Impact van MAP6 op de teeltkeuze in de verzamelaanvraagPrint

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Vanggewassen maken een belangrijk onderdeel uit van MAP6. Vooral in gebiedstypes 2 en 3 hebben deze vanggewassen ook een belangrijke impact op de teeltkeuze. In dit artikel willen we je informeren omtrent hoeveel vanggewas je moet inzaaien, op welk perceel en tegen welke datum. We zetten ook de alternatieven op een rijtje die mogelijk zijn om aan deze vanggewasplicht te voldoen.

Lees hier verder als abonnee.