Actueel

Kleinfruit actueel 29/6/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege zomerteelten aardbeien die begin mei werden geplant om na de vroege stookteelten binnen te worden gebracht, zijn goed gestart. Door het zonnige weer, met koele nachten in mei, zijn de planten mooi ontwikkeld met een goede spreiding tussen de bloemtakken. Ook de latere zomerteelten die begin juni werden geplant, kenden een goede start. Maar ze bevonden zich in de bloeifase tijdens de hitte eind juni. Deze latere teelten hebben dus minder de kans gehad om voldoende gewas op te bouwen. Let in deze teelten goed op de bestuiving.

Glas actueel 29/6/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Fusarium blijft een groot probleem in de grondteelt van sla. Het warme en droge klimaat deze lente speelde zeker niet in ons voordeel. Voor telers die te maken hebben met een aantasting door Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 1 zijn er voorlopig nog geen intermediair resistente kropslarassen op de markt. Voor Fol 4 zijn er wel al een tijdje intermediair resistente rassen beschikbaar, met een score van zeven of acht op negen. Na de rassen Compendia (score 7/9), 42-109 RZ en 42-123 RZ (score 7-8/9), konden we dit voorjaar het eerste ras testen met een maximale score van 9/9, namelijk 42BU1851 RZ.

Vollegrond actueel 29/6/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De opkomst van wortelen verliep door de aanhoudende droogte bijzonder moeilijk. Op sommige percelen werd herzaaid en beregend, andere zijn niet herzaaid en komen al dan niet nu op. De onkruidbestrijding is daardoor geen sinecure. Door de erkenning van Toki zijn nu ook zwarte nachtschade, aardappelopslag, doornappel, veenwortel, akkerwinde en haagwinde makkelijker te bestrijden.

Witloof actueel 15/6/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Door de extreme droogte in mei en de beperkte regenval begin juni werd het witloof op de meeste percelen later gezaaid dan voorzien. Na de laatste regenbuien begin mei werd in West-Vlaanderen ongeveer 5% van het witloofareaal gezaaid. Om de opkomst te stimuleren werd toen al meer dan de helft van de ingezaaide percelen beregend.

Vollegrond actueel 15/6/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Op het proefstation heeft de knollenbladwesp of Athalia rosae ernstige schade aangericht in rapen. De zwarte rupsen zijn onmiddellijk te herkennen en vreten gulzig aan de bladeren. De jonge larven zijn groengrijs en eten aanvankelijk slechts gaatjes uit de bladeren. De rupsen worden donkergrijs als ze ouder worden en ze eten dan het volledige blad weg, behalve de nerven.