Andere artikels

Gebruik het water van andermans dak

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Kan je als teler binnenkort het regenwater gebruiken dat op het dak van een bedrijfsgebouw valt enkele straten verderop? En kan je tegelijkertijd ook wateroverlast in je buurt helpen voorkomen? In een nieuw PDPO-project in de Mechelse groenteregio gaan ze onderzoeken welke samenwerkingen kunnen worden opgezet om ons als sector en maatschappij te wapenen tegen de veranderende neerslagpatronen.

Van duurzaam naar circulair

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Duurzame productiemethoden zijn al goed ingeburgerd, maar we moeten nog een stap verder. We moeten de kringlopen sluiten en evolueren richting circulaire landbouw. Uit een gesprek met twee medewerkers van het Departement Landbouw en Visserij leren we dat afval niet bestaat en dat circulaire landbouw een zaak is van iedereen.

Vanggewassen hebben vele voordelen

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Om het risico op het verlies van nutriënten te beperken, zet MAP6 sterk in op de inzaai van vanggewassen. Dat is niet alleen een goede zaak voor de waterkwaliteit, vanggewassen leveren ook een aantal bijkomende voordelen op. Ze zijn een bron van voedingselementen en dragen bij tot een vruchtbare bodem.

Gezuiverd afvalwater, een nieuwe waterbron voor de landbouw?

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Aquafin stelt al voor het derde jaar op rij het gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties ter beschikking van de landbouw. Het aanwenden van deze waterbron voor irrigatie gebeurt in Vlaanderen slechts in extreme weersomstandigheden. Zuid- Europese landen passen deze praktijk al vaker toe. Israël en Cyprus zetten deze waterbron zelfs het hele jaar in. Op Europees niveau wordt er gewerkt aan een verordening om het gebruik van gezuiverd afvalwater in de…

Lees meer

Een greep uit de nieuwe LA-trajecten 2019

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft dit jaar wel twaalf  landbouwtrajecten weerhouden voor financiële ondersteuning. Hieronder een korte voorstelling van de twee projecten die inzetten op plaagbeheersing in de tuinbouw en van het project dat professionele insectenkweek wil ondersteunen.