Witloof

Witloof actueel 26/4/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De laatste jaren zijn er steeds meer en extremere droogteperiodes. Droogtestress kan je daarom beter voorkomen dan genezen. Door goede bodempraktijken toe te passen, kan je het gewas weerbaarder maken tegen droogteperiodes en zo opbrengstverliezen vermijden. Eerst en vooral moet je ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk water in de bodem dringt door infiltratie te faciliteren. Zorg voor een goede bodemstructuur waardoor er minder korstvorming optreedt en water minder snel oppervlakkig afstroomt.

Witloof actueel 22/3/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De schaalvergroting in de witloofteelt in West-Vlaanderen is mogelijk geworden door de teelt van meer witloofwortels in eigen regio. En dat kon onder meer worden gerealiseerd doordat er in West-Vlaanderen meer en meer percelen geschikt zijn voor de teelt van witloofwortels. Een grote beschikbaarheid van stikstof tijdens de groei van de witloofwortels is nefast voor de kwaliteit van het witloof dat op deze wortels moet worden geteeld. Alhoewel sommigen beweren dat het MAP weinig vooruitgang heeft geboekt, zijn er toch meer en meer percelen te vinden in West-Vlaanderen die relatief arm zijn aan stikstof en dus geschikt voor de teelt van witloofwortels.

Winterrassen witloof 2020-2021

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Het rassenaanbod voor de forcerie in de winterperiode is groot. Tien gekende witloofrassen werden vergeleken. De referentierassen Hermès en Fakir en het nieuwere ras Darling konden niet gelijktijdig op de vier proefpercelen worden ingezaaid. Deze wortels konden niet allemaal even lang afrijpen omdat de percelen op een verschillend moment werden gerooid. Hierdoor werd het moeilijk een geschikt forceerregime te vinden. In het algemeen werden er toch heel hoge opbrengsten en…

Lees meer

Witloof actueel 8/3/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De rassenlijst van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant is online beschikbaar. De lijst geeft een overzicht van de eigenschappen van de witloofrassen die momenteel in de handel te verkrijgen zijn. De informatie op de rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de internationale rassenproeven, aangevuld met ervaringen in praktijkomstandigheden. Van enkele eigenschappen werden de gegevens verstrekt door de zaadhuizen.

Vroege rassen witloof 2020-2021

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

2020 zullen we ons, ook in het witloof, nog lang herinneren. Ondanks de lange droogte en de warme zomer, werden er op de verschillende percelen toch nog mooie wortelopbrengsten gehaald. In de vroege forcerie bevestigden de gekende rassen. De vroege rassen werden alleen in Herent geforceerd en dat op twee temperatuurregimes.