Actueel

Glas actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Sinds een aantal jaar is infectie met de bacterie Acidovorax valerianellae een wederkerend probleem in de veldslateelt. Hoe gebeurt de insleep en verspreiding van Acidovorax en welke beheersmaatregelen kunnen we toepassen? Het zijn maar enkele van de vele vragen die we nog hebben rond deze vervelende bacterie. De onderzoekers van het PCG, PSKW, Inagro en ILVO hopen er een antwoord op te vinden via de operationele groep die later dit jaar van start gaat. Een operationele groep bestaat uit geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren die gedurende twee jaar samenwerken rond een concreet vraagstuk uit de praktijk en hiervoor een innovatieve oplossing zoeken.

Kleinfruit actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas bezitten dit jaar een grote spreiding. In de plantingen van na half augustus moesten in de eerste week van oktober nog heel wat bloemen open komen. We verwachten voor de latere plantingen een zeer gespreide oogst en dus ook een lange oogstperiode. Een gespreide oogst geeft een gespreide aanvoer, we verwachten dan ook dat de prijszetting minder onder druk zal komen te staan. Een gespreide oogst zorgt ook voor een lagere plantbelasting waardoor de vruchtkwaliteit beter is.
Bij de latere teelten is het niet zeker of de laatste bloemen wel voldoende goed zullen zetten. In een gemiddeld jaar loopt de bestuiving goed tot 25 oktober. Nadien komen er meestal alleen nog misvormde vruchten bij of de bloem wordt door de plant afgestoten (geaborteerde bloemen).

Witloof actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het is belangrijk dat je de witloofwortels op het juiste tijdstip rooit. Voor een goede forcerie, heb je een voldoende afgerijpte wortel nodig. Onrijpe wortels blijven eerder vegetatief groeien, omdat de wortel zich nog in het eerste groeijaar bevindt. Dat geeft losse kroppen die zowel kwantitatief als kwalitatief niet voldoen.
Het drogestofgehalte (> 24% of > 35 gram), het vers wortelgewicht, de stikstofinhoud en het nitraatgehalte bepalen de rijpheid van een witloofwortel. Bij voorkeur heeft de wortel een gewicht boven 150 gram met meer dan 0,6% stikstof. Naarmate witloofwortels afrijpen, daalt het nitraatgehalte. Bij de vroege wortels hebben we begin oktober normaal gezien nog 20 tot 40 ppm nitraat in de wortel. Wortels met een hoger nitraatgehalte bewaar je na de rooi best een langere tijd in de frigo om ze verder te doen afrijpen, op voorwaarde dat ze aan de andere rijpheidscriteria voldoen.

Vollegrond actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De nitraatresiducampagne 2019 is volop aan de gang en loopt nog tot 15 november. Als de Mestbank op jouw bedrijf percelen heeft aangeduid voor een nitraatresidubepaling in 2019, dan vind je dat terug op je Mestbankloket. Staat bij de geselecteerde percelen de melding ‘verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten’, dan moet je zelf een staalname aanvragen bij een laboratorium. Dat moet je doen via de SNapp-toepassing op het Mestbankloket. Als bij de geselecteerde percelen de melding ‘controlestalen in opdracht van de Mestbank’ staat, dan zal de VLM de staalname op jouw terrein bekostigen. Je kan desgewenst beslissen om op eigen kosten een tegenstaal te laten analyseren door een erkend laboratorium naar keuze. Tot en met 15 november kunnen nog stalen worden genomen voor de nitraatresiducampagne.
Wie een vrijstelling had en deze niet tijdig heeft ingetrokken, mag niet vergeten om op eigen kosten een perceelevaluatie te laten uitvoeren. Op je Mestbankloket vind je terug of deze regel voor jou van toepassing is en op welk perceel je een staal moet nemen.

Glas actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

In Proeftuinnieuws nummer 15 verscheen het artikel ‘Vergelingsziekte in veldsla: Pythium-soorten terugdringen is niet eenvoudig.’ Daarin werd vermeld dat enkele testen bij telers werden opgevolgd waaruit bleek dat Paraat werkzaamheid vertoonde tegen deze vergelingsziekte. Maar Paraat is recent ingetrokken in veldsla.
Op 2 september 2019 verscheen op Fytoweb het persbericht ‘Intrekking van de toelating van Paraat in diverse teelten’. De toelating van het gebruik van Paraat (8553P/B) met een inhoud van 50% dimethomorf werd ingetrokken in de teelt van aardappelen (in openlucht), aardappelpootgoed (in openlucht), aardbeien (onder bescherming, aan de voet van de plant), veldsla (onder bescherming en in openlucht) en de kruiden peterselie, kervel, bieslook, salie, basilicum, babyleaf, tuinkers en andere kiemen en scheuten, alle geteeld in openlucht. Ook de toepassing in druiven, sla en rucola (alle in openlucht) en de toepassing in kolen onder bescherming werden ingetrokken. Het persbericht met deze laatste wijzigingen zal zeer binnenkort verschijnen. Op Fytoweb zijn deze gebruiken al ingetrokken.