnen overleven en van waaruit nieuwe planten kunnen groeien. De knolletjes kunnen via machines naar andere percelen worden verspreid.
Knolcyperus was vroeger een quarantaine-organisme met meldingsplicht aan het FAVV. De quarantaine-status is ondertussen opgeheven, maar er zijn nog steeds maatregelen die moeten worden opgevolgd.

Vollegrond actueel 29/7/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De afgelopen weken waren een keerpunt voor veel gewassen: groeien of afrijpen? Sinds juni is er nog maar weinig regen gevallen in Vlaanderen, de planten snakken naar water. Telers zijn dan ook druk in de weer met beregenen. In het weekend van 27-28 juli viel er wel wat neerslag, maar uiteraard niet overal even veel en sowieso onvoldoende.
De bloemkolen tweede vrucht zijn ondertussen geplant. Bloemkolen geplant in een vochtige bodem, hebben een goede basis om deze droge periode tijdelijk te overbruggen. Door hun kleiner bladoppervlak is de verdampingscapaciteit kleiner. Maar deze droge periode mag niet lang meer duren of de beregening zal ook hier moeten worden gestart.

Vollegrond actueel 28/6/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Deze week zijn in de vroegste plantingen bloemkool de oogstwerkzaamheden gestart. Doordat het weer tijdens de eerste weken na het planten niet echt groeizaam was, begint de oogst iets later dan anders. Vanaf 3 juli zullen wellicht veel kolen oogstklaar zijn. De kolen zijn iets minder uniform waardoor meestal in meerdere beurten zal moeten worden geoogst. Op percelen waar minder neerslag is gevallen, is beregenen meestal nodig om tot een goede koolvorming te komen. De tweede vlucht van koolmot komt eraan. Tot nu toe was de druk van koolmot en andere rupsen eerder laag. Vanaf deze week zien we wel dat het aantal koolmotten aan het stijgen is. Sporadisch zijn soms kleine rupsjes zichtbaar, maar dat is nu nog beperkt.