Witloof

Vroege rassen witloof 2020-2021

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

2020 zullen we ons, ook in het witloof, nog lang herinneren. Ondanks de lange droogte en de warme zomer, werden er op de verschillende percelen toch nog mooie wortelopbrengsten gehaald. In de vroege forcerie bevestigden de gekende rassen. De vroege rassen werden alleen in Herent geforceerd en dat op twee temperatuurregimes.

Witloof actueel 25/1/2021

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Witloof telen begint bij een goede perceelkeuze. In de eerste plaats is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. Een te hoge stikstofvoorraad verhindert immers de afrijping van de witloofwortels. De geschiktheid van een perceel wordt ook in belangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. Verder is een teeltrotatie van minimum één op vier nodig voor een gezonde witloofteelt.

Witloof actueel 14/12/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De witloofmineervlieg (Phytomyza cichorii) is het voornaamste plaaginsect in witloof. De vlieg vermeerdert zich tijdens de zomer op de witloofpercelen. De larven migreren in de nazomer naar de bladkraag en wortelhals, waardoor ze bij het rooien met de geoogste witloofwortels kunnen meekomen naar het bedrijf. In de forcerie voeden de larven zich in de kroppen en laten daarbij zichtbare mineergangen achter. Dat brengt heel wat extra kuiswerk aan de kroppen met zich mee en leidt tot opbrengstverlies. Als de mineergangen dieper in de krop zitten, is het witloof onverkoopbaar.

Zeer late rassen witloof 2019-2020

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Verschillende defecten aan de forceerinstallatie van het praktijkpunt zorgden in deze zeer late rassenproef voor zeer wisselende resultaten. Algemeen was de inwendige kwaliteit van het witloof wel zeer goed, en dat op de beide forceerlocaties. Absolue maakt zijn debuut in het zeer late segment, Sweet Lady werd voor het tweede jaar op rij opgenomen in de proef.

Witloof actueel 16/11/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

In de vorige witloof actueel stond een overzicht van de fungiciden die zijn toegelaten om de witloofwortels te beschermen tegen ziekten na de rooi. Daar is onlangs een extra actieve stof bij gekomen. Ook mandipropamid is nu toegelaten als fungicide tegen Phytophthora voor de wortelbewaring. De middelen Revus en Pergado V kunnen als dompelbehandeling worden ingezet (5 ml/100 l dompeloplossing).