Actueel

Kleinfruit actueel 11/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten Sonata en Sonsation beginnen nu volop op de markt te komen. Beide rassen hebben hun voor- en nadelen. Sonata blinkt uit in zijn smaak, maar de vruchtmaat valt soms wat tegen, zeker op het einde van de oogst. De vruchten van Sonsation blijven goed op maat, ook op het einde van de teelt. De smaak wordt gemiddeld goed gewaardeerd, maar toch iets minder dan die van Sonata. We verwachten dat de markt beide rassen zal appreciëren, omdat de aardbeien zeer mooi presenteren en best lekker zijn voor het vroege segment.
Voor beide rassen mag de etmaaltemperatuur tijdens de pluk niet te hoog liggen. Zo’n 13,5-14°C etmaaltemperatuur is ruim voldoende. Hogere temperaturen zijn nadelig voor de kwaliteit en de productie. Goed ventileren overdag is dus de boodschap. Bij warm weer mag de nachttemperatuur dalen tot 5°C stook- en 6°C ventilatietemperatuur. Je moet de etmaaltemperatuur beoordelen op langere termijn, bijvoorbeeld een week, en zeker niet dag per dag.

Glas actueel 11/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

In een tomatenteelt wordt vaak een hogere stengeldichtheid aangehouden om de productie te verhogen met hetzelfde aantal planten. Vroeger werd al aangetoond dat dit in een belichte teelt inderdaad het geval is. Op Proefcentrum Hoogstraten zochten we in 2017 en 2018 uit of hetzelfde effect ook zichtbaar is in een onbelichte teelt. De proef van 2017 werd uitgevoerd binnen het project ‘OPTIKAS’, die van 2018 binnen het kader van het Interreg-project ‘GROW!’. Tijdens de teeltseizoenen van 2017 en 2018 volgden we op Proefcentrum Hoogstraten een teelt met Merlice (De Ruiter), geënt-getopt op Maxifort (De Ruiter), op met twee verschillende stengeldichtheden (3,33 en 3,75 stengels/m2). De initiële plantafstand was 50 cm (2,5 stengels/m²). Bij de helft van de planten werden er één op drie extra stengels aangehouden, wat overeenkomt met een stengeldichtheid van 3,33 stengels/m² (standaard). Bij de andere planten werden er één op twee extra stengels aangehouden, waardoor de eindstengeldichtheid 3,75 stengels/m² bedroeg.

Witloof actueel 25/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De rassenlijst van de Nationale Proeftuin voor Witloof is online beschikbaar. De lijst geeft een overzicht van de eigenschappen van de witloofrassen die momenteel in de handel te verkrijgen zijn. De informatie op de rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de internationale rassenproeven, aangevuld met ervaringen in praktijkomstandigheden. Van enkele eigenschappen werden de gegevens verstrekt door de zaadhuizen.

Vollegrond actueel 25/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

We zien momenteel soms roestaantastingen in winterprei. Roestaantastingen volg je best goed op. Gematigde temperaturen en vochtige weersomstandigheden zijn ideaal voor een uitbreiding van deze ziekte. Prei die aangetast is door roest is ook gevoeliger voor een aantasting door andere ziekten zoals Colletotrichum. De druk van Colletotrichum is deze winter redelijk hoog. Colletotrichum komt vooral voor bij warmere en vochtige weersomstandigheden. Na een vorstperiode is de prei gevoeliger voor een aantasting door Colletotrichum. De schimmel overleeft op gewasresten in de bodem. De sporen worden verspreid via het opspatten van regendruppels. De vlekken van Colletotrichum zijn wit en onregelmatig van vorm en lijken op de vlekken van papiervlekkenziekte maar zijn meestal kleiner. Onder vochtige omstandigheden komen er zwarte puntjes in de vlekken voor. De enige middelen met een werking tegen deze ziekte zijn middelen op basis van mancozeb.

Glas actueel 25/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Nu de komkommers en tomaten in de klassieke, niet-belichte teelt in productie komen, moeten ze hun energie ook over de verschillende vruchten verdelen. Die energie moeten de planten uit suikers halen, die via fotosynthese worden geproduceerd. De afgelopen dagen waren bijzonder lichtrijk waardoor de plant voldoende suikers kon aanmaken en het gewas zeker ook over voldoende groeikracht beschikte. Op donkere dagen is er echter geen overschot aan energie.
Ook het verdedigingsmechanisme van het gewas tegen ziekten is afhankelijk van lichtenergie, waardoor extra aandacht nodig is tijdens een donkere periode. Nu opnieuw donkerder weer wordt aangekondigd na de eerste grote lading zonlicht van het jaar, is het belangrijk opnieuw de juiste plantbalans op te zoeken.