Witloof

Witloof actueel 8/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na normale, soms hoge aantallen witloofmineervliegen tijdens de eerste of tweede vlucht, blijft het aantal waargenomen witloofmineervliegen sinds eind augustus vrij laag op alle opgevolgde velden. Daarom wordt er in de meeste regio’s het advies gegeven om (nog) niet te behandelen op het veld. Afhankelijk van de plaagdruk in de gerooide wortels en de schadedrempel op jouw bedrijf, kan je een kraagbehandeling doen met een middel op basis van spinosad.

Witloof actueel 24/9/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het bepalen van het meest geschikte moment om witloofwortels te rooien is in vele gevallen geen sinecure, zeker niet bij vroege witloofwortels. De rijpheid van de wortels speelt hierbij een cruciale rol. Wanneer je onvoldoende rijpe wortels oogst, dan zal dat bij het forceren leiden tot kwalitatief gebrekkige en losse kroppen. Daarnaast kan ook de witloofopbrengst ondermaats zijn. Het drogestofgehalte, het vers wortelgewicht, de stikstofinhoud en het nitraatgehalte bepalen de rijpheid van een witloofwortel. Bij voorkeur heeft de wortel bij het rooien een minimaal wortelgewicht van 140 gram en een stikstofgehalte boven 0,6%, maar het nitraatgehalte is liefst laag (20-40 ppm voor vroege wortels).

Witloof actueel 10/9/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De ziektedruk lijkt op de meeste percelen vandaag nog mee te vallen, al blijft een evaluatie per perceel noodzakelijk. Toch is een wortelbehandeling bij inschuren aan te raden, want schimmelziekten kunnen grote schade aanbrengen tijdens de bewaring of forcerie. Een kraagbehandeling vóór forcerie alleen is vaak onvoldoende om een gemiddelde ziektedruk te remmen en helpt uiteraard niet tegen de schade die tijdens de bewaring werd aangebracht. Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijkheden. Gebruik de middelen volgens de richtlijnen van de goede agrarische praktijken.
De middelen Previcur Energy, Switch, Serenva, VSM cyprodinil 37,5% + fludioxonil 25% en Luna Privilege mogen maar één keer per teelt worden toegepast, dus ofwel bij inschuren ofwel vóór forcerie. De beste Sclerotinia-bestrijding verkrijg je door Luna Privilege toe te passen bij inschuren en (eventueel) een middel op basis van 37,5% cyprodinil + 25% fludioxonil als kraagbehandeling.

Witloof actueel 27/8/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Door de langdurige droogte gedurende juni en juli trad er op de meeste witloofpercelen een groeistilstand op en was er hier en daar ook al gewasuitval. Het heeft intussen opnieuw behoorlijk geregend in de eerste helft van augustus, er is op de meeste percelen toch zo’n 50 à 100 mm neerslag gevallen. Deze broodnodige regen heeft de gewasgroei opnieuw sterk gestimuleerd. Op percelen waar de groei toch sterk is geremd, kan je door middel van een dieptestaal een idee krijgen van de aanwezige stikstofvoorraad en zo nodig bijbemesten.

Witloof actueel 30/7/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het meeste witloof is op het juiste moment gezaaid en is algemeen vrij goed opgekomen. Ondanks de weinige neerslag kon het gewas toch mooi groeien, al lijkt er nu een groeistilstand te komen en beginnen de eerste planten uit te vallen. Het uitblijven van goede groeiomstandigheden is nu de grootste zorg, maar verlies een goede gewasbehandeling niet uit het oog.