Witloof

Witloof actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Tijdens het veldseizoen 2019 was de druk van de eerste en de tweede vlucht van witloofmineervlieg uitzonderlijk hoog. Tijdens de tweede vlucht werden rond week 32 op twintig percelen die worden opgevolgd gemiddeld wel 155 witloofmineervliegen geteld, waar het gemiddelde over de voorbije achttien jaar heen acht mineervliegen per perceel was. Door die hoge druk in combinatie met de droogte en veel concurrentie met andere insecten kropen de larven van de mineervlieg naar het hart van de witloofwortel.

Witloof actueel 16/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na de rooi volgt het inkoelen en bewaren van de witloofwortels. Voor een optimale bewaring van de wortels moet je de temperatuur in de frigo’s opvolgen, regelmatig ventileren en maatregelen nemen om te vermijden dat de wortels uitdrogen. Het is zeer belangrijk om naast de actuele temperatuur in de frigo’s ook de evolutie van het inkoelen op te volgen. Een eerste meting gebeurt best vier tot zes weken na het vullen van de frigo’s. Zes tot acht weken later kan je een tweede meting uitvoeren. Verdere metingen doe je best om de acht weken, of vroeger, in functie van het inkoelgedrag van de verschillende partijen.

Witloof actueel 2/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De behandeling van de witloofwortels na de rooi gebeurt meestal in de loods. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen moet je beschermkledij dragen en aandacht hebben voor iedereen die met het product in aanraking komt. Op het etiket van de producten staat aangeduid welke beschermende kledij vereist is. Allereerst heb je chemisch bestendige handschoenen gemaakt uit nitril of neopreen nodig. Ook een halfgelaatsmasker met veiligheidsbril of volgelaatsmasker. Stem de keuze van de filter af op de toepassing (fijnstof, dampen en gassen). Laarzen moeten vloeistofdicht zijn en bestand tegen chemische stoffen. Laarzen gemaakt uit polyurethaan, neopreenrubber of butylrubber voldoen hieraan. Een spuitoverall die vloeistofdicht is, met elastiek in manchet en broekspijpen, capuchon en een afdichtende overslag bij de ritsen.

Zeer late rassen witloof 2018-2019

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Algemeen was de kwaliteit van de witloofrassen in de zeer late forcerie op vlak van pitgebreken en roodverkleuring zeer goed, en dat voor de twee verschillende forceerregimes. Dit jaar werden ook de prestaties van het ras Sweet Lady bestudeerd in de internationale rassenproef. Sweet Lady bevestigt met zijn iets kortere kroppen en heeft een substantieel kortere pit dan Vintor.

Witloof actueel 8/11/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Afgelopen veldseizoen werd gekenmerkt door een hoge en aanhoudende druk van de witloofmineervlieg. Deze vlieg legt haar eitjes af in de witloofkraag of op het bovenste deel van de witloofwortel. Gedurende het veldseizoen zijn er drie generaties waarvan de eerste doorgaans verschijnt in mei of juni en dan nog van geen betekenis is. Wanneer een eerste generatie later voorkomt, kunnen de larven het groeipunt van het witloof wel beschadigen. En dat kan leiden tot een verminderde groei van de witloofkrop in de forcerie of tot misvormde kroppen.
Uit de waarnemingen uitgevoerd door Inagro en NPW kunnen we afleiden dat een dergelijke latere eerste generatie dit jaar effectief voorkwam. Los daarvan werd op verschillende velden ook al een aantasting van het groeipunt door de witloofmineervlieg vastgesteld.