Actueel

Kleinfruit actueel 26/4/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Door het koude weer wordt het verschil tussen de teelten groter. De gestookte glasteelten zijn al voorbij hun piek, terwijl de tunnelteelten in de vollegrond nu nog maar goed op gang komen. De klassieke vollegrondsteelten en de stellingteelten zullen nog lang op zich laten wachten. Hier was er eind april nog amper bloem te zien. In zulke jaren is het aanbod in mei vaak te klein om de voor die periode grote vraag naar aardbeien in te vullen, met een vlotte prijsvorming tot gevolg. In juni zien we dan vaak het tegenovergestelde.

Vollegrond actueel 26/4/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Na 17 september 2021 zal het gebruik van de herbiciden Bromotril SC en Xinca niet meer toegelaten zijn. De Europese goedkeuring voor de actieve stof bromoxynil werd niet verlengd. Lentagran is dus nog het enige beschikbare contactmiddel in prei. Voor de bestrijding van onkruiden op de productievelden van prei zullen we meer moeten inzetten op de voor-opkomstbehandeling relatief kort na planten.

Witloof actueel 26/4/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De laatste jaren zijn er steeds meer en extremere droogteperiodes. Droogtestress kan je daarom beter voorkomen dan genezen. Door goede bodempraktijken toe te passen, kan je het gewas weerbaarder maken tegen droogteperiodes en zo opbrengstverliezen vermijden. Eerst en vooral moet je ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk water in de bodem dringt door infiltratie te faciliteren. Zorg voor een goede bodemstructuur waardoor er minder korstvorming optreedt en water minder snel oppervlakkig afstroomt.

Glas actueel 26/4/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Sinds vorige zomer zijn de nieuwe kropslarassen Ostria (RZ 42-BU1742) en Mattia (RZ 42-BU1527) beschikbaar. Ze zijn beide resistent tegen Fol 4 (Fusarium oxysporum f.sp. lactucae fysio 4). De rassen zijn geschikt voor de teeltperiodes vroege herfst, winter en vroege lente en werden al in deze drie periodes in een rassenproef opgenomen. De recentste proefresultaten komen uit onze vroege lenteteelt 2021, die werd gezaaid op 27 november, geplant op 9 februari en geoogst op 6 april.

Vollegrond actueel 12/4/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Na de vorstschade in februari is de prei maar traag hersteld. Door de lagere temperatuur verliep de groei van de prei de afgelopen weken trager dan vorig jaar. Verwacht nu ook weer niet dat je kan wachten met rooien voor de frigobewaring tot in mei. In de rassenproef op het PCG was de stengel op 7 april gemiddeld al 6 cm lang. Maar er is een grote variatie tussen de variëteiten. Aylton en Pluston hadden al een stengel van meer dan 10 cm, terwijl Harston, Vitaton en Oslo een stengel hadden van 5 cm of minder.