Witloof

Witloof actueel 10/2/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Vanaf dit jaar moet je zowel de aankoop als het gebruik van kunstmest nauwgezet bijhouden in een kunstmestregister. Dit kunstmestregister moet altijd aanwezig zijn op je bedrijf. Voorlopig is registratie op papier voldoende, maar vanaf 1 juli moet je het register ook digitaal bijhouden op je Mestbankloket. Voorbeelden van een kunstmestregister zijn terug te vinden op www.vlm.be > Thema’s > Formulieren en registers > Mestbank > registers Mestbank > Kunstmestregister: aankoop en gebruik.

Witloof actueel 27/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Witloof telen begint bij een goede perceelkeuze. In de eerste plaats is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. Een te hoge stikstofvoorraad verhindert immers de afrijping van de witloofwortels. De geschiktheid van een perceel wordt ook in belangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. Verder is een teeltrotatie van minimum één op vier nodig voor een gezonde witloofteelt.

Witloof actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Tijdens het veldseizoen 2019 was de druk van de eerste en de tweede vlucht van witloofmineervlieg uitzonderlijk hoog. Tijdens de tweede vlucht werden rond week 32 op twintig percelen die worden opgevolgd gemiddeld wel 155 witloofmineervliegen geteld, waar het gemiddelde over de voorbije achttien jaar heen acht mineervliegen per perceel was. Door die hoge druk in combinatie met de droogte en veel concurrentie met andere insecten kropen de larven van de mineervlieg naar het hart van de witloofwortel.

Witloof actueel 16/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na de rooi volgt het inkoelen en bewaren van de witloofwortels. Voor een optimale bewaring van de wortels moet je de temperatuur in de frigo’s opvolgen, regelmatig ventileren en maatregelen nemen om te vermijden dat de wortels uitdrogen. Het is zeer belangrijk om naast de actuele temperatuur in de frigo’s ook de evolutie van het inkoelen op te volgen. Een eerste meting gebeurt best vier tot zes weken na het vullen van de frigo’s. Zes tot acht weken later kan je een tweede meting uitvoeren. Verdere metingen doe je best om de acht weken, of vroeger, in functie van het inkoelgedrag van de verschillende partijen.

Witloof actueel 2/12/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De behandeling van de witloofwortels na de rooi gebeurt meestal in de loods. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen moet je beschermkledij dragen en aandacht hebben voor iedereen die met het product in aanraking komt. Op het etiket van de producten staat aangeduid welke beschermende kledij vereist is. Allereerst heb je chemisch bestendige handschoenen gemaakt uit nitril of neopreen nodig. Ook een halfgelaatsmasker met veiligheidsbril of volgelaatsmasker. Stem de keuze van de filter af op de toepassing (fijnstof, dampen en gassen). Laarzen moeten vloeistofdicht zijn en bestand tegen chemische stoffen. Laarzen gemaakt uit polyurethaan, neopreenrubber of butylrubber voldoen hieraan. Een spuitoverall die vloeistofdicht is, met elastiek in manchet en broekspijpen, capuchon en een afdichtende overslag bij de ritsen.