Actueel

Witloof actueel 24/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Nu het nieuwe veldseizoen zich aandient, is het goed om even terug te blikken op het vorige seizoen en te focussen op de aandachtspunten voor het nieuwe seizoen. Dat deed Inagro ook op haar jaarlijkse infoavond. De waterbeschikbaarheid staat steeds meer onder druk, investeren in een eigen watervoorraad is dan ook het overwegen waard. Door de herevaluatie van de actieve stoffen op Europees niveau dreigt ook de gewasbescherming in nauwe schoentjes te komen.

Witloof actueel 10/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Vanaf dit jaar moet je zowel de aankoop als het gebruik van kunstmest nauwgezet bijhouden in een kunstmestregister. Dit kunstmestregister moet altijd aanwezig zijn op je bedrijf. Voorlopig is registratie op papier voldoende, maar vanaf 1 juli moet je het register ook digitaal bijhouden op je Mestbankloket. Voorbeelden van een kunstmestregister zijn terug te vinden op www.vlm.be > Thema’s > Formulieren en registers > Mestbank > registers Mestbank > Kunstmestregister: aankoop en gebruik.

Vollegrond actueel 10/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Veel groentegewassen lenen zich uitstekend om mechanisch te schoffelen. De winter is het moment om je machine terug op punt te zetten. Meestal gaat het in de gangbare teelt om vrij eenvoudige machines, maar ook deze vragen de nodige aandacht. Kunnen de schoffelelementen vlot worden verplaatst/afgesteld, zijn de moeren niet te verroest? Zijn de schoffelmessen niet te ver afgesleten of zelfs vervormd? Kan ik voldoende dicht werken tegen de plantrij? Is het zinvol om over te schakelen naar gps-sturing?

Kleinfruit actueel 10/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Op verschillende verse teelten wordt behoorlijk hard gestookt om alsnog in maart de eerste aardbeien te kunnen oogsten. De eerste onbelichte Sonata- en Sonsation-vruchten zullen tussen 15 en 20 maart op de markt komen. Het valt op dat de topbloem dit jaar vrij diep zit. Dat is eerder positief voor de vruchtkwaliteit, maar uiteraard niet voor de vroegheid. Sonsation reageert gemiddeld trager dan Sonata.

Glas actueel 10/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Het nieuwe vruchtgroenteseizoen is gestart. En daarmee begint ook het monitoren of scouten van ziekten en plagen en het uitzetten van de biologische bestrijders. Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ is het hoog tijd om de preventieve maatregelen op te starten. Scouten begint met het ophangen van vangplaten en/of vanglinten. Je hangt ze best op net boven het gewas. Uit onderzoek is gebleken dat minstens 40 vangplaten per hectare nodig zijn om een goed beeld te krijgen van bijvoorbeeld een wittevliegpopulatie.