Witloof

Winterrassen witloof 2018-2019

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Het aanbod Safaritolerante winterrassen breidt meer en meer uit. Nadat vorig jaar drie nieuwe rassen werden geïntroduceerd, komt dit jaar het nieuwe Safaritolerante ras Laurine van Vilmorin op de markt. We vergelijken de prestaties van dit ras niet alleen met de drie nieuwe rassen van vorig seizoen, Amazone, Princesse en Selfine, maar ook met acht reeds goed gekende rassen.

Witloof actueel 11/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Vele witlooftelers zijn gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe veldseizoen. Op een groot aantal percelen is al een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd. De analyses van de dieptestalen (0-90 cm) die door Inagro werden verzameld in de periode van begin januari tot 19 februari geven aan dat 64% van de bemonsterde percelen in categorie 1 is ingedeeld (Tabel 1). Met een gemiddelde N-index van 129 zijn deze velden geschikt voor de teelt van witloofwortels.
Daarnaast blijkt 17% van de bemonsterde percelen ongeschikt voor witloof gezien hun hoge N-index en N-voorraad. Op de percelen die onder categorie 4 zijn ingedeeld, blijkt de stikstof ook nog eens zeer slecht verdeeld te zijn over het profiel (0-90 cm): gemiddeld 28 eenheden stikstof in de bouwvoor (0-30 cm) en telkens 135 eenheden in de twee daaropvolgende lagen (30-60 en 60-90 cm). Heb je met zo’n perceel te maken, dan raden we je aan om nogmaals een bodemstaal te laten analyseren.

Witloof actueel 25/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De rassenlijst van de Nationale Proeftuin voor Witloof is online beschikbaar. De lijst geeft een overzicht van de eigenschappen van de witloofrassen die momenteel in de handel te verkrijgen zijn. De informatie op de rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de internationale rassenproeven, aangevuld met ervaringen in praktijkomstandigheden. Van enkele eigenschappen werden de gegevens verstrekt door de zaadhuizen.

Witloof actueel 11/2/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na een goede perceelskeuze volgt een doordachte rassenkeuze. Iedere witloofvariëteit heeft immers z’n typische eigenschappen en kwaliteitskenmerken en ook een ideale forceerperiode. Het is dus belangrijk om je goed te informeren over de bestaande rassen. De nieuwe rassenlijst witloofhybriden zal weldra beschikbaar zijn op de website van Inagro en de Nationale Proeftuin voor Witloof.

Vroege rassen witloof 2018

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

2018 zullen we ons ook in het witloof nog lang herinneren. De lange droogte had gevolgen voor de kwaliteit en de opbrengst van de wortels. Het nieuwe ras Deguine kon zich in deze omstandigheden toch onderscheiden met een goede opbrengst en kwaliteit.