Witloof

Witloof actueel 28/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Bij de houdbaarheidsproeven van LAVA komen we regelmatig stalen tegen met koudeschade. Koudeschade ontstaat als de gekuiste en verpakte kroppen in een te koude omgeving worden gezet voor ze naar de veiling gaan. De koelcel met witloofwortels is te koud voor het bewaren van de gekuiste kroppen. De kroppen komen warm uit de forcerie en worden dan plots blootgesteld aan een temperatuur die 15 tot 20°C lager ligt. Door dit plotse temperatuurverschil kunnen cellen in het blad barsten. De schade is niet direct zichtbaar, maar resulteert later in belangrijke kwaliteitsderving en een onverkoopbaar product. Vermijd dus te grote temperatuurschommelingen na de oogst en zet je kroppen nooit bij de wortels in de koelcel.

Witloof actueel 14/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Witloof telen begint bij een goede perceelskeuze. In de eerste plaats is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. Een te hoge stikstofvoorraad verhindert immers de afrijping van de witloofwortels. Daarnaast wordt de geschiktheid van een perceel ook in belangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. Verder is een teeltrotatie van minimum één op vier nodig voor een gezonde witloofteelt.

Witloof actueel 17/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Dit jaar wordt op verschillende grondwitloof- en hydrobedrijven de ziekte kernrot of Geotrichum candidum vastgesteld. Deze schimmel komt vrijwel overal voor –van grond en water, tot mens en dier– en is normaal niet schadelijk voor witloof. Dit seizoen zorgt deze wondparasiet echter wel voor grote schade op enkele bedrijven.
In 1990 werd Geotrichum candidum voor een eerste maal in witloof vastgesteld. Vooral in de seizoenen 1994 en 1995 kwam de aantasting op verschillende bedrijven voor en leidde dit tot zware economische verliezen. De schimmel is een wondparasiet die snel kan ontwikkelen in een vochtig, warm en zuurstofarm milieu. In witloofwortels veroorzaakt deze schimmel een inwendig witgrijze verrotting met een typische zure (gefermenteerde) geur.

Witloof actueel 3/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Jaarrond witloof telen is onmogelijk zonder koeling en bewaring van de witloofwortels. Voor een optimale bewaring van de wortels moet je de frigo’s regelmatig controleren via temperatuurmetingen. Het is zeer belangrijk om naast de actuele temperatuur ook de evolutie van het inkoelen op te volgen. Een eerste meting gebeurt best vier tot zes weken na het vullen van de frigo. Met een tussenperiode van zes tot acht weken kan je daarna een tweede meting uitvoeren. De volgende metingen gebeuren dan opnieuw na een week of acht, of vroeger, in functie van het verschillend inkoelgedrag van de verschillende partijen.

Zeer late rassen witloof 2017-2018

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Het moeilijke groeiseizoen van 2017 dwong veel telers tot een herzaai. Op percelen waar een herzaai niet nodig was, verhoogde het groeizame najaar de kans op zeer rijpe wortels. In deze rassenproef voor zeer late forcerie werden wortels uit beide situaties opgenomen. Zowel Topmodel als First Lady onderscheidden zich in beide gevallen door hun hoge opbrengst. Voor het eerst werden ook de prestaties van de nieuwe CMS-hybride Sweet Lady geëvalueerd,…

Lees meer