Actueel

Glas actueel 3/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

In de winterperiode hebben veel veldslatelers problemen met de ‘vergelingsziekte’. Op het einde van de teelt wordt de veldsla plots geel, met sterk verminderde groei. Vooraf is aan de planten helemaal niets te zien. De plantjes lijken op de grond te plakken, doordat de blaadjes naar onder buigen. Vooral de onderste bladeren vergelen. Soms vergeelt alleen een gedeelte van het blad, soms het hele blad. Ook is het blad soms gebobbeld. De symptomen worden voornamelijk waargenomen in de maanden december tot en met februari, zowel in gezaaide als geplante veldsla. Oorspronkelijk werd het fenomeen alleen waargenomen bij koude teelten in plastic koepels, maar nu blijkt de ziekte ook op te treden bij de jaarrondteelten in de glazen serres. Tot hiertoe is er nog geen effectieve beheersingsstrategie beschikbaar.

Vollegrond actueel 3/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Wanneer er strenge vorst wordt voorspeld kan je de prei best afdekken. Welk afdekmateriaal je hiervoor het best gebruikt is niet zo duidelijk en de meningen zijn dan ook verdeeld. Het soort vorst, al dan niet in combinatie met sneeuw, zal een grote invloed hebben op het resultaat. Ook de windsterkte speelt een rol. Bij de voorspelling van strenge vorst heb je niet altijd voldoende tijd om nog veel prei af te dekken omdat je op dat moment ook volop aan het rooien bent. Daardoor is er steeds meer interesse om prei al vooraf te gaan afdekken en de afdekking lang te laten liggen.
De afdekking met geperforeerde plasticfolie gaat bij wind het meeste klapperen en komt daardoor ook gemakkelijker los. De prei onder deze geperforeerde folie heeft duidelijk meer wapperschade. Deze schade komt vooral voor bij prei die langdurig werd afgedekt. Wanneer je alleen afdekt tijdens een vorstperiode, dan blijft deze schade beperkt. Afdekken met geperforeerde plasticfolie geeft wel voldoende bescherming tegen vorst.

Kleinfruit actueel 3/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De planten worden nu volop gerooid en verse teelten worden vaak nog geplant voor de jaarwisseling. Om alles afgerond te krijgen vóór het personeel huiswaarts gaat, komen er op verschillende bedrijven nog drukke tijden aan. Telers zijn er dan ook niet rouwig om dat er niet zo veel meer moet worden geoogst. Alleen in de glasteelten geplant rond 17-18 augustus of later moet er nu nog wat worden geoogst. Door een mindere plantbelasting en een behoorlijk zonnig najaar, was de energiebalans altijd voldoende positief tot eind november. Daardoor was er al snel nieuw hartblad aanwezig, dat grover en vegetatief was. Hierdoor was ook de vruchtkwaliteit goed, maar dat was niet overal het geval.

Witloof actueel 3/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Jaarrond witloof telen is onmogelijk zonder koeling en bewaring van de witloofwortels. Voor een optimale bewaring van de wortels moet je de frigo’s regelmatig controleren via temperatuurmetingen. Het is zeer belangrijk om naast de actuele temperatuur ook de evolutie van het inkoelen op te volgen. Een eerste meting gebeurt best vier tot zes weken na het vullen van de frigo. Met een tussenperiode van zes tot acht weken kan je daarna een tweede meting uitvoeren. De volgende metingen gebeuren dan opnieuw na een week of acht, of vroeger, in functie van het verschillend inkoelgedrag van de verschillende partijen.

Witloof actueel 12/11/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Een belangrijk aandachtspunt voor een gezonde grond in de witloofschuur is een preventieve ziektebestrijding om besmetting van de grond te voorkomen. Dat kan door een goede wortelbehandeling (zie vorige nummers van Proeftuinnieuws), maar ook door het screenen van de wortels vóór inzetten. Door jouw wortels na te kijken op uiterlijke sporen van ziekteverschijnselen, zoals de bruine vlekken van Sclerotinia, en vervolgens de zieke wortels te verwijderen, kan je al een beduidend deel van de ziektedruk voorkomen. Daarnaast kies je best voor een goede wortelbehandeling via verneveling of dompelen vóór bewaring. Een kraagbehandeling alleen is bij (een hoge) ziektedruk vaak onvoldoende om krop en wortel te beschermen.