Actueel

Kleinfruit actueel 25/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Bij de normale vroege plantingen Sonata is de oogst van de eerste kistjes aardbeien rond 20-25 maart gestart. De telers die voor Kerstmis hebben geplant waren een vijftal dagen eerder aan de pluk, maar de gewassen staan er wat fijner en korter bij. Hetzelfde geldt voor Sonsation, dat een vergelijkbare koudebehoefte heeft. De zetting is goed evenals de uitgroei in de eerste helft van de oogst. Bij Sonsation zijn de eerste vruchten wel iets minder mooi gevormd.
Bij de teelten met assimilatiebelichting is er rond 25 maart al 1,5 kg/m² geoogst. Hier gaat alles natuurlijk veel sneller. Tegen 20-25 april zijn deze teelten afgeoogst.
Tijdens de oogst moet je een etmaaltemperatuur van 13,5°C nastreven; de nachttemperatuur mag zakken tot 7°C. Doseer maximaal CO2, het koelere weer van eind maart – begin april leent zich hier uitstekend voor.

Witloof actueel 25/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

We raden aan om elk zaadlot met behulp van een kiemproef te testen. Je legt daarvoor minstens 100 zaden in een schaaltje op een vochtig filterdoekje. Je sluit de schaaltjes en plaatst ze bij kamertemperatuur. Na drie dagen tel je de gekiemde zaden en bevochtig je het filterpapier. De overige zaden controleer je om de twee dagen. Tien dagen na de start van de kiemproef tel je de gekiemde zaden op. Door dit aantal te delen door het aantal zaden waarmee je de proef startte (bv. 100) en te vermenigvuldigen met honderd verkrijg je het kiemingspercentage. Dat zou minstens 90% moeten zijn of overeenkomen met het kiemingspercentage dat op de verpakking of in de catalogus is vermeld. Je kan deze proef ook op de Proeftuin voor Witloof laten uitvoeren.

Glas actueel 25/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

De rassenproef grove trostomaten onder belichting werd aangeplant op het PCH op 17 oktober 2018. De fijne trostomaten en de losse tomaten liggen in proef op het PSKW en werden op 11 oktober 2018 geplant.
Bij de grove trostomaten toont Xaverius opnieuw zijn potentieel. In het Elite-segment springen Xandor en Speedax in het oog. Ezanzo doet het niet slecht bij de tussentypes en blinkt uit in productie en smaak. Door de mindere stevigheid is de kwaliteit echter niet altijd top. EZ 1699 en Solaboll zijn in dit segment de meest interessante nieuwkomers. Bij deze twee rassen is de kleur wel een aandachtspunt. Bij de vleestomaten is het voorlopig nog zoeken naar rassen die even gemoot en laagrond zijn als Rebelski. De nieuwe rassen hebben wel andere troeven, zoals een hogere productie, grofheid of Brix-waarde.

Vollegrond actueel 11/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Bladvoeding met mangaan is zeer belangrijk voor een geslaagde teelt van spinazie. Nog te vaak wordt gedacht dat spinazie een hoge stikstofbemesting nodig heeft om een mooie kleur te verkrijgen, maar een beetje mangaan kan al wonderen doen. Uit proeven is gebleken dat 1 kg Mn/ha per teelt voldoende is. Bij spinazie kan je bijvoorbeeld vier behandelingen uitvoeren met elk 250 g Mn/ha. Daarvoor kan je volgende producten gebruiken: 25 kg/ha EPSO Microtop, 1,9 kg/ha Tradecorp Mn, 1,7 kg/ha Cocktail Opal of 0,5 l/ha Mantrac Pro. Spinazie kan hoge mangaanbemestingen goed verdragen, maar bij andijvie kan een te hoge dosering leiden tot verbranding en remming.

Witloof actueel 11/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Vele witlooftelers zijn gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe veldseizoen. Op een groot aantal percelen is al een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd. De analyses van de dieptestalen (0-90 cm) die door Inagro werden verzameld in de periode van begin januari tot 19 februari geven aan dat 64% van de bemonsterde percelen in categorie 1 is ingedeeld (Tabel 1). Met een gemiddelde N-index van 129 zijn deze velden geschikt voor de teelt van witloofwortels.
Daarnaast blijkt 17% van de bemonsterde percelen ongeschikt voor witloof gezien hun hoge N-index en N-voorraad. Op de percelen die onder categorie 4 zijn ingedeeld, blijkt de stikstof ook nog eens zeer slecht verdeeld te zijn over het profiel (0-90 cm): gemiddeld 28 eenheden stikstof in de bouwvoor (0-30 cm) en telkens 135 eenheden in de twee daaropvolgende lagen (30-60 en 60-90 cm). Heb je met zo’n perceel te maken, dan raden we je aan om nogmaals een bodemstaal te laten analyseren.