Actueel

Vollegrond actueel 16/4/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Het is wachten tot het droog genoeg is om plastic te trekken voor de zomerteelt van courgettes. Bij het trekken van de plastic wordt vaak de vraag gesteld of het leggen van een druppeldarm interessant kan zijn. Courgette heeft met zijn beperkte bewortelingsdiepte en zijn vele vruchten een hoge waterbehoefte van ongeveer 5 l/m2 per dag. Om aan deze behoefte te voldoen is irrigeren in droge periodes noodzakelijk. Er zijn diverse mogelijkheden om courgette te irrigeren: met een haspel en kanon of beregeningsboom, tussen de rijen met een beregeningsboom met slangen die tussen de rijen lopen, of door gebruik te maken van een druppeldarm die bij het trekken van de plastic in de rug wordt gelegd.

Kleinfruit actueel 16/4/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten zijn allemaal volop in productie. Bij de vroege Clery-teelten is de oogst al meer dan halfweg. Sonata bevindt zich nu in volle productie. Hier zal de oogst nog doorgaan tot eind april – half mei, afhankelijk van de plantdatum. Streef nu een etmaaltemperatuur van 14°C of iets lager na. Dat zorgt voor een ideale balans tussen snelheid (lees: rijping) en een goede uitgroei van de vruchten. Volop CO2 doseren zal de vruchtdikte positief beïnvloeden.
Naast de twee klassiekers Clery en Sonata, zien we ook verschillende vroege stookteelten met de rassen Malling Centenary en Magnum. Verschillende telers hebben ook een proefplanting gedaan met het nieuwe ras Sonsation. De ervaringen in de praktijk zijn tot op heden positief: geen uitval door Phytophthora cactorum, bloemen doorhalen gaat sneller en qua sortering en behang lijkt het ras zeker evenwaardig aan Sonata.

Glas actueel 16/4/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Vanaf april kan de kastemperatuur hoger oplopen. Uit ervaring weten we dat de houdbaarheid van kropsla na oogst afneemt na een teeltperiode met hoge temperaturen. De hogere kroptemperatuur kan aanleiding geven tot slappe bladeren en er worden gunstige omstandigheden gecreëerd voor de ontwikkeling van schimmels en bacteriën.

Witloof actueel 16/4/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Slakken kunnen grote schade veroorzaken in het gewas. In korte tijd kunnen ze op grote delen van het perceel de jonge witloofplanten wegvreten. Ook een lage slakkendruk heeft al een effect op de wortelopbrengst. Door plantuitval groeien de overgebleven planten te sterk uit en krijgen ze een te dikke worteldiameter.
Slakken zijn vorstgevoelig, maar kruipen met een gestage temperatuurdaling steeds dieper in de grond. Alleen een plotse koudedip kan slakken doden. De koude van het voorjaar kan dus een invloed hebben gehad, maar toch kan je best rekening houden met een grote slakkenpopulatie. Slakken zijn tweeslachtig, waardoor ze zich snel kunnen voortplanten. Deze weekdieren zijn vooral ’s nachts actief, omdat ze moeten schuilen tegen uitdroging. De aanwezigheid van slakken is snel te herkennen aan de slijmsporen op de bodem.

Vollegrond actueel 23/3/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De vorst van eind februari-begin maart heeft zijn weerslag op de kwaliteit van de prei. Op het veld is sleet sterk toegenomen, alhoewel bij schonen de vorstschade nog meevalt. Inagro testte dit jaar opnieuw een langdurige afdekking van de prei uit van december tot begin maart. Verschillende afdekkingsmaterialen werden getest. Er werd afgedekt met lichte vliesdoek, zware vliesdoek, klimaatnet en dubbele afdekking met gaatjesplastic en klimaatdoek. Uit deze proeven blijkt dat langdurige afdekking ziekten en sleet in de hand werkt ongeacht het afdekkingsmateriaal. De sneeuw in december en de wind in februari waren zeker ook nadelige factoren bij deze langdurige afdekking met als gevolg schuurschade op de bladeren. Ook bij het schonen zijn de resultaten minder goed bij de langdurige afdekking. Door de drukkracht van de afdekking moet deze prei bijgesneden worden, waardoor de prei te kort is en niet voldoet aan Flandria-kwaliteit.
Daarnaast werd getest of bespuitingen doorheen de afdekking voldoende werking hadden en het gewas ziektevrij konden houden. Conclusie is dat behandelen door vliesdoek onvoldoende effectief was en dat door de klimaatdoek spuiten iets effectiever leek. De prei onder de klimaatdoek was iets minder aangetast door roest en papiervlekkenziekte.