Witloof

Witloof actueel 3/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Jaarrond witloof telen is onmogelijk zonder koeling en bewaring van de witloofwortels. Voor een optimale bewaring van de wortels moet je de frigo’s regelmatig controleren via temperatuurmetingen. Het is zeer belangrijk om naast de actuele temperatuur ook de evolutie van het inkoelen op te volgen. Een eerste meting gebeurt best vier tot zes weken na het vullen van de frigo. Met een tussenperiode van zes tot acht weken kan je daarna een tweede meting uitvoeren. De volgende metingen gebeuren dan opnieuw na een week of acht, of vroeger, in functie van het verschillend inkoelgedrag van de verschillende partijen.

Zeer late rassen witloof 2017-2018

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Het moeilijke groeiseizoen van 2017 dwong veel telers tot een herzaai. Op percelen waar een herzaai niet nodig was, verhoogde het groeizame najaar de kans op zeer rijpe wortels. In deze rassenproef voor zeer late forcerie werden wortels uit beide situaties opgenomen. Zowel Topmodel als First Lady onderscheidden zich in beide gevallen door hun hoge opbrengst. Voor het eerst werden ook de prestaties van de nieuwe CMS-hybride Sweet Lady geëvalueerd,…

Lees meer

Witloof actueel 12/11/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Een belangrijk aandachtspunt voor een gezonde grond in de witloofschuur is een preventieve ziektebestrijding om besmetting van de grond te voorkomen. Dat kan door een goede wortelbehandeling (zie vorige nummers van Proeftuinnieuws), maar ook door het screenen van de wortels vóór inzetten. Door jouw wortels na te kijken op uiterlijke sporen van ziekteverschijnselen, zoals de bruine vlekken van Sclerotinia, en vervolgens de zieke wortels te verwijderen, kan je al een beduidend deel van de ziektedruk voorkomen. Daarnaast kies je best voor een goede wortelbehandeling via verneveling of dompelen vóór bewaring. Een kraagbehandeling alleen is bij (een hoge) ziektedruk vaak onvoldoende om krop en wortel te beschermen.

Witloof actueel 19/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het verschijnsel open toppen wordt bij vroeg witloof vooral vastgesteld in het midden van de trekbak of op de warmste plaatsen in de forceriezaal. Je volgt best volgende vier richtlijnen om het ontstaan van open toppen zoveel mogelijk te voorkomen: laat de watertemperatuur tijdig dalen; verminder het aantal witloofwortels per oppervlakte-eenheid (verenkelen); plaats tussenschotten in de blaasrichting van de ventilator; vermijd een temperatuurstoot op het einde van de forcerie.

Witloof actueel 8/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na normale, soms hoge aantallen witloofmineervliegen tijdens de eerste of tweede vlucht, blijft het aantal waargenomen witloofmineervliegen sinds eind augustus vrij laag op alle opgevolgde velden. Daarom wordt er in de meeste regio’s het advies gegeven om (nog) niet te behandelen op het veld. Afhankelijk van de plaagdruk in de gerooide wortels en de schadedrempel op jouw bedrijf, kan je een kraagbehandeling doen met een middel op basis van spinosad.