Actueel

Vollegrond actueel 23/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Het betere weer van de laatste dagen laat toe om de velden te beginnen berijden, na de vele regenval van de afgelopen weken. Zijn er nog plassen op de velden aanwezig, wacht dan tot het water is weggetrokken of zorg voor wateraflating. Het veld ligt er bij voorkeur wit getrokken bij. Het is ook heel belangrijk om te controleren of de ondergrond wel voldoende droog is. Eens je de bodem hebt losgetrokken, droogt de ondergrond niet meer op via capillaire opstijging!

Kleinfruit actueel 23/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Corona bezorgt telers slapeloze nachten. Door de Corona-crisis zijn vele telers bezorgd over de afzet. Maar wat de meesten zorgen baart, is de beschikbaarheid van voldoende personeel om alle aardbeien geoogst te krijgen. Doordat de landsgrenzen dicht zijn, geraken vele seizoenarbeiders niet tot hier. Niemand weet hoelang de situatie zal aanhouden. We kunnen dan ook alleen adviseren om zoveel mogelijk spreiding tussen de afdelingen in te bouwen om zo toch enige arbeidsspreiding op het bedrijf te realiseren.

Glas actueel 23/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Eind maart is het moment om de eerste balans van de rassenproef onder belichting op te maken. In het Princess-segment zijn enkele rassen goed van start gegaan. Opvallend zijn de hoge Brix-waarden die werden gemeten bij de proefrassen. Bij de fijne trostomaten (Elite) doen vooral de gekende rassen het goed. In het segment Prince worden een heel aantal nieuwkomers getest en daar zitten wel wat interessante rassen bij. Bij de vleestomaten (Baron) liggen maar drie rassen in proef, het nieuwe nummer van Enza lijkt het voorlopig niet slecht te doen.

Vollegrond actueel 9/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Ondanks het natte weer is er in februari en begin maart toch al wat vroege bloemkool geplant op de droogste percelen. Omdat de eerste koolvlieg pas eind maart – begin april verschijnt, krijgen deze planten meestal geen bescherming tegen koolvlieg. Als het gaat om vroege rassen die begin mei worden geoogst, is een bescherming niet nodig omdat deze planten bij de eerste koolvliegaantasting al sterk genoeg zijn om hiervan geen schade te ondervinden.

Kleinfruit actueel 9/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Tijdens februari en de eerste week van maart viel er 120 mm (Antwerpen) tot meer dan 150 mm (Limburg, Haspengouw) regen. Na een droge maand januari weliswaar. De Vlaamse waterlopen staan tot aan de rand gevuld of lopen over en de akkers liggen er kletsnat bij. Stilaan kan de grondwaterstand zich herstellen. Hopelijk zijn de ergste winterstormen nu stilaan voorbij.