Witloof

Witloof actueel 20/9/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Goede rooicondities zijn essentieel om ziekten later in de forcerie te vermijden. De infectie van de witloofwortels met schimmels gebeurt tijdens het groeiseizoen op het veld of tijdens de rooi. Proper werken tijdens het rooien is dus een eerste belangrijke stap om latere problemen te voorkomen. In het kader van het demonstratieproject ‘Witloof en IPM 2.0’ werd de praktijkgids Witloof en IPM vernieuwd. Deze praktische leidraad voor witlooftelers is een hulpmiddel bij de preventie, monitoring en interventie van de belangrijkste ziekten en plagen.

Witloof actueel 23/8/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De vele regen heeft gevolgen op verschillende vlakken. Zo toonde het witloof meer groeiremming omdat de herbiciden zeer goed werkten. En uiteraard verhoogt het vele vocht de ziektedruk. Op vele percelen zien we nu de gevolgen van de wateroverlast. Gelukkig zijn er minder witloofmineervliegen, maar de wollige wortelluis is wel massaal van de partij. Half juli zagen we algemeen een groeiachterstand bij het witloof, voornamelijk door het koude voorjaar. Ook de duiven hielden het witloof kort.

Witloof actueel 28/6/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Door de recente hevige regenval is weer eens gebleken dat witloof een erosiegevoelige teelt is. Om in ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem tussen de ruggen zoveel mogelijk te verruwen en de infiltratiecapaciteit te verhogen.

Late rassen witloof 2020-2021

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Het aanbod late rassen is groot. In de internationale rassenproef maakte het nieuwe safaritolerante ras Déesse van Hoquet een goede indruk. Met Djine wordt het nieuwe ras van Vilmorin voor de eerste keer getest in de late forcerie. Ook Djine scoorde met hoge opbrengsten en een mooie sortering.

Witloof actueel 31/5/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

In april waren de omstandigheden ideaal om ruggen te trekken. Op voorhand ruggen trekken heeft als voordeel dat ze wat kunnen bezakken en je creëert een vals zaaibed. Zo kan je al een deel van de onkruiden nog vóór de zaai wegwerken.
Doordat de ruggen op tijd getrokken waren, kon begin mei op verschillende percelen in de ruime regio rond Roeselare al witloof worden gezaaid. Er werd voldoende regen voorspeld voor een goede opkomst.