Actueel

Vollegrond actueel 15/1/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Door de aanhoudende neerslag zijn de meeste percelen verzadigd met water en blijft er dikwijls water tussen de rijen staan. Dit is de ideale omstandigheid voor het ontwikkelen van papiervlekkenziekte in prei want waterplassen kunnen grote hoeveelheden sporen bevatten. Om aantasting te voorkomen is het belangrijk het water goed van het veld af te laten. Als je enkele weken terug geulen hebt gegraven, kan je best even nagaan of het water goed weg kan.
In de huidige natte weersomstandigheden is de kans op uitbreiding van papiervlekkenziekte groot en is het belangrijk de prei goed te beschermen tegen deze ziekte. Is het al meer dan drie weken geleden dat je nog een behandeling tegen papiervlekkenziekte uitvoerde, dan is het aangewezen een behandeling tegen papiervlekkenziekte te plaatsen. Infinito (wachttijd 14 dagen) en Prevint (wachttijd 7 dagen) zijn zeer sterke middelen tegen papiervlekkenziekte.

Witloof actueel 15/1/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Deze winter ondervinden verschillende telers problemen met de bodemschimmels Sclerotinia en Phytophthora in de forcerie. Een zware aantasting kan de opbrengst sterk drukken. Grondwitlooftelers moeten extra alert zijn, want scleroten van Sclerotinia en sporen van Phytophthora worden met de zieke wortels mee de schuur in genomen. Er bestaat geen mogelijkheid meer om de grond in de witloofschuur te ontsmetten met chloorpicrine. Een preventieve ziektebestrijding is dus uiterst belangrijk. Dat kan door een goede wortelbehandeling, maar ook door het screenen van de wortels vóór inzetten.

Glas actueel 15/1/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De dagen worden opnieuw langer en daardoor neemt de lichthoeveelheid toe. De verdampingssnelheid en groeisnelheid nemen evenredig toe, maar tegelijkertijd is de bodemtemperatuur nog steeds aan het zakken. Zeker tot eind februari spreken we nog van een koude bodemtemperatuur. De inworteling van de planten verloopt hierdoor moeizaam en dus wordt er weinig wortelmassa aangemaakt. In deze periode is het dan ook enorm belangrijk een mooi evenwicht na te streven tussen enerzijds de wateropname en anderzijds de verdamping.

Kleinfruit actueel 15/1/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het aandeel Clery is in de vroege stookteelten sterk afgenomen. Nochtans is dit werkelijk een vroeg ras, in tegenstelling tot Sonata. Zo verwachten we bij Clery de eerste open bloem rond 20-25 januari. Bij Sonata is dat zo’n veertien dagen later.
Het afnemen van het areaal Clery is te verklaren door de marktwerking. In een markt waar Sonata, met zijn mooie vruchtvorm en goede smaak, voldoende aanwezig is, wordt Clery onderbetaald. Bij het begin van de oogst moet Clery de concurrentie aangaan met Sonata onder assimilatiebelichting. De oppervlakte van deze belichte teelt neemt jaar na jaar toe. Daarna komen de gewone vroege stookteelten Sonata op de markt en zodoende wordt het moeilijk om een goede prijsvorming te realiseren voor de Clery-aardbeien.
Bij Sonata was midden januari de eerste groeireactie zichtbaar. De planten zijn al mooi geworteld en nu wordt er flink gestookt en belicht.

Vollegrond actueel 15/12/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Door de grote hoeveelheden neerslag zijn veel percelen onberijdbaar. Heel wat gewassen staan nog op het veld. Door de natte omstandigheden verloopt de oogst van spruitkool, prei, knolselder en wortelen voor industrie momenteel moeilijk. Wanneer er vorst wordt voorspeld, dek je best je knolselder af. Zeker nu het nat is, is het gewas gevoeliger voor vorstschade.
Van begin november tot half december viel er in Beitem 200 l/m² neerslag. Toch zal de totale neerslaghoeveelheid op jaarbasis normaal zijn, omdat we van midden maart tot juli met extreme droogte te maken hadden. Het is nu overal wel behoorlijk nat, maar toch zijn er verschillen merkbaar tussen percelen op vlak van wateroverlast.