Actueel

Vollegrond actueel 24/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Op verschillende waarnemingsvelden worden aardvlooien (Phyllotetra sp.) waargenomen. Deze keversoort is een plaag voor kolen en andere brassica’s. Bij deze plaag zijn het niet de larven maar de volwassen kevers die de meeste schade aanrichten omdat ze zich voeden aan de bladeren. De kevers maken met hun kauwende monddelen gaten in de bladeren. Ze zijn schadelijk in grote aantallen en veroorzaken het meest schade aan jonge planten bij warm droog weer. Vooral in gewassen zoals rucola, paksoi, rapen en Chinese kool moeten aardvlooien goed opgevolgd worden. In andere koolgewassen moet je vooral opletten voor aardvlooien vanaf het planten tot het 10-bladstadium van de kool.

Witloof actueel 24/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Nu het witloof is ingezaaid en overal aan het opkomen is, komen ook de verschillende plagen weer kijken. Dat gaat van grote plagen zoals vogels, tot de kleine mineervliegen of wortelluizen. Het is dan ook belangrijk de percelen goed op te volgen en tijdig in te grijpen om een goede opkomst te verzekeren.
Jonge witloofplantjes zijn een geliefde voedingsbron voor houtduiven, zeker bij dit droger weer. Dat wil zeggen dat je op de percelen waar je schade verwacht best tijdig start met maatregelen om de houtduiven af te schrikken. Afwisseling tussen enkele afschrikkingsmethoden geeft het beste effect. Als je wenst over te schakelen op bijzondere bejaging moet je de jachtrechthouder contacteren.

Kleinfruit actueel 24/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het aardbeienseizoen is tot nu toe behoorlijk moeilijk verlopen. De prijsvorming verloopt dit jaar bijzonder moeilijk. Heel wat telers komen niet of amper uit de kosten. Zowel in april als in mei waren er perioden met vergoedingsprijzen onder de kostprijs. Ook was de kwaliteit van de doorteelten eerder zwak, zoals vermeld in onze vorige actuele berichten. Ten slotte wordt de plaagbeheersing in de aardbeienteelt moeilijker en moeilijker. Aantastingen van witte vlieg of trips bereikten her en der catastrofale dimensies, met zware verliezen tot gevolg.

Glas actueel 24/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De bouw van de dakserre Agrotopia ging van start op 17 december 2018. Met deze investering in een onderzoeksserre willen we in de eerste plaats de glastuinbouw ondersteunen. Tegelijkertijd is deze serre ook een voorbeeld van de integratie van glastuinbouw in een stedelijke omgeving en professionele stadstuinbouw. In deze eerste fase zijn de voorbereidende werken op de grond volop aan de gang. Zo zijn de vijf regenwatersilo’s bijna af en krijgt ook de inkomzone met uitkraging en toegangstrap verder vorm. Zodra de grondwerken klaar zijn, zullen de werken op het dak worden opgestart.

Vollegrond actueel 13/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Door de droge weersomstandigheden kon er dit jaar heel vroeg worden gestart met de zaai- en plantwerkzaamheden. Maar door de aanhoudende droogte en het koude weer zijn de gewassen nog niet veel gegroeid. Dat is vooral duidelijk zichtbaar in aardappel, bloemkool en courgette in kleine koepeltjes. Bij bepaalde zaaigewassen zoals wortelen was er al beregening nodig. Het warmere weer dat wordt verwacht zal de groei nu wel op gang brengen.