Witloof

Investering warmterecuperatie op twee jaar terugverdiend

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

In ideale omstandigheden kan een warmterecuperatiesysteem op een koelinstallatie zichzelf binnen de twee jaar terugverdienen. Op voorwaarde dat de warmte voor 100% wordt gebruikt gedurende een heel jaar en dat de temperatuur na warmte-uitwisseling voldoende hoog is voor de toepassing. Met de gerecupereerde warmte kan je de loods of de forceercellen verwarmen.

Witloof actueel 3/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De wollige slawortelluis werd dit jaar al op verschillende percelen aangetroffen. Begin juni migreerde de luis vanaf de winterwaardplant (populier) naar de witloofwortels, waar ze tot in het najaar enkele generaties ondergronds zal blijven. De luis zuigt aan de wortels en onttrekt zo sappen aan de plant waardoor de bladeren in droge periodes uitdrogen met een geringere ontwikkeling van de wortels tot gevolg. En dat resulteert in een verminderde wortelopbrengst geschikt voor de forcerie. Als je deze wortelluisaantasting kan vermijden, dan kan de productie minstens 500 kg/ha hoger liggen.

Late rassen witloof 2016-2017

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

In de late forcerie is het rassenaanbod voor de witloofteler zeer uitgebreid. Aan het al ruime rassenaanbod voegt Vilmorin het nieuwe ras Sixtine toe. Belangrijk is wel dat de forceercondities worden afgesteld op het ras.

Witloof actueel 19/6/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Terwijl de velden vorig jaar verzopen, liggen ze er nu kurkdroog bij. Voorlopig is er nog geen regen van betekenis in zicht. In Ukkel viel er in de periode maart tot en met mei slechts 108 mm neerslag, terwijl dat normaal gezien 188 mm is. Ook in de maanden daarvoor regende het te weinig. Sinds juli 2016 viel er slechts 507 mm, wat maar 65 procent is van wat er normaal valt (781 mm). De droogte bemoeilijkt de zaai en de opkomst van het witloof. Beregenen lijkt de enige optie, maar zelfs dan ben je nog niet zeker van een goede kieming en opkomst. Bij Inagro zaaiden we twee keer: de vroege rassen op 13 mei, de overige op 7 juni. Telkens beregenden we na de zaai. De vroege rassen kwamen vlot boven en staan ondertussen in het 6-bladstadium. Voor de andere rassen is het nog afwachten of er nog plantjes bij zullen komen. Ondertussen raken de spaarbekkens en waterreservoirs leeggezogen en wordt het alsmaar moeilijker om aan water te geraken.

Witloof actueel 2/6/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het teeltseizoen leek goed gestart te zijn, maar de droogte van de laatste maanden veroorzaakt de eerste stress van het seizoen. Op vele percelen zien we een heterogene of slechte opkomst, waardoor herzaaien noodzakelijk lijkt. Daarmee lijkt het jaar 2015 zich te herhalen.
Op de meeste plaatsen viel er dit jaar in Belgi├ź (en de buurlanden) na de zaai onvoldoende neerslag voor een vlotte kieming. Het droge voorjaar in combinatie met de hoge temperaturen en wind van de laatste weken hebben het effect van uitdrogende ruggen alleen maar versterkt. Al deze factoren bij elkaar zorgen voor een heel heterogeen beeld op de witloofpercelen. De datum van het ruggen trekken, de zaaidatum en de vochthuishouding van de ruggen zullen bepalend zijn voor de goede opkomst en verdere doorgroei van de witloofplanten.
Je moet voor elk perceel afzonderlijk beoordelen of herzaai noodzakelijk is. Bij een onvoldoende plantdichtheid (< 150.000 planten/ha) is het zinvol om te herzaaien. Beregenen lijkt dan wel noodzakelijk. Bij voldoende, maar heterogene opkomst, hou je best rekening met tweewas. Dit levert een heterogene wortelontwikkeling op en bemoeilijkt de onkruidbestrijding. Overleg met je teeltbegeleider om een gepaste beslissing te nemen.