Actueel

Vollegrond actueel 11/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De laatste maand viel er eindelijk neerslag van betekenis, en dat is goed voor het aanvullen van de grondwatertafel. Door de lange aanhoudende droogte tot december, was het niet duidelijk of de grondwatertafel voldoende hoog zou zijn vóór de start van het komende seizoen. Nu ziet de situatie er al veel beter uit. Sinds januari viel in Beitem 105 mm water. We kunnen stellen dat nu pas de verwachte neerslag van 2018 is bereikt (ongeveer 700 mm/jaar). Bij veel neerslag op een korte periode is een goede drainage van je percelen een must.

Glas actueel 11/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De vroege, gestookte courgetteteelten zijn alweer in productie. Ook de komende weken worden nog veel voorjaarsteelten onder glas of plastic opgeplant. Bij deze latere plantingen wordt traditioneel (veel) minder hard gestookt. En dat houdt een risico in, aangezien de temperatuur ter hoogte van het groeipunt bepalend is voor de aanleg van mannelijke bloemen. Teel je te koud, dan bezorg je de van oorsprong tropische plant stress. Bijgevolg riskeer je een viertal weken later een stuifmeeltekort en oogst je meer zwartjes en puntvruchten.

Kleinfruit actueel 11/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In verschillende verse teelten is behoorlijk hard gestookt om alsnog in maart de eerste aardbeien te kunnen plukken. Voor Clery is dat niet zo’n probleem. Dit ras is uit zichzelf vroeg en als het tijdig wordt geplant, is het mogelijk om er in de eerste helft van maart al deftige aardbeien van te oogsten. De eerste vruchten zijn wel vaak misvormd. Toch blijft Clery een eerder generatieve groeier. De planten hebben vaak niet meer dan vijf of zes bladeren. Na de zonnige periode in de tweede helft van februari zullen de planten wat herstellen.

Witloof actueel 11/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na een goede perceelskeuze volgt een doordachte rassenkeuze. Iedere witloofvariëteit heeft immers z’n typische eigenschappen en kwaliteitskenmerken en ook een ideale forceerperiode. Het is dus belangrijk om je goed te informeren over de bestaande rassen. De nieuwe rassenlijst witloofhybriden zal weldra beschikbaar zijn op de website van Inagro en de Nationale Proeftuin voor Witloof.

Kleinfruit actueel 28/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In de vroege stookteelt worden geen vroege rassen meer geteeld. Zoals vorig jaar al aangekondigd, is het vroege ras Clery zo goed als verdwenen uit het segment. De rassen die wel in de vroege stookteelt worden geteeld zijn Sonata en Sonsation. Het zijn beide eerder late rassen, later dan het referentieras Elsanta. De huidige situatie is dus wat tegenstrijdig, maar op Proefcentrum Hoogstraten blijven we elk jaar vroege rassen testen. Hopelijk komt er weldra een geschikte nieuwkomer uit de bus. Zowel Sonata als het nieuwe ras Sonsation lenen zich wel goed voor vroege stookteelten. Ondanks zware forcerie blijft hun vruchtvorm mooi en ook de vruchtkwaliteit is in orde.