Actueel

Vollegrond actueel 19/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Het is nog steeds uitzonderlijk droog voor de tijd van het jaar. De vroege bloemkoolrassen zoals David, Fortaleza, Clarina, Gohan … moeten nu meestal worden beregend om de koolgroei te bevorderen. Als de kool kleiner is dan 8 cm, dan kan je meestal nog wat wachten met beregenen. Ook andere gewassen zoals prei, knolselder en spruitkool hebben nood aan water om nog te kunnen groeien en verzwaren. De droge weersomstandigheden hebben ook voordelen: over het algemeen zijn er weinig tot geen problemen met bladziekten. Bruinverkleuring van het loof veroorzaakt door Alternaria dauci in wortelen komt dit najaar weinig voor. Dit is vooral te wijten aan het droge en warme weer. Daarnaast is witziekte (Erysiphe heraclei) meestal ook goed onder controle. Ook in knolselder werden nog geen gevallen van Septoria apiicola gemeld.

Witloof actueel 8/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na normale, soms hoge aantallen witloofmineervliegen tijdens de eerste of tweede vlucht, blijft het aantal waargenomen witloofmineervliegen sinds eind augustus vrij laag op alle opgevolgde velden. Daarom wordt er in de meeste regio’s het advies gegeven om (nog) niet te behandelen op het veld. Afhankelijk van de plaagdruk in de gerooide wortels en de schadedrempel op jouw bedrijf, kan je een kraagbehandeling doen met een middel op basis van spinosad.

Glas actueel 8/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De klimaatcomputer bevat een grote hoeveelheid data die voor jou als teler erg belangrijk is. Hackers zijn erop uit om deze informatie te blokkeren en gebruiken daarvoor onder andere cryptosoftware. Deze software vergrendelt alle bestanden op je computer waarna geld wordt gevraagd om deze vergrendeling ongedaan te maken. Het is belangrijk om voldoende preventieve maatregelen te nemen om je computer te beschermen en zodoende dit risico zoveel mogelijk te beperken. We geven je alvast enkele preventieve acties mee die eenvoudig uit te voeren zijn en die je al beter wapenen tegen een mogelijke cyberaanval. Ook wanneer je geconfronteerd wordt met een cryptolocker op je computer is het belangrijk om de juiste acties uit te voeren.

Vollegrond actueel 8/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De Nitraatresiducampagne van VLM is van start gegaan op 1 oktober en duurt nog tot 15 november. Tijdens deze periode wordt de hoeveelheid nitraat in de 0-90 cm-laag gecontroleerd. Op je mestbankloket kan je zien of één van jouw percelen geselecteerd is voor controle. De Mestbank voert deze controles uit op hun kosten. Je hebt wel de mogelijkheid om op eigen kosten een tegenstaal te laten nemen. De laagste waarde wordt in rekening gebracht voor de eindevaluatie.
Sommige land- en tuinbouwers moeten daarnaast op eigen kosten nitraatresidustalen laten nemen. Deze verplichting kan het gevolg zijn van een te hoog nitraatresidu in 2017, een maatregel na een bedrijfsdoorlichting, of de toepassing van derogatie. Raadpleeg zeker je mestbankloket om na te gaan of je tijdens deze nitraatresiducampagne zelf nitraatresidustalen moet nemen. Het niet nemen van verplichte stalen kan leiden tot een boete, aanduiding als focusbedrijf of een verhoging van maatregelenpakket.

Kleinfruit actueel 8/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In heel wat najaarsteelten onder glas is de oogst begonnen. In tegenstelling tot andere jaren valt de zetting van de eerste vruchten mee. De meeste planten zijn niet of amper overbelast geweest. Augustus en september waren zonnig met geregeld koude nachttemperaturen. Hierdoor konden de planten een krachtig en mooi gewas ontwikkelen. Ook begin oktober waren de weersomstandigheden goed om voldoende kwaliteit te garanderen. Zonnige dagen zorgden voor voldoende suikeraanmaak, terwijl de nachten koel genoeg waren om de suikerverademing tegen te houden. De netto-fotosynthese was dus hoog en gemiddeld genomen staan de planten er dan ook sterk bij.