Witloof

Witloof actueel 12/11/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Een belangrijk aandachtspunt voor een gezonde grond in de witloofschuur is een preventieve ziektebestrijding om besmetting van de grond te voorkomen. Dat kan door een goede wortelbehandeling (zie vorige nummers van Proeftuinnieuws), maar ook door het screenen van de wortels vóór inzetten. Door jouw wortels na te kijken op uiterlijke sporen van ziekteverschijnselen, zoals de bruine vlekken van Sclerotinia, en vervolgens de zieke wortels te verwijderen, kan je al een beduidend deel van de ziektedruk voorkomen. Daarnaast kies je best voor een goede wortelbehandeling via verneveling of dompelen vóór bewaring. Een kraagbehandeling alleen is bij (een hoge) ziektedruk vaak onvoldoende om krop en wortel te beschermen.

Witloof actueel 19/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het verschijnsel open toppen wordt bij vroeg witloof vooral vastgesteld in het midden van de trekbak of op de warmste plaatsen in de forceriezaal. Je volgt best volgende vier richtlijnen om het ontstaan van open toppen zoveel mogelijk te voorkomen: laat de watertemperatuur tijdig dalen; verminder het aantal witloofwortels per oppervlakte-eenheid (verenkelen); plaats tussenschotten in de blaasrichting van de ventilator; vermijd een temperatuurstoot op het einde van de forcerie.

Witloof actueel 8/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Na normale, soms hoge aantallen witloofmineervliegen tijdens de eerste of tweede vlucht, blijft het aantal waargenomen witloofmineervliegen sinds eind augustus vrij laag op alle opgevolgde velden. Daarom wordt er in de meeste regio’s het advies gegeven om (nog) niet te behandelen op het veld. Afhankelijk van de plaagdruk in de gerooide wortels en de schadedrempel op jouw bedrijf, kan je een kraagbehandeling doen met een middel op basis van spinosad.

Witloof actueel 24/9/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het bepalen van het meest geschikte moment om witloofwortels te rooien is in vele gevallen geen sinecure, zeker niet bij vroege witloofwortels. De rijpheid van de wortels speelt hierbij een cruciale rol. Wanneer je onvoldoende rijpe wortels oogst, dan zal dat bij het forceren leiden tot kwalitatief gebrekkige en losse kroppen. Daarnaast kan ook de witloofopbrengst ondermaats zijn. Het drogestofgehalte, het vers wortelgewicht, de stikstofinhoud en het nitraatgehalte bepalen de rijpheid van een witloofwortel. Bij voorkeur heeft de wortel bij het rooien een minimaal wortelgewicht van 140 gram en een stikstofgehalte boven 0,6%, maar het nitraatgehalte is liefst laag (20-40 ppm voor vroege wortels).

Witloof actueel 10/9/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De ziektedruk lijkt op de meeste percelen vandaag nog mee te vallen, al blijft een evaluatie per perceel noodzakelijk. Toch is een wortelbehandeling bij inschuren aan te raden, want schimmelziekten kunnen grote schade aanbrengen tijdens de bewaring of forcerie. Een kraagbehandeling vóór forcerie alleen is vaak onvoldoende om een gemiddelde ziektedruk te remmen en helpt uiteraard niet tegen de schade die tijdens de bewaring werd aangebracht. Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijkheden. Gebruik de middelen volgens de richtlijnen van de goede agrarische praktijken.
De middelen Previcur Energy, Switch, Serenva, VSM cyprodinil 37,5% + fludioxonil 25% en Luna Privilege mogen maar één keer per teelt worden toegepast, dus ofwel bij inschuren ofwel vóór forcerie. De beste Sclerotinia-bestrijding verkrijg je door Luna Privilege toe te passen bij inschuren en (eventueel) een middel op basis van 37,5% cyprodinil + 25% fludioxonil als kraagbehandeling.