Witloof

Witloof actueel 3/4/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Veel witlooftelers zijn gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe veldseizoen. De selectie van een geschikt perceel vormt de basis voor een geslaagde witloofwortelteelt. Heel wat telers hebben dan ook al een geschiktheidsonderzoek laten uitvoeren op hun percelen. Van de 54 bemonsterde velden kan ongeveer drie vierde ingedeeld worden in categorie 1. Met een gemiddelde N-index van 165 zijn deze velden geschikt voor de teelt van witloofwortels.

Winterrassen witloof 2019-2020

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

In de internationale rassenproef voor de winterrassen weet Laurine zich te onderscheiden door een hoge opbrengst aan klasse-I-witloof. Het aanbod safaritolerante winterrassen breidt steeds meer uit. Dit jaar werd ook het ras Darling geïntroduceerd in de internationale rassenproef. Voor het eerst werd Fakir gebruikt als Belgisch referentieras.

Witloof actueel 9/3/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De rassenlijst 2020 van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant is online beschikbaar. Jaarlijks stelt het Technisch Comité van het praktijkpunt de rassenlijst voor witloofhybriden samen. Deze lijst geeft een overzicht van de eigenschappen van de witloofrassen die momenteel in de handel verkrijgbaar zijn. De informatie op de rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de internationale rassenproeven, aangevuld met ervaringen in praktijkomstandigheden.

Witloof actueel 24/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Nu het nieuwe veldseizoen zich aandient, is het goed om even terug te blikken op het vorige seizoen en te focussen op de aandachtspunten voor het nieuwe seizoen. Dat deed Inagro ook op haar jaarlijkse infoavond. De waterbeschikbaarheid staat steeds meer onder druk, investeren in een eigen watervoorraad is dan ook het overwegen waard. Door de herevaluatie van de actieve stoffen op Europees niveau dreigt ook de gewasbescherming in nauwe schoentjes te komen.

Witloof actueel 10/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Vanaf dit jaar moet je zowel de aankoop als het gebruik van kunstmest nauwgezet bijhouden in een kunstmestregister. Dit kunstmestregister moet altijd aanwezig zijn op je bedrijf. Voorlopig is registratie op papier voldoende, maar vanaf 1 juli moet je het register ook digitaal bijhouden op je Mestbankloket. Voorbeelden van een kunstmestregister zijn terug te vinden op www.vlm.be > Thema’s > Formulieren en registers > Mestbank > registers Mestbank > Kunstmestregister: aankoop en gebruik.