Actueel

Vollegrond actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Door de droge weersomstandigheden in de zomer was er in september/oktober 2019 op de meeste percelen nog veel stikstof aanwezig. Vanaf oktober heeft het veel geregend en daardoor is de voorraad stikstof op veel percelen grotendeels weg. Op verschillende velden gaat de kwaliteit van het gewas achteruit. Specifieke teelten, waar groenten toe behoren, kan je bemesten met kunstmest vanaf 16 januari tot 15 februari aan een maximale dosis van 50 kg N/ha.

Kleinfruit actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten zijn op de meeste plaatsen eind december of begin januari opgeplant. We zien dat Sonsation hierin het overgrote deel vertegenwoordigt. Sonata is afgenomen, vaak ten voordele van Sonsation. Clery komt nog slechts sporadisch voor. Bij Sonata en Sonsation zien we nu de eerste groeireactie komen. De planten zijn al mooi geworteld en de eerste nieuwe blaadjes ontwikkelen zich. Over het algemeen wordt er nog rustig gestookt.

Witloof actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Tijdens het veldseizoen 2019 was de druk van de eerste en de tweede vlucht van witloofmineervlieg uitzonderlijk hoog. Tijdens de tweede vlucht werden rond week 32 op twintig percelen die worden opgevolgd gemiddeld wel 155 witloofmineervliegen geteld, waar het gemiddelde over de voorbije achttien jaar heen acht mineervliegen per perceel was. Door die hoge druk in combinatie met de droogte en veel concurrentie met andere insecten kropen de larven van de mineervlieg naar het hart van de witloofwortel.

Glas actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De voorbije maanden zorgden algen- en mosgroei bij veldslatelers voor toenemende kopzorgen. Chemische bodemontsmetting is al langer moeilijk. Het gebruik van het herbicide metobromuron (Patoran) is al een tijdje niet meer toegelaten, maar met de intrekking van de erkenning van Hermosan op 30 april vorig jaar verdween de laatste mogelijkheid om algen en mossen onder controle te houden.

Witloof actueel 16/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na de rooi volgt het inkoelen en bewaren van de witloofwortels. Voor een optimale bewaring van de wortels moet je de temperatuur in de frigo’s opvolgen, regelmatig ventileren en maatregelen nemen om te vermijden dat de wortels uitdrogen. Het is zeer belangrijk om naast de actuele temperatuur in de frigo’s ook de evolutie van het inkoelen op te volgen. Een eerste meting gebeurt best vier tot zes weken na het vullen van de frigo’s. Zes tot acht weken later kan je een tweede meting uitvoeren. Verdere metingen doe je best om de acht weken, of vroeger, in functie van het inkoelgedrag van de verschillende partijen.