Witloof

UV-C als wapen tegen schimmels bij witloof?

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Een UV-C-behandeling zou in de toekomst een extra wapen kunnen worden in de strijd tegen schimmelinfecties bij witloofwortels. De eerste testen tonen alvast aan dat wortels hoge dosissen UV-C kunnen verdragen zonder negatieve effecten op de kropkwaliteit. De komende jaren worden in Herent de dosis en toepassingsmethode verder verfijnd om tot een efficiënte bestrijding te komen.

Late rassen witloof 2019-2020

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

In de internationale rassenproef voor de late rassen weet Laurine zich te onderscheiden door een hoge opbrengst en goede sortering. Met Absolue breidt het aanbod safaritolerante late rassen verder uit. Voor het tweede jaar op rij werd ook Sweet Lady opgenomen in de internationale uitwisseling.

Witloof actueel 15/6/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Door de extreme droogte in mei en de beperkte regenval begin juni werd het witloof op de meeste percelen later gezaaid dan voorzien. Na de laatste regenbuien begin mei werd in West-Vlaanderen ongeveer 5% van het witloofareaal gezaaid. Om de opkomst te stimuleren werd toen al meer dan de helft van de ingezaaide percelen beregend.

Witloof actueel 11/5/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Op het Praktijkpunt Landbouw werden op 8 en 11 mei de witloofruggen getrokken. Het droge weer van de afgelopen weken liet zich voelen. Ruggen trekken in droge grond is geen eenvoudige opdracht. Nu is het wachten op regen voordat er kan worden gezaaid. Voorlopig wordt er maar weinig tot geen neerslag voorspeld voor de komende dagen. Dit gebrek aan neerslag bemoeilijkt het bepalen van een goede zaaidatum. De droogte maakt niet alleen het zaaien moeilijk, maar ook de opkomst. In sommige gevallen lijkt beregenen dan de enige optie. Helaas ben je zelfs dan niet zeker van een goede kieming en opkomst.

Witloof actueel 3/4/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Veel witlooftelers zijn gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe veldseizoen. De selectie van een geschikt perceel vormt de basis voor een geslaagde witloofwortelteelt. Heel wat telers hebben dan ook al een geschiktheidsonderzoek laten uitvoeren op hun percelen. Van de 54 bemonsterde velden kan ongeveer drie vierde ingedeeld worden in categorie 1. Met een gemiddelde N-index van 165 zijn deze velden geschikt voor de teelt van witloofwortels.