Witloof

Witloof actueel 30/7/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het meeste witloof is op het juiste moment gezaaid en is algemeen vrij goed opgekomen. Ondanks de weinige neerslag kon het gewas toch mooi groeien, al lijkt er nu een groeistilstand te komen en beginnen de eerste planten uit te vallen. Het uitblijven van goede groeiomstandigheden is nu de grootste zorg, maar verlies een goede gewasbehandeling niet uit het oog.

Witloof actueel 2/7/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het afgelopen zaaiseizoen zagen we grote opkomstverschillen, gespreid over verscheidene regio’s. Dit hangt samen met de weersomstandigheden van de afgelopen twee maanden. Sommige regio’s kregen (heel) veel regen, terwijl er in andere amper regen viel.
In regio’s met (te) weinig neerslag zijn er percelen die uiteindelijk toch een voldoende opkomst hadden, maar met 2-was of zelfs 3-was. Bepaalde percelen hadden echter meer te lijden onder de droogte met een onvoldoende opkomst als gevolg. Op dergelijke percelen was herzaaien noodzakelijk.
Bepaalde streken hebben dan weer een (te) hoge neerslaghoeveelheid over zich heen gekregen. En dat leidde tot schade aan de witloofvelden door weggespoelde grond. Op sommige van deze percelen was het noodzakelijk om de korst aan het oppervlak van de rug met een rol te breken zodat de kiemplantjes alsnog de kans kregen om boven te komen. Door de felle regenbuien kon de gepaste onkruidbestrijding niet altijd op het optimale moment worden uitgevoerd, wat gezien de algemeen hoge onkruiddruk zeker niet bevorderlijk was dit seizoen. De onzekere weersvoorspellingen en eventuele onweersdreiging maakten het extra moeilijk om op het gepaste tijdstip de nodige behandelingen uit te voeren.

Late rassen witloof 2017-2018

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Met Amazone, de vervanger van Baccara, komt er een nieuw witloofras beschikbaar voor de late forcerie. Toch zijn het de referentierassen die blijven bevestigen.

Witloof actueel 18/6/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De internationale rassenproef werd op 17 mei ingezaaid, aan 32 zaden per m². De ruggen waren op dat moment voldoende vochtig ondanks drie weken droogte én het KMI voorspelde enkele regenbuien. De week nadien regende het over vier dagen gespreid in totaal 11 mm. Er werd niet bijberegend. Op 31 mei en 1 juni viel er samen nog eens 45 mm regen. Het witloof is over het algemeen goed opgekomen met een gemiddelde van 27,4 planten per m².

Witloof actueel 4/6/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Op het proefperceel van Inagro werden op vrijdag 27 april de ruggen getrokken en op maandag 14 mei werd gezaaid. De 10 l/m2 neerslag die het weekend voor zaai viel, zorgde voor een voldoende hoog vochtgehalte in de ruggen. Om een goede opkomst te verzekeren en het gebrek aan regen gedurende de zes daaropvolgende dagen op te vangen, werd het veld drie keer beregend met achtereenvolgens 15, 10 en 4 l/m2. Na zestien dagen was er een opkomst van gemiddeld 28,2 planten per vierkante meter.
Door de hevige regenbuien eind mei was er in bepaalde regio’s geen onkruidbestrijding mogelijk op dat moment. Een nauwgezette opvolging van de onkruidgroei dringt zich dan ook op.