Actueel

Kleinfruit actueel 4/10/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas bezitten dit jaar een grote spreiding. In de plantingen van na half augustus moesten in de eerste week van oktober nog heel wat bloemen open komen. We verwachten voor de latere plantingen een zeer gespreide oogst en dus ook een lange oogstperiode. Een gespreide oogst zorgt ook voor een lagere plantbelasting waardoor de vruchtkwaliteit beter is. Bij de latere teelten is het niet zeker of de laatste bloemen wel voldoende goed zullen zetten. In een gemiddeld jaar loopt de bestuiving goed tot 25 oktober. Nadien zien we er meestal alleen nog misvormde vruchten bijkomen of de bloem wordt door de plant afgestoten (geaborteerde bloemen).

Glas actueel 4/10/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Het telen van bladgewassen in de grond wordt een steeds grotere uitdaging. In de vorige glas actueel hadden we het al over hardnekkige bodemziekten zoals Pythium en Fusarium. Maar ook onkruid aanpakken wordt hoe langer hoe moeilijker. De onkruiddruk neemt algemeen toe op de bedrijven. Om het probleem beheersbaar te houden, is het vooral zaak om zowel preventief als curatief op te treden. Neem bij het oogsten of net na de oogst de onkruiden in het perceel weg, zodat ze niet verder kunnen uitzaaien. Bij een nieuwe planting ga je na in welke mate je onkruid kan verwachten en of je een onkruidbestrijding moet toepassen.

Vollegrond actueel 4/10/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De laatste jaren zien we in het najaar regelmatig witte ingezonken vlekken op het loof van prei. Deze symptomen worden dikwijls onterecht gelinkt aan Colletotrichum. Vaak wordt in de vlekken geen zwart schimmelpluis vastgesteld en nadere analyses wijzen niet in de richting van een schimmelinfectie door Colletotrichum. Toch toonden middelen met het actief bestanddeel mancozeb een werking tegen de symptomen. De fungiciden met mancozeb bevatten ook mangaan. We gaan er dan ook vanuit dat de witte ingezonken vlekken in verband kunnen worden gebracht met mangaangebrek in de plant.

Vollegrond actueel 20/9/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

In sommige regio’s en in sommige teelten is beregenen nu meer dan nodig. Waar niet beregend werd en waar er de laatste weken weinig of geen neerslag is gevallen, zit de bodem van gewasrijke teelten veelal droog tot 50-60 cm diepte. Bijvoorbeeld grondstalen nemen in zulke teelten is heel moeilijk. De ene teelt heeft meer nood aan beregening dan de andere. Bloemkool heeft nood aan water van zodra de kool een drietal centimeter groot is. Hoe groter de kool, hoe groter de nodige hoeveelheid gietwater. Knol- en bladselder hebben veel water nodig voor een continue groei. In deze teelten moet zeker wekelijks worden beregend.

Kleinfruit actueel 20/9/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De trayopkweek zit op schema. De bloemaanleg is volop aan de gang. Afhankelijk van de beoogde plant wordt vanaf nu steviger tot zeer stevig bemest. Bij de zwaardere partijen zijn er al mooie zijneuzen. Vooral Sonsation ontwikkelt gemakkelijk zijneuzen. Maar Sonata maakt op de meeste plaatsen nu ook zijneuzen aan. In de eerste helft van oktober laat je best al eens een bloemknopstudie doen en pas je de bemesting hierop aan. Bij regenachtig weer doe je er goed aan om de bemesting wat meer te spreiden (tot drie à vier beurten met een lagere gift). Zo spoelen er minder nutriënten uit en is de groei gelijkmatiger.