Actueel

Witloof actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het is belangrijk dat je de witloofwortels op het juiste tijdstip rooit. Voor een goede forcerie, heb je een voldoende afgerijpte wortel nodig. Onrijpe wortels blijven eerder vegetatief groeien, omdat de wortel zich nog in het eerste groeijaar bevindt. Dat geeft losse kroppen die zowel kwantitatief als kwalitatief niet voldoen.
Het drogestofgehalte (> 24% of > 35 gram), het vers wortelgewicht, de stikstofinhoud en het nitraatgehalte bepalen de rijpheid van een witloofwortel. Bij voorkeur heeft de wortel een gewicht boven 150 gram met meer dan 0,6% stikstof. Naarmate witloofwortels afrijpen, daalt het nitraatgehalte. Bij de vroege wortels hebben we begin oktober normaal gezien nog 20 tot 40 ppm nitraat in de wortel. Wortels met een hoger nitraatgehalte bewaar je na de rooi best een langere tijd in de frigo om ze verder te doen afrijpen, op voorwaarde dat ze aan de andere rijpheidscriteria voldoen.

Vollegrond actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De nitraatresiducampagne 2019 is volop aan de gang en loopt nog tot 15 november. Als de Mestbank op jouw bedrijf percelen heeft aangeduid voor een nitraatresidubepaling in 2019, dan vind je dat terug op je Mestbankloket. Staat bij de geselecteerde percelen de melding ‘verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten’, dan moet je zelf een staalname aanvragen bij een laboratorium. Dat moet je doen via de SNapp-toepassing op het Mestbankloket. Als bij de geselecteerde percelen de melding ‘controlestalen in opdracht van de Mestbank’ staat, dan zal de VLM de staalname op jouw terrein bekostigen. Je kan desgewenst beslissen om op eigen kosten een tegenstaal te laten analyseren door een erkend laboratorium naar keuze. Tot en met 15 november kunnen nog stalen worden genomen voor de nitraatresiducampagne.
Wie een vrijstelling had en deze niet tijdig heeft ingetrokken, mag niet vergeten om op eigen kosten een perceelevaluatie te laten uitvoeren. Op je Mestbankloket vind je terug of deze regel voor jou van toepassing is en op welk perceel je een staal moet nemen.

Glas actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

In Proeftuinnieuws nummer 15 verscheen het artikel ‘Vergelingsziekte in veldsla: Pythium-soorten terugdringen is niet eenvoudig.’ Daarin werd vermeld dat enkele testen bij telers werden opgevolgd waaruit bleek dat Paraat werkzaamheid vertoonde tegen deze vergelingsziekte. Maar Paraat is recent ingetrokken in veldsla.
Op 2 september 2019 verscheen op Fytoweb het persbericht ‘Intrekking van de toelating van Paraat in diverse teelten’. De toelating van het gebruik van Paraat (8553P/B) met een inhoud van 50% dimethomorf werd ingetrokken in de teelt van aardappelen (in openlucht), aardappelpootgoed (in openlucht), aardbeien (onder bescherming, aan de voet van de plant), veldsla (onder bescherming en in openlucht) en de kruiden peterselie, kervel, bieslook, salie, basilicum, babyleaf, tuinkers en andere kiemen en scheuten, alle geteeld in openlucht. Ook de toepassing in druiven, sla en rucola (alle in openlucht) en de toepassing in kolen onder bescherming werden ingetrokken. Het persbericht met deze laatste wijzigingen zal zeer binnenkort verschijnen. Op Fytoweb zijn deze gebruiken al ingetrokken.

Vollegrond actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Op de bedrijven waar men niet de mogelijkheid heeft om te beregenen, heeft de prei een groeiachterstand opgelopen. Er resten maar een aantal weken meer om deze groeiachterstand deels in te halen. Hopelijk blijft het in het najaar nog lang warm.
Op een demoveld op de Werktuigendagen in Oudenaarde werd een deel van de prei geïrrigeerd via druppelbevloeiing en een deel gefertigeerd. De productie lag bij beide tijdens de Werktuigendagen ongeveer dubbel zo hoog als op het deel dat niet werd geïrrigeerd. Dit verschil zal normaal gezien kleiner worden zodra er voldoende neerslag is gevallen.
Na drie droge zomers wordt op heel wat bedrijven de vraag gesteld hoe het nu verder moet. En er wordt gekeken naar haalbare oplossingen om te irrigeren. Voldoende water beschikbaar hebben, is meestal het grootste knelpunt. Werken aan een betere bodemkwaliteit kan ook een deel van de oplossing zijn, maar dat vergt jarenlange inspanningen. De uitwisseling van percelen tussen telers onderling door bijvoorbeeld via seizoenspacht grond te gebruiken, is hiervoor niet ideaal.

Kleinfruit actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas die eind juli – begin augustus werden opgeplant, zijn sinds begin september -vaak na vijf weken al- volop aan de oogst. Door de hitte van eind augustus is de eerste tak zeer snel uit de planten gestuwd en kort gebleven. Bij de latere plantingen is dat wat rustiger kunnen gaan en is de tak iets langer ontwikkeld. Ook de spreiding is bij de latere plantingen beter. Bij de plantingen van de week van 15 augustus zal de oogst rond 1 oktober stilaan beginnen, gemiddeld zo’n zes weken na het planten dus. De groei van het gewas is voorspoedig verlopen omdat we in september meestal frisse nachten hebben gehad.