Actueel

Vollegrond actueel 27/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Had je de afgelopen nitraatresiducampagne controle op jouw bedrijf, dan kan je de evaluatie daarvan terugvinden op je mestbankloket (staalnames\bodem\nitraatresidu). Een positieve beoordeling (op basis van de strengste drempelwaarde) maakt dat je bent vrijgesteld voor de extra maatregelen die gelden in gebiedstype (GT) 2 en 3. En dat zijn: de verplichting tot het inzaaien van een referentieareaal vanggewassen, de verlaagde bemestingsnormen en de verstrengde vervoersregeling voor dierlijke mest vanaf 1 augustus.

Kleinfruit actueel 27/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Ook de latere winterteelten zijn nu in productie. Er worden zeer lekkere Sonata-vruchten geoogst. Doordat vaak met meer geïnstalleerd licht wordt gewerkt, is de procentuele hoeveelheid natuurlijk licht verwaarloosbaar. Ondanks de donkere januari zijn de teelten allemaal zeer goed ontwikkeld. Bij de verduisterde planten (met minder koude) zijn wel kortere bloemtakken aanwezig.

Witloof actueel 27/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Witloof telen begint bij een goede perceelkeuze. In de eerste plaats is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. Een te hoge stikstofvoorraad verhindert immers de afrijping van de witloofwortels. De geschiktheid van een perceel wordt ook in belangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. Verder is een teeltrotatie van minimum één op vier nodig voor een gezonde witloofteelt.

Vollegrond actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Door de droge weersomstandigheden in de zomer was er in september/oktober 2019 op de meeste percelen nog veel stikstof aanwezig. Vanaf oktober heeft het veel geregend en daardoor is de voorraad stikstof op veel percelen grotendeels weg. Op verschillende velden gaat de kwaliteit van het gewas achteruit. Specifieke teelten, waar groenten toe behoren, kan je bemesten met kunstmest vanaf 16 januari tot 15 februari aan een maximale dosis van 50 kg N/ha.

Kleinfruit actueel 13/1/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De vroege stookteelten zijn op de meeste plaatsen eind december of begin januari opgeplant. We zien dat Sonsation hierin het overgrote deel vertegenwoordigt. Sonata is afgenomen, vaak ten voordele van Sonsation. Clery komt nog slechts sporadisch voor. Bij Sonata en Sonsation zien we nu de eerste groeireactie komen. De planten zijn al mooi geworteld en de eerste nieuwe blaadjes ontwikkelen zich. Over het algemeen wordt er nog rustig gestookt.