Witloof

Witloof actueel 12/10/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer van 2020 waren op zijn minst uitzonderlijk te noemen. De langdurige droogte in april en mei verplichtte veel witlooftelers de zaai uit te stellen. De droge zomer resulteerde dan weer in groeistilstand van de planten op het veld. De regen die nu valt helpt de wortels aandikken, en schakelt het rooien van de witloofwortels een versnelling hoger.

Witloof actueel 7/9/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Fenomenal is sinds 15 november 2019 niet meer erkend als wortelbehandeling na rooi tegen Phytophthora. Er is momenteel ook geen alternatief middel beschikbaar om de wortels na rooi te behandelen tegen deze ziekte. Het is wel mogelijk om de planten op het veld te behandelen met Aliette WG (actieve stof fosethyl-aluminium). Let wel, om overschrijdingen van de MRL te voorkomen mag je fosethyl-aluminium na een toepassing op het veld niet meer gebruiken als kraagbehandeling of als middel in de voedingsoplossing.

Witloof actueel 27/7/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn schadelijk voor het waterleven en het milieu en kunnen tot het verlies van producterkenningen leiden. Met oppervlaktewater wordt alle stilstaand of stromend water op het landoppervlak bedoeld. Het gaat dus om waterlopen (stromen, rivieren, beken …), meren, plassen en vijvers, maar ook om ‘kunstmatige’ waterlichamen zoals kanalen en collectoren (riolen, drainagenetwerken, met water gevulde grachten …).

UV-C als wapen tegen schimmels bij witloof?

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Een UV-C-behandeling zou in de toekomst een extra wapen kunnen worden in de strijd tegen schimmelinfecties bij witloofwortels. De eerste testen tonen alvast aan dat wortels hoge dosissen UV-C kunnen verdragen zonder negatieve effecten op de kropkwaliteit. De komende jaren worden in Herent de dosis en toepassingsmethode verder verfijnd om tot een efficiënte bestrijding te komen.

Late rassen witloof 2019-2020

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

In de internationale rassenproef voor de late rassen weet Laurine zich te onderscheiden door een hoge opbrengst en goede sortering. Met Absolue breidt het aanbod safaritolerante late rassen verder uit. Voor het tweede jaar op rij werd ook Sweet Lady opgenomen in de internationale uitwisseling.