Witloof

Zeer late rassen witloof 2018-2019

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

Algemeen was de kwaliteit van de witloofrassen in de zeer late forcerie op vlak van pitgebreken en roodverkleuring zeer goed, en dat voor de twee verschillende forceerregimes. Dit jaar werden ook de prestaties van het ras Sweet Lady bestudeerd in de internationale rassenproef. Sweet Lady bevestigt met zijn iets kortere kroppen en heeft een substantieel kortere pit dan Vintor.

Witloof actueel 8/11/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Afgelopen veldseizoen werd gekenmerkt door een hoge en aanhoudende druk van de witloofmineervlieg. Deze vlieg legt haar eitjes af in de witloofkraag of op het bovenste deel van de witloofwortel. Gedurende het veldseizoen zijn er drie generaties waarvan de eerste doorgaans verschijnt in mei of juni en dan nog van geen betekenis is. Wanneer een eerste generatie later voorkomt, kunnen de larven het groeipunt van het witloof wel beschadigen. En dat kan leiden tot een verminderde groei van de witloofkrop in de forcerie of tot misvormde kroppen.
Uit de waarnemingen uitgevoerd door Inagro en NPW kunnen we afleiden dat een dergelijke latere eerste generatie dit jaar effectief voorkwam. Los daarvan werd op verschillende velden ook al een aantasting van het groeipunt door de witloofmineervlieg vastgesteld.

Witloof actueel 21/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Preventieve ziektebestrijding kan heel wat problemen voorkomen, zoals besmetting van de (grond)forcerie. Dit kan door een goede wortelbehandeling, maar zeker ook door de wortels te screenen vóór je ze inzet in de forcerie. Door je wortels na te kijken op uiterlijke sporen van ziekteverschijnselen zoals de bruine vlekken van Sclerotinia en zieke wortels te verwijderen, kan je de ziektedruk in de forcerie sterk reduceren.

Witloof actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het is belangrijk dat je de witloofwortels op het juiste tijdstip rooit. Voor een goede forcerie, heb je een voldoende afgerijpte wortel nodig. Onrijpe wortels blijven eerder vegetatief groeien, omdat de wortel zich nog in het eerste groeijaar bevindt. Dat geeft losse kroppen die zowel kwantitatief als kwalitatief niet voldoen.
Het drogestofgehalte (> 24% of > 35 gram), het vers wortelgewicht, de stikstofinhoud en het nitraatgehalte bepalen de rijpheid van een witloofwortel. Bij voorkeur heeft de wortel een gewicht boven 150 gram met meer dan 0,6% stikstof. Naarmate witloofwortels afrijpen, daalt het nitraatgehalte. Bij de vroege wortels hebben we begin oktober normaal gezien nog 20 tot 40 ppm nitraat in de wortel. Wortels met een hoger nitraatgehalte bewaar je na de rooi best een langere tijd in de frigo om ze verder te doen afrijpen, op voorwaarde dat ze aan de andere rijpheidscriteria voldoen.

Witloof actueel 23/9/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Aan de vooravond van het rooiseizoen is het goed om stil te staan bij de voorbereiding van de wortelrooi. De ziektedruk op de percelen lijkt momenteel nog beperkt, al blijft evaluatie per perceel noodzakelijk. Schimmelziekten kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteitsbeheersing tijdens de verdere productieketen. Het is dan ook van belang om de wortels na de rooi op een correcte wijze te behandelen alvorens ze in een koelcel te plaatsen.