Actueel

Gewasveiligheid Challenge in selder aan huidige erkende dosis niet gegarandeerd

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Gewasbescherming, Thema op .

Het is niet aangeraden om Challenge aan de erkende dosis van 2,5 l/ha te gebruiken in de teelt van selder en venkel. In een proef vertoonde selder bij die dosis geelverkleuring en groeiremming, die er wel terug uitgroeiden. In venkel zagen we in deze proef geen problemen, maar voor een goed en correct gebruik van Challenge is ook in deze teelt een lagere dosis aangewezen.

Glas actueel 2/7/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

42-120 RZ (Rijk Zwaan) is een kropslaras met een intermediaire resistentie tegen Fusarium oxysporum f. sp. lactucae Race 4. Daarom staat dit ras deze zomer op heel wat bedrijven. Zo kunnen deze bedrijven toch nog kropsla blijven telen op gronden geïnfecteerd met deze schimmel.
42-120 RZ is een royale zomersla en daardoor dringt een aangepaste teelttechniek zich op om voldoende kwaliteit te behalen. Zo raadt het zaadhuis in de zomer een laag startniveau van stikstof aan: 120 tot 150 kg per ha. Maar je moet ook de irrigatiestrategie aanpassen. 42-120 RZ vraagt grote gietbeurten per keer: liever 8 tot 10 liter per gietbeurt met grotere intervallen dan frequent beregenen met kleinere beurten. Start wel pas vanaf 8 dagen na planten met deze strategie, om een goede inworteling niet te belemmeren.

Kleinfruit actueel 2/7/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De zomerteelten onder glas zien duidelijk af van de hitte en dat zal nog een tijdje het geval zijn. Begin juli geeft de thermometer opnieuw 30°C aan en de vooruitzichten voor de komende tien dagen geven weinig verandering in het weer. De zomerteelten blijven dus onderhevig aan hitte. Bij de vroege zomerteelten waren er beduidend meer misvormde vruchten en liep de vruchtmaat snel terug. Na een zware plukbeurt doken soms ‘paarse’ vruchten op. Door de hitte zijn de bestuivers minder actief en soms is het stuifmeel ook gewoon ‘verbrand’ zodat een goede bestuiving en zetting moeilijker worden. Trips is pleksgewijs een probleem. Ook witziekte komt hier en daar voor.

Witloof actueel 2/7/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het afgelopen zaaiseizoen zagen we grote opkomstverschillen, gespreid over verscheidene regio’s. Dit hangt samen met de weersomstandigheden van de afgelopen twee maanden. Sommige regio’s kregen (heel) veel regen, terwijl er in andere amper regen viel.
In regio’s met (te) weinig neerslag zijn er percelen die uiteindelijk toch een voldoende opkomst hadden, maar met 2-was of zelfs 3-was. Bepaalde percelen hadden echter meer te lijden onder de droogte met een onvoldoende opkomst als gevolg. Op dergelijke percelen was herzaaien noodzakelijk.
Bepaalde streken hebben dan weer een (te) hoge neerslaghoeveelheid over zich heen gekregen. En dat leidde tot schade aan de witloofvelden door weggespoelde grond. Op sommige van deze percelen was het noodzakelijk om de korst aan het oppervlak van de rug met een rol te breken zodat de kiemplantjes alsnog de kans kregen om boven te komen. Door de felle regenbuien kon de gepaste onkruidbestrijding niet altijd op het optimale moment worden uitgevoerd, wat gezien de algemeen hoge onkruiddruk zeker niet bevorderlijk was dit seizoen. De onzekere weersvoorspellingen en eventuele onweersdreiging maakten het extra moeilijk om op het gepaste tijdstip de nodige behandelingen uit te voeren.

Vollegrond actueel 2/7/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Het is weer heel droog. In bepaalde regio’s, zoals bijvoorbeeld in Meulebeke, is het nog droger dan in andere gebieden. Na de onweersbuien van eind mei is er vorige maand praktisch geen neerslag meer gevallen. De droogte is gelukkig nog niet te vergelijken met die van vorig jaar. Toch is in sommige teelten beregenen al nodig. Vooral oogstklare bloemkolen, brocolli en spinazie snakken naar water. Teelten die langer op het veld staan (spruitkool, witte kool, knolselder, aardappel) kunnen nog wat wachten. Uiteindelijk zit op de meeste velden nog wat vocht in de bodem en zullen deze gewassen dieper gaan wortelen op zoek naar water. Bij vroege teelten kan je beregenen afwegen, maar bezint eer ge begint.