Witloof

Witloof actueel 11/9/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Zoals te verwachten zijn er grote verschillen in grootte en gewicht tussen de wortels gezaaid half mei en de wortels gezaaid eind juni – begin juli. De half mei gezaaide wortels zitten wat betreft gewicht en diameter mooi op schema in vergelijking met voorgaande jaren. De wortels die pas eind juni werden gezaaid lopen heel wat achter: ze wogen eind augustus minder dan de helft van de eerder gezaaide wortels. Maar in een week tijd kan er heel wat gebeuren. Deze laat gezaaide percelen hebben zich tot nu toe trouwens in goede omstandigheden (voldoende neerslag …) kunnen ontwikkelen. Op de meeste van deze percelen zit nog veel reststikstof in de bodem. We zien ook dat er veel nitraat in het blad zit, wat betekent dat de wortels nog goed kunnen groeien.

Witloof actueel 28/8/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De installatie van de nieuwe bewaarfrigo’s van de Nationale Proeftuin voor Witloof zit in de laatste fase. De oude frigo’s zijn afgebroken en Polytechniek is gestart met de opbouw van de nieuwe koelinstallatie. In totaal komen er vier kleine (10 m²) en vier grotere (27,5 m²) koelcellen. De koelcellen zullen worden benut voor onderzoeksdoeleinden en de bewaring van de wortels van de proeftuin. De frigo’s worden gebouwd met de steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), Provincie Vlaams-Brabant, BelOrta en Boerenbond. Tegen de rooi van de wortels zullen de koelcellen klaar zijn voor gebruik.

Witloof actueel 31/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Begin juli werden witlooftelers en andere geïnteresseerden bij Inagro op de hoogte gebracht van de laatste actualiteiten tijdens het proefveldbezoek witloof. Uiteraard was er veel aandacht voor de zaai en opkomst in het uitzonderlijk droge voorjaar. Maar ook de nieuwe wetgeving rond driftreducerende doppen werd toegelicht, evenals proeven met het nieuwe herbicide Boa. Door de droge omstandigheden was beregenen na zaai noodzakelijk om het witloof boven te krijgen. Claude Vanderschelden: “De vroege rassen zaaiden we op 13 mei. De dagen erna konden we 25 mm beregenen en op 18 mei viel er nog eens 25 mm regen. Dat was voldoende om 86% van de zaadjes te laten kiemen en opkomen. De overige rassen zaaiden we pas op 7 juni. We beregenden opnieuw 25 mm. Maar omdat de ruggen al verder uitgedroogd waren, er geen regen viel en het ook warmer was, was de opkomst van deze rassen ruim onvoldoende. Daarom beslisten we om te herzaaien.” Het herzaaien gebeurde in twee keer: een deel op 28 juni en de rest op 4 juli om elk stuk voldoende water te kunnen geven en zo een betere opkomst te verkrijgen. En dat is ook gelukt.

Investering warmterecuperatie op twee jaar terugverdiend

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

In ideale omstandigheden kan een warmterecuperatiesysteem op een koelinstallatie zichzelf binnen de twee jaar terugverdienen. Op voorwaarde dat de warmte voor 100% wordt gebruikt gedurende een heel jaar en dat de temperatuur na warmte-uitwisseling voldoende hoog is voor de toepassing. Met de gerecupereerde warmte kan je de loods of de forceercellen verwarmen.

Witloof actueel 3/7/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De wollige slawortelluis werd dit jaar al op verschillende percelen aangetroffen. Begin juni migreerde de luis vanaf de winterwaardplant (populier) naar de witloofwortels, waar ze tot in het najaar enkele generaties ondergronds zal blijven. De luis zuigt aan de wortels en onttrekt zo sappen aan de plant waardoor de bladeren in droge periodes uitdrogen met een geringere ontwikkeling van de wortels tot gevolg. En dat resulteert in een verminderde wortelopbrengst geschikt voor de forcerie. Als je deze wortelluisaantasting kan vermijden, dan kan de productie minstens 500 kg/ha hoger liggen.