Witloof

Witloof de boost geven die het verdient

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

De Nationale Proeftuin voor Witloof heeft zijn nieuwe koelcellen officieel voorgesteld. Hiermee krijgt de proeftuin een nieuw elan en kan het witloof de boost geven die het verdient. De proeftuin slaat de brug naar de wetenschap en werkt aan innovatie: van automatische identificatie van de witloofmineervlieg tot het kweken van meelwormen met witloofwortels. Daarnaast staan de medewerkers van de proeftuin ook dicht bij de telers en gaan ze op zoek…

Lees meer

Winterrassen witloof 2017-2018

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Het rassenaanbod voor forcerie in de winter neemt toe. In deze winterforcerie werden tien oudere rassen geëvalueerd maar ook drie nieuwe rassen: Amazone, Princesse en Selfine. De nieuwe rassen zijn alle drie Safaritolerant, een eigenschap die vooral op percelen met een hoge onkruiddruk interessant kan zijn.

Witloof actueel 12/3/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De rassenlijst van de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) is online beschikbaar. Hij geeft een overzicht van de eigenschappen van de witloofrassen die momenteel in de handel te verkrijgen zijn. De informatie op de rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de internationale rassenproeven, aangevuld met ervaringen in praktijkomstandigheden. Van enkele eigenschappen werden de gegevens verstrekt door de zaadhuizen.

Witloof actueel 26/2/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Bepaalde witloofrassen zijn sulfonylureum-tolerant, ook wel Safaritolerant genoemd. Dat betekent dat ze minder gevoelig zijn voor bepaalde herbiciden, de sulfonylurea, en dus hogere dosissen kunnen verdragen. Safari (actieve stof triflusulfuron-methyl) en Boa (actieve stof penoxsulam) zijn zulke herbiciden. Op percelen met een hoge onkruiddruk en waar de onkruiden binnen het werkingsspectrum van deze herbiciden vallen, kan je kiezen voor één van deze rassen (Tabel 1). Hierdoor kan je het aantal herbicidenbehandelingen beperken met bovendien een grotere zekerheid van een geslaagde onkruidbestrijding. Deze eigenschap per variëteit vind je ook terug in de rassenlijst.

Witloof actueel 12/2/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Een succesvolle onkruidbestrijding begint al vóór de zaai van het witloof met het onkruidvrij maken van het perceel. Op percelen die je nog moet ploegen kan je moeilijk te bestrijden onkruiden zoals diverse distelsoorten, zuring en grassen nog met een totaalherbicide bestrijden. Zijn er alleen kleine, niet doorlevende onkruiden aanwezig, dan is het niet nodig om een totaalherbicide in te zetten. Dat geldt ook voor onkruiden op de ploegvoor. Kleine, niet doorlevende onkruiden kan je met een grondbewerking losmaken voor je ruggen gaat trekken.
Groenbedekkers die niet (helemaal) bevroren zijn, meng je na het verhakselen best met de bodem met een schijveneg. Zo vermijd je dat ze na het ploegen een laag vormen in de bodem.