Witloof

Witloof actueel 11/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na een goede perceelskeuze volgt een doordachte rassenkeuze. Iedere witloofvariëteit heeft immers z’n typische eigenschappen en kwaliteitskenmerken en ook een ideale forceerperiode. Het is dus belangrijk om je goed te informeren over de bestaande rassen. De nieuwe rassenlijst witloofhybriden zal weldra beschikbaar zijn op de website van Inagro en de Nationale Proeftuin voor Witloof.

Vroege rassen witloof 2018

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

2018 zullen we ons ook in het witloof nog lang herinneren. De lange droogte had gevolgen voor de kwaliteit en de opbrengst van de wortels. Het nieuwe ras Deguine kon zich in deze omstandigheden toch onderscheiden met een goede opbrengst en kwaliteit.

Witloof actueel 28/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Bij de houdbaarheidsproeven van LAVA komen we regelmatig stalen tegen met koudeschade. Koudeschade ontstaat als de gekuiste en verpakte kroppen in een te koude omgeving worden gezet voor ze naar de veiling gaan. De koelcel met witloofwortels is te koud voor het bewaren van de gekuiste kroppen. De kroppen komen warm uit de forcerie en worden dan plots blootgesteld aan een temperatuur die 15 tot 20°C lager ligt. Door dit plotse temperatuurverschil kunnen cellen in het blad barsten. De schade is niet direct zichtbaar, maar resulteert later in belangrijke kwaliteitsderving en een onverkoopbaar product. Vermijd dus te grote temperatuurschommelingen na de oogst en zet je kroppen nooit bij de wortels in de koelcel.

Witloof actueel 14/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Witloof telen begint bij een goede perceelskeuze. In de eerste plaats is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. Een te hoge stikstofvoorraad verhindert immers de afrijping van de witloofwortels. Daarnaast wordt de geschiktheid van een perceel ook in belangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. Verder is een teeltrotatie van minimum één op vier nodig voor een gezonde witloofteelt.

Witloof actueel 17/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Dit jaar wordt op verschillende grondwitloof- en hydrobedrijven de ziekte kernrot of Geotrichum candidum vastgesteld. Deze schimmel komt vrijwel overal voor –van grond en water, tot mens en dier– en is normaal niet schadelijk voor witloof. Dit seizoen zorgt deze wondparasiet echter wel voor grote schade op enkele bedrijven.
In 1990 werd Geotrichum candidum voor een eerste maal in witloof vastgesteld. Vooral in de seizoenen 1994 en 1995 kwam de aantasting op verschillende bedrijven voor en leidde dit tot zware economische verliezen. De schimmel is een wondparasiet die snel kan ontwikkelen in een vochtig, warm en zuurstofarm milieu. In witloofwortels veroorzaakt deze schimmel een inwendig witgrijze verrotting met een typische zure (gefermenteerde) geur.