Witloof

Witloof actueel 28/6/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Door de recente hevige regenval is weer eens gebleken dat witloof een erosiegevoelige teelt is. Om in ruggenteelten op erosiegevoelige percelen het afspoelen van water, vruchtbare grond, meststoffen en pesticiden te voorkomen, komt het erop aan de bodem tussen de ruggen zoveel mogelijk te verruwen en de infiltratiecapaciteit te verhogen.

Late rassen witloof 2020-2021

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Het aanbod late rassen is groot. In de internationale rassenproef maakte het nieuwe safaritolerante ras Déesse van Hoquet een goede indruk. Met Djine wordt het nieuwe ras van Vilmorin voor de eerste keer getest in de late forcerie. Ook Djine scoorde met hoge opbrengsten en een mooie sortering.

Witloof actueel 31/5/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

In april waren de omstandigheden ideaal om ruggen te trekken. Op voorhand ruggen trekken heeft als voordeel dat ze wat kunnen bezakken en je creëert een vals zaaibed. Zo kan je al een deel van de onkruiden nog vóór de zaai wegwerken.
Doordat de ruggen op tijd getrokken waren, kon begin mei op verschillende percelen in de ruime regio rond Roeselare al witloof worden gezaaid. Er werd voldoende regen voorspeld voor een goede opkomst.

Witloof actueel 26/4/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De laatste jaren zijn er steeds meer en extremere droogteperiodes. Droogtestress kan je daarom beter voorkomen dan genezen. Door goede bodempraktijken toe te passen, kan je het gewas weerbaarder maken tegen droogteperiodes en zo opbrengstverliezen vermijden. Eerst en vooral moet je ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk water in de bodem dringt door infiltratie te faciliteren. Zorg voor een goede bodemstructuur waardoor er minder korstvorming optreedt en water minder snel oppervlakkig afstroomt.

Witloof actueel 22/3/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De schaalvergroting in de witloofteelt in West-Vlaanderen is mogelijk geworden door de teelt van meer witloofwortels in eigen regio. En dat kon onder meer worden gerealiseerd doordat er in West-Vlaanderen meer en meer percelen geschikt zijn voor de teelt van witloofwortels. Een grote beschikbaarheid van stikstof tijdens de groei van de witloofwortels is nefast voor de kwaliteit van het witloof dat op deze wortels moet worden geteeld. Alhoewel sommigen beweren dat het MAP weinig vooruitgang heeft geboekt, zijn er toch meer en meer percelen te vinden in West-Vlaanderen die relatief arm zijn aan stikstof en dus geschikt voor de teelt van witloofwortels.