Actueel

Kleinfruit actueel 26/7/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de meeste teelten met doordragende rassen komt de productie in een piek. Deze hoofdoogst valt dit jaar in augustus en dat is toch wel wat later dan gemiddeld. Het koude weer in mei zorgde voor een trager teeltverloop. Vermoedelijk hebben de koude omstandigheden ook de bloemaanleg vertraagd. Je moet weten dat de planten van doordragers eerst hun vorigjaarse bloem geven. Deze vorigjaarse bloem is aangelegd in het opkweekjaar, dus op het opkweekveld.

Vollegrond actueel 26/7/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Heel wat regio’s hebben de voorbije weken veel neerslag te verwerken gekregen. En dat heeft zo zijn gevolgen voor heel wat zaken … Er was de voorbije weken heel wat achterstand bij het uitplanten van teelten zoals bloemkool, selder, bladgewassen, prei. Sommige telers hebben ervoor gekozen om in natte omstandigheden te planten, andere hebben gewacht om te planten tot wanneer de bodem wat droger was. Voor de tweede vrucht bloemkool is de plantdatum belangrijk, aangezien het ras Giewont best vóór 15 juli wordt geplant zodat de oogstdatum niet doorschuift naar november, december.

Glas actueel 26/7/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Lozano (Rijk Zwaan) en Jokary (Enza) zijn twee rassen lollo bionda met een heel fijne bladkrul die in de winter in een belichte slateelt hydrocultuur kunnen worden geteeld. Tijdens het Glitch-belichtingsonderzoek werden beide rassen gedurende meerdere weken vergeleken. Dat gebeurde onder SON-T-licht en onder full led, met licht tussen 350 en 800 nm, dus inclusief verrood licht. Eén kap rode eik en lollo bionda werd onder 57 µmol/m².s SON-T geteeld, en één kap onder 78 µmol/m².s full led. Voor de lollo bionda was 50% van de goten met Lozano (Rijk Zwaan) opgeplant en 50% met Jokary (Enza). Tussen 3 februari en 16 maart 2021 werd elke week rode eikenbladsla en lollo bionda geoogst en beoordeeld.

Glas actueel 28/6/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Dit jaar worden zeven rode rassen paprika met elkaar vergeleken. Ids en Mavera zijn de referentie, daarnaast zijn vier nieuwkomers en het ras Hayden opgenomen, dat sinds 2021 op de positieve Flandria-lijst staat. De nieuwkomers van Rijk Zwaan hebben vooral zeer mooi geblokte paprika’s. Bijkomend heeft 35-BR1406 een TSWV- en Tm 0-3-resistentie. De nieuwkomer PR10098 heeft een zwaar vruchtgewicht van 257 gram en de vruchten zijn ook mooi grof geblokt. De vruchten van WLS8120 glanzen mooi en hebben geen scheurtjes.

Kleinfruit actueel 28/6/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het opkweken van trayplanten staat voor de deur en daarom geven we graag enkele belangrijke teeltadviezen: van de juiste stekgrond en bemesting tot het juiste stektijdstip en de beregening achteraf. Stekgrond bevat best tussen 25% en 50% kokos. Door kokos toe te voegen is de vochttoestand van het substraat beter controleerbaar tijdens de teelt.