Andere artikels

Zeven nieuwe LA-trajecten uit de startblokken

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft dit jaar tien landbouwtrajecten weerhouden voor financiële ondersteuning. Bij vier daarvan zijn praktijkcentra voor de groenteteelt betrokken en die stellen we kort even aan je voor. Eind vorig jaar heeft het agentschap nog drie projecten met betrekking tot de groenteteelt goedgekeurd die op de reservelijst van 2019 stonden, ook die willen we je niet onthouden.

Watermakelaar dringend op zoek naar water

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Sinds eind vorig jaar heeft Inagro een watermakelaar die op zoek gaat naar duurzame projecten om de waterbeschikbaarheid bij de West-Vlaamse land- en tuinbouwers te vergroten. Door de huidige droogte en de captatiebeperkingen die daaruit voortvloeiden, zoekt hij ook naar alternatieve waterbronnen die snel ter beschikking kunnen worden gesteld. De sector heeft immers dringend nood aan extra water.

COVID-19 als katalysator

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

COVID-19 veroorzaakt veel menselijk leed en heeft een enorm zware economische impact. Daar kunnen we niet omheen. Nu beurzen en events even niet mogelijk zijn, wou GreenTech met een allereerste webinar mensen samenbrengen en laten netwerken. En vooral: een boodschap van hoop en optimisme verspreiden. Deze pandemie zal trends versnellen die er al zaten aan te komen en dat zal zeker kansen bieden voor de tuinbouw.

Wittekool 2019

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt op .

De rassen Prodikos, Impala en Storidor scoorden goed naar zowel marktbare opbrengst als inwendige en uitwendige kwaliteit. Reaction scoorde het sterkst op deze kenmerken, maar de kolen kwamen in deze proef minder goed uit de bewaring. De rassen Dowinda, Impala en Prodikos behaalden een goede sortering. De droogte was tekenend voor de vroege rassen Amazon en Nagels.

Kunstmestregister verplicht sinds begin dit jaar

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

MAP6 zet sterk in op de opvolging van het gebruik van kunstmest, meer bepaald de stikstof- en fosformeststoffen. In de Mestbankaangifte aangeven hoeveel kunstmest je het voorbije jaar hebt gebruikt, volstaat niet langer. Je bent nu ook verplicht om tijdens het seizoen een kunstmestregister bij te houden voor de stikstof- en fosformeststoffen.