Actueel

Vollegrond actueel 2/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De vroegste teelten van bloemkool voor planting eind februari – begin maart zijn nu in opkweek. Het is belangrijk dat de planten goed aan de groei blijven, zeker later in de opkweek. Zeer vroege rassen zoals Viviane en Abeni kunnen bij een groeistilstand te vroeg een bloem aanleggen waardoor ze later in de teelt al een bloem vormen voordat er voldoende blad aanwezig is, de zogenaamde ‘boorders’. Voldoende water geven en indien nodig een beetje bemesten tijdens de opkweek kan helpen. Geef ’s morgens water wanneer er zonnig weer wordt voorspeld. Als de bladeren te lang vochtig staan neemt het risico op valse meeldauw toe.

Witloof actueel 2/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De behandeling van de witloofwortels na de rooi gebeurt meestal in de loods. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen moet je beschermkledij dragen en aandacht hebben voor iedereen die met het product in aanraking komt. Op het etiket van de producten staat aangeduid welke beschermende kledij vereist is. Allereerst heb je chemisch bestendige handschoenen gemaakt uit nitril of neopreen nodig. Ook een halfgelaatsmasker met veiligheidsbril of volgelaatsmasker. Stem de keuze van de filter af op de toepassing (fijnstof, dampen en gassen). Laarzen moeten vloeistofdicht zijn en bestand tegen chemische stoffen. Laarzen gemaakt uit polyurethaan, neopreenrubber of butylrubber voldoen hieraan. Een spuitoverall die vloeistofdicht is, met elastiek in manchet en broekspijpen, capuchon en een afdichtende overslag bij de ritsen.

Kleinfruit actueel 2/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

We haalden dit najaar zeker geen top-opbrengsten. Een eerste reden hiervoor was de lagere inhoud van de planten als gevolg van een wat schuchtere bloemaanleg in 2018. En dat was dan weer een gevolg van de aanhoudende droogte tot eind oktober vorig jaar waardoor de trayvelden alleen met putwater konden worden beregend. Een tweede en waarschijnlijk belangrijkere reden was het donkere najaar dit jaar. Vooral oktober was erg donker ten opzichte van het gemiddelde. Volgens het KMI waren er slechts 88 uren zonneschijn in oktober tegenover een gemiddelde van 112. En minder licht is minder productie. De productie lag 5 tot 10% lager dan in een standaardjaar.

Glas actueel 2/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De recente berichtgeving over de aanwezigheid van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) in Nederland is verontrustend. ToBRFV is een erg besmettelijk en persistent tomatenvirus. Het is mechanisch overdraagbaar en kan zich gemakkelijk verspreiden van de ene plant naar de andere en ook van het ene bedrijf naar het andere. Dat kan gebeuren door arbeiders en bezoekers, door het verplaatsen van materialen … Strikte hygiënemaatregelen toepassen is voorlopig de enige manier om besmetting te voorkomen.

Vollegrond actueel 8/11/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Gedurende de droge zomermaanden is de groei van knolselder trager verlopen dan normaal. Om toch nog een optimale productie te halen, is het belangrijk dat de knol nu verder kan doorgroeien. De vochtige weersomstandigheden zijn echter ook gunstig voor de verdere ontwikkeling van Septoria in knolselder. Bij een zware aantasting van Septoria kan het blad volledig bruin worden en verdrogen. Het is dus belangrijk om zolang het gewas groeit, het loof gezond te houden en Septoria te bestrijden. Voor een goede bestrijding wissel je best af tussen de middelen.
Het is ook interessant om bij de behandeling boor toe te voegen, zeker nu er veel groei is. Boorgebrek in knolselder kan leiden tot het afsterven van het groeipunt. Maar het kan ook inwendige bruinverkleuring en meer inwendige holheid veroorzaken, waardoor de opbrengst lager zal zijn.
Volg ook de weersvoorspellingen goed op. Knolselder verdraagt enkele graden nachtvorst, maar wanneer het ook overdag blijft vriezen zal er schade zijn. Tijdig oogsten of afdekken is dan de boodschap.