Actueel

Vollegrond actueel 21/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Uit de waarnemingen en waarschuwingen blijkt dat de derde koolvliegvlucht, die al startte eind augustus, nog niet voorbij is. Er werden bij de laatste tellingen nog steeds koolvliegen waargenomen. Vooral voor spruitkool is dat een probleem. Deze laatste vlucht koolvliegen leggen hun eitjes immers af op de spruitjes. En de larven die hieruit ontluiken veroorzaken wormstekigheid op de spruitjes. Door de relatief hoge temperaturen en voldoende vocht is de kans op het ontluiken van de eitjes zeer groot.
Op sommige velden zitten ook nog bladluizen onderaan op de spruitjes. Een behandeling tegen bladluizen is in deze gevallen zeker nog aan te raden. Verder is de koolwittevlieg op sommige percelen ook nog massaal aanwezig, maar daartegen kan je nu nog weinig doen. Wat je nu wel nog kan doen is preventief behandelen met fungiciden tegen de ontwikkeling van roetdauwschimmels.

Witloof actueel 21/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Preventieve ziektebestrijding kan heel wat problemen voorkomen, zoals besmetting van de (grond)forcerie. Dit kan door een goede wortelbehandeling, maar zeker ook door de wortels te screenen vóór je ze inzet in de forcerie. Door je wortels na te kijken op uiterlijke sporen van ziekteverschijnselen zoals de bruine vlekken van Sclerotinia en zieke wortels te verwijderen, kan je de ziektedruk in de forcerie sterk reduceren.

Glas actueel 21/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Met meer dan 400 deelnemers uit 40 landen was de workshop VertiFarm2019 deze maand in Wageningen een groot succes. Er is de laatste jaren een toenemende interesse voor het verticaal telen van groenten. Onder de term ‘vertical farming’ worden heel wat technieken verzameld voor verticale teelt, waarmee meer gewassen kunnen worden geteeld op eenzelfde grondoppervlakte. Het gaat van telen in meerdere lagen met gebruik van natuurlijk licht in serres of langs wanden van gebouwen, over het telen in lagen onder kunstlicht in winkels en restaurants tot de grootschalige ‘plantfabrieken’.

Glas actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Sinds een aantal jaar is infectie met de bacterie Acidovorax valerianellae een wederkerend probleem in de veldslateelt. Hoe gebeurt de insleep en verspreiding van Acidovorax en welke beheersmaatregelen kunnen we toepassen? Het zijn maar enkele van de vele vragen die we nog hebben rond deze vervelende bacterie. De onderzoekers van het PCG, PSKW, Inagro en ILVO hopen er een antwoord op te vinden via de operationele groep die later dit jaar van start gaat. Een operationele groep bestaat uit geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren die gedurende twee jaar samenwerken rond een concreet vraagstuk uit de praktijk en hiervoor een innovatieve oplossing zoeken.

Kleinfruit actueel 7/10/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas bezitten dit jaar een grote spreiding. In de plantingen van na half augustus moesten in de eerste week van oktober nog heel wat bloemen open komen. We verwachten voor de latere plantingen een zeer gespreide oogst en dus ook een lange oogstperiode. Een gespreide oogst geeft een gespreide aanvoer, we verwachten dan ook dat de prijszetting minder onder druk zal komen te staan. Een gespreide oogst zorgt ook voor een lagere plantbelasting waardoor de vruchtkwaliteit beter is.
Bij de latere teelten is het niet zeker of de laatste bloemen wel voldoende goed zullen zetten. In een gemiddeld jaar loopt de bestuiving goed tot 25 oktober. Nadien komen er meestal alleen nog misvormde vruchten bij of de bloem wordt door de plant afgestoten (geaborteerde bloemen).