Actueel

Glas actueel 3/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Bij een windkracht hoger dan acht Beaufort spreken we van een storm. Tot nog toe werd altijd aangeraden om de ramen aan de luwe zijde bij stormweer te openen op een kier (3-5 cm). Recent onderzoek door Hagelunie toont echter aan dat serres sterker zijn wanneer de ramen gesloten zijn tijdens een storm.
De buitenwanden van een serre zijn het meest kwetsbaar. Om deze zwakke plek te ondersteunen is het belangrijk de ramen de eerste dertig meter tellend vanaf de buitenwand die de wind opvangt gesloten te houden. Als deze ramen open blijven, vormen de buitenwanden en het dak geen stevig constructief geheel. Ook de ramen zelf zijn bij een open stand gevoeliger voor vervorming en dus ook voor glasbreuk. In geval van storm kan de wind ook snel van richting veranderen en is het niet makkelijk om de wind- en luwe zijde te bepalen.

Kleinfruit actueel 3/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De zomerteelten onder glas hebben duidelijk te lijden gehad onder de hitte en het warme weer in juni. Bij de vroege zomerteelten waren er beduidend meer misvormde vruchten en liep de vruchtmaat snel terug. Na een zware plukbeurt doken soms ‘paarse’ vruchten op. De grote spreiding in de trayplanten heeft de schade enigszins nog wat kunnen beperken. De vruchten zijn over het algemeen minder mooi gevormd en soms ook iets zaderig. Door de hitte waren de bestuivers minder actief en is het stuifmeel soms ook gewoon ‘verbrand’ zodat een goede bestuiving en zetting moeilijker werden.

Vollegrond actueel 3/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

In week 26 is er in verschillende regio’s redelijk wat neerslag gevallen. Maar op sommige plaatsen in West-Vlaanderen viel amper 6 mm/m². Alles is beter dan helemaal geen neerslag, maar op deze plaatsen is het nog steeds extreem droog, wat zware gevolgen kan hebben in de vollegrondsteelten.
Momenteel wordt de eerste vrucht bloemkool geoogst. De opbrengsten zijn wisselvallig. Percelen die genoeg konden worden beregend halen een middelmatige opbrengst. Maar op de meeste percelen valt de oogst tegen omdat er niet genoeg water kon worden voorzien.
Bij het planten van de tweede vrucht is het van belang om het nog weinige vocht zoveel mogelijk in de grond te houden. Diep planten en/of planten in een gootje (tussen twee oevertjes) beschermt het plantje iets meer tegen uitdroging van de wind. Als de planten binnen een week niet weggroeien, is het aangewezen om te beregenen of om de planten aan te gieten.

Witloof actueel 3/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De wollige slawortelluis werd dit jaar al op verschillende percelen aangetroffen. Begin juni migreerde de luis vanaf de winterwaardplant (populier) naar de witloofwortels, waar ze tot in het najaar enkele generaties ondergronds zal blijven. De luis zuigt aan de wortels en onttrekt zo sappen aan de plant waardoor de bladeren in droge periodes uitdrogen met een geringere ontwikkeling van de wortels tot gevolg. En dat resulteert in een verminderde wortelopbrengst geschikt voor de forcerie. Als je deze wortelluisaantasting kan vermijden, dan kan de productie minstens 500 kg/ha hoger liggen.

Vollegrond actueel 19/6/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Alle producten op basis van linuron zijn sinds 31 maart 2017 van de markt verdwenen. De Europese goedkeuring van deze werkzame stof werd niet verlengd omdat tijdens de evaluatie van de aanvraag is gebleken dat linuron niet langer voldoet aan de huidige hoge veiligheidsvereisten. De producten mogen nog worden opgebruikt tot 31 augustus 2017.
Het verdwijnen van deze middelen is een groot verlies voor de sector, zeker omdat er weinig andere producten erkend zijn die kunnen ingezet worden als alternatief. Daarom moet er dringend op zoek gegaan worden naar andere mogelijkheden. Op het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver werd in 2015 een proef opgezet om de werkzaamheid en gewasveiligheid na te gaan van verschillende herbiciden in peterselie. Hieruit bleek dat Fumesin, bestaande uit 500 g/l ethofumesaat, toegepast aan 0,4 l/ha veilig was voor het gewas en een werkzaamheid (tegen muur) vertoonde die vergelijkbaar was met Linurex aan 1 l/ha.