Actueel

Kleinfruit actueel 12/11/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het hoeft niemand nog te verbazen dat alle teelten dit najaar vroegtijdig afgeoogst zullen zijn. De oogst is gemiddeld al ver gevorderd. In de vroegst geplante teelten (begin augustus) is er nog een beetje behang, maar de oogst zal hier beëindigd zijn vóór het einde van november. Het ziet ernaar uit dat alleen de plantingen van na 15 augustus nog in productie zullen zijn in december. Uiteraard zullen er wel nog minder vruchten aanhangen in vergelijking met andere jaren in december. De meeste teelten zijn over hun piek heen en de planten kennen al terug wat meer groei. Alleen bij de teelten die geplant zijn rond 25 augustus of later waren er begin november nog bloemen aanwezig. Enkel van deze teelten zal er nog kunnen worden geplukt tot Kerstmis of later.

Vollegrond actueel 12/11/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

De voorbije weken verliep de groei van de bloemkolen zeer traag en kon het interval tussen twee oogstbeurten lang zijn. Doordat er op de meeste percelen ondertussen voldoende vocht in de bodem zit, komt de groei nu vlotter op gang.
De komende dagen wordt nachtvorst voorspeld. Het blad van bloemkolen verdraagt wat vorst, maar de kool zelf veel minder. Het is dan ook aangeraden om de bloemkolen goed af te dekken om de kool te beschermen.

Witloof actueel 19/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Het verschijnsel open toppen wordt bij vroeg witloof vooral vastgesteld in het midden van de trekbak of op de warmste plaatsen in de forceriezaal. Je volgt best volgende vier richtlijnen om het ontstaan van open toppen zoveel mogelijk te voorkomen: laat de watertemperatuur tijdig dalen; verminder het aantal witloofwortels per oppervlakte-eenheid (verenkelen); plaats tussenschotten in de blaasrichting van de ventilator; vermijd een temperatuurstoot op het einde van de forcerie.

Glas actueel 19/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Dankzij de gecoördineerde gewasregistratie kunnen deelnemende tomaten- en paprikatelers hun teeltgegevens op een overzichtelijke wijze naast elkaar leggen. Zo wordt het mogelijk om elkaar tijdens het teeltseizoen te ondersteunen en indien nodig de teeltstrategieën te corrigeren. Daarnaast biedt zulke bedrijfsoverkoepelende database een uiterst kostbare bron aan informatie voor verder onderzoek en advies.

Kleinfruit actueel 19/10/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Door de aanhoudende warmte –tot 17 oktober was het nog 21°C– is de aanvoer rond half oktober enorm gestegen door de wel zéér grote plukken onder glas. In week 42 werd er in twee beurten samen (op één week dus) makkelijk 1 kg/m² en meer geoogst (tot 1,5 kg/m² hier en daar). De prijsvorming was dan ook extreem zwak half oktober.
Dat zal natuurlijk zijn gevolgen hebben voor de aanvoer in november en december. De aanvoer zal dan sterk teruglopen, een beetje vergelijkbaar met het najaar van 2016. Hopelijk zal de prijsvorming dan de geleden schade wat kunnen goedmaken. Door de uitbreidingen van de voorbije jaren zal oktober steeds een moeilijke maand blijven, vooral als het dan warm en zonnig is. De kwaliteit was wel zeer goed en waarschijnlijk zal dit ook in november veel beter zijn dan vorig jaar omdat er al veel plantbelasting weg is.