Actueel

Vollegrond actueel 8/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Bataat wordt bij voorkeur geplant in de tweede helft van mei. In Vlaanderen heeft bataat een groeicyclus van 90 tot 150 dagen, afhankelijk van het ras en de weersomstandigheden. Op tijd starten is dus erg belangrijk, al is het minstens even belangrijk om te vermijden dat de planten in een koude bodem terechtkomen. Planten in een bodem met een temperatuur beneden 15°C wordt sterk afgeraden. De ruggen één tot twee weken laten opwarmen vóór het planten, is geen overbodige luxe. Daarnaast zorgt het gebruik van zwarte mulchfolie voor een warmere, snellere start van de teelt, wat op het einde van de rit resulteert in een duidelijke meeropbrengst.

Kleinfruit actueel 8/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten zijn praktisch overal goed aan de pluk. Clery gaat naar volle productie, maar ook Sonata is goed op dreef. De meeste telers zijn nu twee à drie weken aan de pluk. Sonsation komt wat langzamer op gang. Dit ras is op veel plaatsen minder vroeg opgeplant en kent bovendien een trager oogstverloop. Zowel Sonata als Sonsation heeft dit jaar een mooie spreiding waardoor er ook nu nog behoorlijk wat bloem aanwezig is.
Wij verwachten dat beide rassen goed gewaardeerd zullen worden op de markt. Sonsation bleef in week 14 wel wat achter in prijszetting, maar dat is wellicht te wijten aan de voorlopig lagere aanvoer. De verwachting is dat het prijsverschil kleiner zal worden naarmate er een groter volume Sonsation wordt aangevoerd.

Witloof actueel 8/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Als het weer en de bodem het toelaten kan je enkele weken vóór de zaai de ruggen al trekken. Dat heeft een aantal voordelen: er wordt een vals zaaibed gemaakt waarin al heel wat onkruiden kunnen kiemen. Kort vóór zaai kan je deze onkruiden met een mechanische bewerking of met een totaalherbicide verwijderen. Zo start je de wortelteelt met een lagere onkruidbezetting. Teel je de witloofwortels in een vlak veld, dan kan je ook een vals zaaibed maken door de grond enkele weken vóór de zaai voldoende fijn te maken. Door te werken met een vals zaaibed kan je de onkruiddruk na de zaai van het witloof terugdringen.

Glas actueel 8/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Basamid en de metam-middelen zijn de enige chemische bodemontsmettingsmiddelen die dit jaar zijn toegelaten. Deze producten mogen éénmaal per drie jaar worden toegepast. Aangezien beide producten dezelfde werkzame stof vormen, worden ze binnen dezelfde chemische groep gerekend en mogen ze niet afgewisseld worden binnen deze drie jaar. Om te helpen bij de keuze van het meest geschikte product en/of de meest geschikte toepassingswijze voor jouw bedrijf, geven we een overzicht van beide producten en de wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Let wel: voor het toepassen van beide producten is een fytolicentie Ps vereist.

Vollegrond actueel 25/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Beschikbare maatregelen en technieken die kunnen bijdragen aan een betere waterkwaliteit zijn zeer actueel. Het komt erop aan de landbouwers en loonwerkers bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn. Demonstratie van het correct gebruik en de juiste instellingen van kunstmeststrooiers kan hierbij een grote rol spelen. Misschien op dit moment nog toekomstmuziek voor velen, maar ook precisielandbouw begint bij een correcte afstelling van de strooier! Sensibilisering rond correct meststoffengebruik kadert in het demonstratieproject ‘Bemesten is geen randgebeuren!’, met steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.