Witloof

Witloof actueel 8/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Als het weer en de bodem het toelaten kan je enkele weken vóór de zaai de ruggen al trekken. Dat heeft een aantal voordelen: er wordt een vals zaaibed gemaakt waarin al heel wat onkruiden kunnen kiemen. Kort vóór zaai kan je deze onkruiden met een mechanische bewerking of met een totaalherbicide verwijderen. Zo start je de wortelteelt met een lagere onkruidbezetting. Teel je de witloofwortels in een vlak veld, dan kan je ook een vals zaaibed maken door de grond enkele weken vóór de zaai voldoende fijn te maken. Door te werken met een vals zaaibed kan je de onkruiddruk na de zaai van het witloof terugdringen.

Witloof actueel 25/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

We raden aan om elk zaadlot met behulp van een kiemproef te testen. Je legt daarvoor minstens 100 zaden in een schaaltje op een vochtig filterdoekje. Je sluit de schaaltjes en plaatst ze bij kamertemperatuur. Na drie dagen tel je de gekiemde zaden en bevochtig je het filterpapier. De overige zaden controleer je om de twee dagen. Tien dagen na de start van de kiemproef tel je de gekiemde zaden op. Door dit aantal te delen door het aantal zaden waarmee je de proef startte (bv. 100) en te vermenigvuldigen met honderd verkrijg je het kiemingspercentage. Dat zou minstens 90% moeten zijn of overeenkomen met het kiemingspercentage dat op de verpakking of in de catalogus is vermeld. Je kan deze proef ook op de Proeftuin voor Witloof laten uitvoeren.

Winterrassen witloof 2018-2019

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Het aanbod Safaritolerante winterrassen breidt meer en meer uit. Nadat vorig jaar drie nieuwe rassen werden geïntroduceerd, komt dit jaar het nieuwe Safaritolerante ras Laurine van Vilmorin op de markt. We vergelijken de prestaties van dit ras niet alleen met de drie nieuwe rassen van vorig seizoen, Amazone, Princesse en Selfine, maar ook met acht reeds goed gekende rassen.

Witloof actueel 11/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Vele witlooftelers zijn gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe veldseizoen. Op een groot aantal percelen is al een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd. De analyses van de dieptestalen (0-90 cm) die door Inagro werden verzameld in de periode van begin januari tot 19 februari geven aan dat 64% van de bemonsterde percelen in categorie 1 is ingedeeld (Tabel 1). Met een gemiddelde N-index van 129 zijn deze velden geschikt voor de teelt van witloofwortels.
Daarnaast blijkt 17% van de bemonsterde percelen ongeschikt voor witloof gezien hun hoge N-index en N-voorraad. Op de percelen die onder categorie 4 zijn ingedeeld, blijkt de stikstof ook nog eens zeer slecht verdeeld te zijn over het profiel (0-90 cm): gemiddeld 28 eenheden stikstof in de bouwvoor (0-30 cm) en telkens 135 eenheden in de twee daaropvolgende lagen (30-60 en 60-90 cm). Heb je met zo’n perceel te maken, dan raden we je aan om nogmaals een bodemstaal te laten analyseren.

Witloof actueel 25/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De rassenlijst van de Nationale Proeftuin voor Witloof is online beschikbaar. De lijst geeft een overzicht van de eigenschappen van de witloofrassen die momenteel in de handel te verkrijgen zijn. De informatie op de rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de internationale rassenproeven, aangevuld met ervaringen in praktijkomstandigheden. Van enkele eigenschappen werden de gegevens verstrekt door de zaadhuizen.