Witloof

Witloof actueel 4/12/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Oogstschade door te diep insnijden van de kroppen, mespunt- en nagelschade en druk- en wrijfplekken blijft een probleem in het winkelschap. Bij de laatste houdbaarheidsproeven van LAVA (Flandria) was een belangrijk deel van de kwaliteitsderving te wijten aan mechanische oogstschade; schade die meestal pas zichtbaar wordt na de keuring op de veiling. Het is noodzakelijk om je personeel op te leiden en continu op te volgen om de witloofkwaliteit te garanderen. Een tip is om periodiek enkele kroppen een week in bewaring te houden (+/- 12°C). Na een week kan je dan samen met de kuisers de kroppen beoordelen en gezamenlijk de werkpunten bepalen.

Zeer late rassen witloof 2016-2017

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Bij de zeer late rassen krijgt gevestigde waarde Vintor meer en meer concurrentie. Vilmorin voegt Sixtine toe aan het assortiment, een ras met korte pit dat andere forceercondities vraagt dan Vintor.

Witloof actueel 13/11/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Dat iprodione zou verdwijnen voor verschillende teelten, werd al langer gevreesd, maar wordt nu concreet. Iprodione is de actieve stof van Rovral WG, Cavron, Karva 500 SC, Rovral SC en Aradione 500. Deze actieve stof wordt in de witloofteelt nog heel veel ingezet tegen twee belangrijke schimmels, namelijk sclerotenrot Sclerotinia en grauwe schimmel Botrytis. Je kan het middel gebruiken bij de wortelbehandeling vóór bewaring en als kraagbehandeling.

Witloof actueel 20/10/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De MRL van de actieve stof thiabendazool (Tecto) wordt vanaf 21 januari 2018 verlaagd van 1 mg naar 0,05 mg per kg witloof. Maar deze verlaging heeft nu onmiddellijk al een effect op de wortels die dit najaar worden gerooid. Wanneer de huidige toepassingstechniek niet wordt aangepast, dan kan dit op sommige witloofbedrijven leiden tot een overschrijding. Toch moet het voor elke teler mogelijk zijn om onder de nieuwe MRL-waarde te blijven. Het bewijs: in 86% van de witloofstalen wordt zelfs geen residu teruggevonden!
De actieve stof thiabendazool heeft een goede werking tegen Phoma exigua, zwartrot. Er bestaan momenteel geen alternatieve witloofwortelbehandelingen tegen Phoma. Dus bij het wegvallen van Tecto heeft de witloofsector geen fungicide meer om Phoma uit de bewaring te weren. Daarom is het belangrijk dat elke teler zijn verantwoordelijkheid neemt.

Witloof actueel 9/10/2017

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het is belangrijk dat je de witloofwortels op het juiste moment rooit. Om goede forceerresultaten te halen, moeten de wortels voldoende afgerijpt zijn. Onrijpe wortels blijven een eerder vegetatieve groei vertonen -ze bevinden zich nog in het eerste groeijaar-, wat resulteert in losse kroppen die zowel kwantitatief als kwalitatief niet voldoen.
Richtinggevend om te kunnen rooien zijn het drogestofgehalte ( > 24% of > 35 gram), het vers wortelgewicht, de stikstofinhoud en het nitraatgehalte. Tabel 1 toont een drogestoftest uit Frankrijk die weergeeft wanneer vroege witloofwortels best worden gerooid. Om te starten met de rooi is het verder wenselijk een wortelgewicht van boven de 150 gram te hebben met meer dan 0,6% stikstof. Naarmate de wortels afrijpen, daalt het nitraatgehalte. Een lagere nitraatconcentratie is dus beter dan een hogere. Bij de vroege wortels zit er begin oktober normaal gezien nog 20 tot 40 ppm nitraat in de wortel. Maar dit jaar ligt het nitraatgehalte vijf tot tien keer hoger.