Actueel

Glas actueel 16/11/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Met de opkomst van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) is hygiëne een nog actueler thema geworden in de tomatenteelt. Een belangrijk onderdeel van een goede hygiënestrategie is de toepassing van de juiste ontsmettingsmiddelen en dit zowel tijdens de teeltwissel als doorheen het teeltseizoen. Uit Brits onderzoek blijkt dat ToBRFV zeer lang kan overleven op verschillende oppervlakken; op glas, harde plastic en polytheen kon het virus zelfs zes maanden na infectie nog worden teruggevonden.

Witloof actueel 16/11/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

In de vorige witloof actueel stond een overzicht van de fungiciden die zijn toegelaten om de witloofwortels te beschermen tegen ziekten na de rooi. Daar is onlangs een extra actieve stof bij gekomen. Ook mandipropamid is nu toegelaten als fungicide tegen Phytophthora voor de wortelbewaring. De middelen Revus en Pergado V kunnen als dompelbehandeling worden ingezet (5 ml/100 l dompeloplossing).

Kleinfruit actueel 16/11/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De verwarmde najaarsteelten zijn nog aan de pluk. In oktober werd een goede kwaliteit geoogst van deze teelten. Dankzij het koele weer kon de etmaaltemperatuur onder controle worden gehouden en zagen we amper paarse vruchten. Nochtans zijn paarse vruchten doorgaans een vaak voorkomend probleem in oktober.

Vollegrond actueel 16/11/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Door de vele neerslag die gevallen is in oktober is de prei overal goed aan de groei. Op heel wat percelen op zandgronden was er eind oktober maar heel weinig stikstof meer aanwezig. Wanneer de oogst pas voorzien is vanaf maart, is het aangewezen een bijbemesting uit te voeren van zodra het kan. Bijbemesten mag vanaf 16 januari. Bemest in de winter of het voorjaar met maximum 50 eenheden stikstof om bruine schachtstrepen te vermijden. Ziektebestrijding vraagt nu veel aandacht. Op nogal wat percelen zijn er al papiervlekken aanwezig.

Glas actueel 26/10/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

In de veldslateelt zijn er hier en daar meldingen van een onregelmatige opkomst en groeiachterstand. Bij nader bekijken blijkt dit vaak het gevolg te zijn van wortelnecrose, die in vele gevallen terug te leiden is naar de plantpathogeen Thielaviopsis basicola. Deze pathogfeen is ook gekend als zwart wortelrot, is een bodemgebonden schimmel die het wortelstelsel aantast. De schimmel is wereldwijd verspreid en zeer polyfaag.