Witloof

Witloof actueel 14/12/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De witloofmineervlieg (Phytomyza cichorii) is het voornaamste plaaginsect in witloof. De vlieg vermeerdert zich tijdens de zomer op de witloofpercelen. De larven migreren in de nazomer naar de bladkraag en wortelhals, waardoor ze bij het rooien met de geoogste witloofwortels kunnen meekomen naar het bedrijf. In de forcerie voeden de larven zich in de kroppen en laten daarbij zichtbare mineergangen achter. Dat brengt heel wat extra kuiswerk aan de kroppen met zich mee en leidt tot opbrengstverlies. Als de mineergangen dieper in de krop zitten, is het witloof onverkoopbaar.

Zeer late rassen witloof 2019-2020

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Verschillende defecten aan de forceerinstallatie van het praktijkpunt zorgden in deze zeer late rassenproef voor zeer wisselende resultaten. Algemeen was de inwendige kwaliteit van het witloof wel zeer goed, en dat op de beide forceerlocaties. Absolue maakt zijn debuut in het zeer late segment, Sweet Lady werd voor het tweede jaar op rij opgenomen in de proef.

Witloof actueel 16/11/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

In de vorige witloof actueel stond een overzicht van de fungiciden die zijn toegelaten om de witloofwortels te beschermen tegen ziekten na de rooi. Daar is onlangs een extra actieve stof bij gekomen. Ook mandipropamid is nu toegelaten als fungicide tegen Phytophthora voor de wortelbewaring. De middelen Revus en Pergado V kunnen als dompelbehandeling worden ingezet (5 ml/100 l dompeloplossing).

Witloof actueel 12/10/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer van 2020 waren op zijn minst uitzonderlijk te noemen. De langdurige droogte in april en mei verplichtte veel witlooftelers de zaai uit te stellen. De droge zomer resulteerde dan weer in groeistilstand van de planten op het veld. De regen die nu valt helpt de wortels aandikken, en schakelt het rooien van de witloofwortels een versnelling hoger.

Witloof actueel 7/9/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Fenomenal is sinds 15 november 2019 niet meer erkend als wortelbehandeling na rooi tegen Phytophthora. Er is momenteel ook geen alternatief middel beschikbaar om de wortels na rooi te behandelen tegen deze ziekte. Het is wel mogelijk om de planten op het veld te behandelen met Aliette WG (actieve stof fosethyl-aluminium). Let wel, om overschrijdingen van de MRL te voorkomen mag je fosethyl-aluminium na een toepassing op het veld niet meer gebruiken als kraagbehandeling of als middel in de voedingsoplossing.