Vollegrond

Vollegrond actueel 29/5/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Op verschillende waarnemingsvelden worden aardvlooien (Phyllotetra sp.) waargenomen. Deze keversoort is een plaag voor kolen en andere brassica-soorten. Bij deze plaag zijn het niet de larven maar de volwassen kevers die de meeste schade aanrichten. De kevers maken met hun kauwende monddelen gaten in de bladeren. Ze zijn schadelijk in grote aantallen en veroorzaken het meeste schade aan jonge planten bij warm droog weer.

Trends in tien jaar voorlichting

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

In 2009 werd TACO opgericht. Hun slogan ʻteeltoptimalisatieʼ is anno 2020 meer dan ooit van toepassing. Een complexe mestwetgeving, klimaatopwarming, minder gewasbeschermingsmiddelen … Goed boeren wordt hoe langer hoe moeilijker. De voorlichters van TACO over de trends binnen de voorlichting.

FABuleus platteland, waar natuur en landbouw elkaar versterken

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Bloemrijke akkerranden vormen oases van biodiversiteit die heel wat bestuivers en natuurlijke vijanden aantrekken en stimuleren. Dat werd gedemonstreerd met de bloemenrand die werd aangelegd binnen het ‘FABuleus platteland’-project. Het is een mooi voorbeeld van functionele agro-biodiversiteit waar zowel de natuur als de landbouw wel bij varen.

Rodekool bewaarteelt 2019-2020

Dit bericht werd geplaatst in Vollegrond op .

Bij bewaarkolen is het uiterlijk zeer belangrijk. Futurima scoorde zowel kwantitatief als kwalitatief het best. Ook CB 2722, Klimaro, Red River, Resima, Rococo en Travero combineerden een mooie opbrengst met een goede kwaliteit. Roland was zwaar maar had te veel gebarsten kolen. Redguard miste groeikracht en gaf de laagste productie. De meeste rassen bewaarden goed gedurende vier maanden.

Vollegrond actueel 11/5/2020

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Er worden onderzoeksmatig veel inspanningen geleverd om te bepalen wanneer welk veld moet worden beregend. Dit gebeurt met vochtsensoren, satelliet- en/of dronebeelden en gewasgroeimodellen. De bedoeling is om zo efficiënt mogelijk te beregenen met de juiste volgorde van prioriteit aan je gewassen. Uiteraard moet je dan ook water beschikbaar hebben. De laatste twee zomers werden we geconfronteerd met vrij algemene captatieverboden van oppervlaktewater.