Witloof

Witloof actueel 21/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Preventieve ziektebestrijding kan heel wat problemen voorkomen, zoals besmetting van de (grond)forcerie. Dit kan door een goede wortelbehandeling, maar zeker ook door de wortels te screenen vóór je ze inzet in de forcerie. Door je wortels na te kijken op uiterlijke sporen van ziekteverschijnselen zoals de bruine vlekken van Sclerotinia en zieke wortels te verwijderen, kan je de ziektedruk in de forcerie sterk reduceren.

Witloof actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het is belangrijk dat je de witloofwortels op het juiste tijdstip rooit. Voor een goede forcerie, heb je een voldoende afgerijpte wortel nodig. Onrijpe wortels blijven eerder vegetatief groeien, omdat de wortel zich nog in het eerste groeijaar bevindt. Dat geeft losse kroppen die zowel kwantitatief als kwalitatief niet voldoen.
Het drogestofgehalte (> 24% of > 35 gram), het vers wortelgewicht, de stikstofinhoud en het nitraatgehalte bepalen de rijpheid van een witloofwortel. Bij voorkeur heeft de wortel een gewicht boven 150 gram met meer dan 0,6% stikstof. Naarmate witloofwortels afrijpen, daalt het nitraatgehalte. Bij de vroege wortels hebben we begin oktober normaal gezien nog 20 tot 40 ppm nitraat in de wortel. Wortels met een hoger nitraatgehalte bewaar je na de rooi best een langere tijd in de frigo om ze verder te doen afrijpen, op voorwaarde dat ze aan de andere rijpheidscriteria voldoen.

Witloof actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Aan de vooravond van het rooiseizoen is het goed om stil te staan bij de voorbereiding van de wortelrooi. De ziektedruk op de percelen lijkt momenteel nog beperkt, al blijft evaluatie per perceel noodzakelijk. Schimmelziekten kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteitsbeheersing tijdens de verdere productieketen. Het is dan ook van belang om de wortels na de rooi op een correcte wijze te behandelen alvorens ze in een koelcel te plaatsen.

Witloof actueel 9/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Ondanks de (vrij) droge zomer, staat er op de meeste witloofpercelen een goed ontwikkeld gewas. Toch schuilen er nog gevaren om de hoek. Van de verschillende bladvlekkenziekten die in de vorige Witloof actueel werden beschreven, wordt nu op verschillende percelen vooral witziekte (echte meeldauw) aangetroffen. Een dergelijke vroegtijdige aantasting kan zowel de wortelopbrengst als de wortelinhoud sterk reduceren. We raden dus aan om je percelen te inspecteren en indien nodig een behandeling uit te voeren. De middelen die je hiervoor kan inzetten, kan je terugvinden op www.fytoweb.be of via de gewasbeschermings-app van Inagro.

Witloof actueel 26/8/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Met het najaar in het vooruitzicht is het belangrijk om het witloofgewas op het veld goed op te volgen. Probeer wekelijks door elk perceel te lopen om de ziektedruk te controleren. De komende maanden zijn cruciaal om gezonde en productieve wortels te kunnen rooien. Het is weer uitkijken voor de ontwikkeling van bladvlekkenziekten. Witziekte, roest en Alternaria zijn schimmelziekten die de oppervlakte gezond blad doen afnemen. En daardoor neemt de groeisnelheid van het gewas af. Bladziekten ontwikkelen zich vooral in het najaar en kunnen als ze vroegtijdig optreden een negatieve invloed hebben op de wortelopbrengst en de wortelinhoud. Voldoende vocht en warmte, forse bladgroei na regen en volledig gesloten rijen met afstervende oude bladeren zijn ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van bladziekten.