Actueel

Glas actueel 14/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Sinds 2014 neemt het areaal belichte tomatenteelt bij de LAVA-veilingen jaar na jaar toe. Dit jaar komt er nog 10 ha belichte teelt bij. Daarmee komt het areaal belichte tomatenteelt op 133 ha, een forse toename in vergelijking met de 17 ha vóór 2014. De toename per jaar neemt de laatste jaren wel af, wat wil zeggen dat het areaal stagneert.
In 2017 werd 30% van de tomaten belicht geteeld, in 2018 was dat al 45%. De grootste toename is er bij de specials tros. Deze worden steeds meer onder belichting geteeld, goed voor 45 ha in 2018. Coöperatie Hoogstraten blijft netto de grootste aanbieder van tomaten uit belichte teelt, gevolgd door BelOrta en de REO Veiling.

Kleinfruit actueel 14/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Sonata is iets vroeger geplant dan andere jaren. Het merendeel was voor Kerstmis al geplant omdat de najaarsteelt Elsanta vroeger afgeoogst was door het warme najaar. Er zijn ook een aantal afdelingen met Sonsation opgeplant om te kijken of dit ras een aanvulling op of vervanging van Sonata kan worden. In elk geval zullen er dit voorjaar genoeg aardbeien van worden geleverd om te zien hoe de handel op dit ras reageert.
De wortelontwikkeling is goed aan de gang, de eerste bladstrekking verwachten we midden januari en de eerste bloei begin februari.

Witloof actueel 17/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Dit jaar wordt op verschillende grondwitloof- en hydrobedrijven de ziekte kernrot of Geotrichum candidum vastgesteld. Deze schimmel komt vrijwel overal voor –van grond en water, tot mens en dier– en is normaal niet schadelijk voor witloof. Dit seizoen zorgt deze wondparasiet echter wel voor grote schade op enkele bedrijven.
In 1990 werd Geotrichum candidum voor een eerste maal in witloof vastgesteld. Vooral in de seizoenen 1994 en 1995 kwam de aantasting op verschillende bedrijven voor en leidde dit tot zware economische verliezen. De schimmel is een wondparasiet die snel kan ontwikkelen in een vochtig, warm en zuurstofarm milieu. In witloofwortels veroorzaakt deze schimmel een inwendig witgrijze verrotting met een typische zure (gefermenteerde) geur.

Vollegrond actueel 17/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Voor 13, 14 en vooral 15 december werden vorsttemperaturen voorspeld van -3 tot -4°C. Afhankelijk van de wind en het bodemtype kan dit te veel zijn voor de teelten van knolselder en sluitkool die nog op het veld staan. Daarnaast speelt de bodemvochtigheid ook een grote rol. Wanneer de bodem veel vocht bevat, is het gewas meestal gevoeliger voor vorst. Ook als het gewas groot en rijp is, verdraagt het niet veel vorst. De veiligste en beste optie is je groenten rooien vooraleer het vriest. Is dit niet mogelijk, dan kan je opteren om (een deel van) je teelten af te dekken met Howicover of vliesdoek.

Kleinfruit actueel 17/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het assortiment vroege stookteelten is fel uitgebreid. Naast vroege stookteelten Sonata, wordt er op verschillende bedrijven een (deel van een) afdeling opgeplant met Sonsation. Mogelijks wordt deze laatste in de toekomst een concurrent voor Sonata. Uiteraard wordt er links en rechts ook nog Clery geplant, maar dat ras is bijna volledig verdrongen door Sonata. Magnum neemt in dit verhaal sterk af en zien we nagenoeg niet meer. Malling Centenary is beperkt, maar lijkt wel stabiel te blijven in areaal. Verschillende telers werken met een doordrager in de vroege stook, voornamelijk Murano.