Andere artikels

Klimaatneutrale landbouw is een gedeelde verantwoordelijkheid

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

De landbouwsector staat voor heel wat uitdagingen. Het beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen, maar ook de klimaatverandering bedreigt sommige teelten. Anderzijds zitten we ook aan de bron en moet de impact van de landbouw op de broeikasgasemissies wereldwijd dalen. Phytofar liet tijdens een event heel wat experten aan het woord.

Winterprei mag straks weer bemest worden

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Winterprei bemesten is niet eenvoudig. De lange groeiperiode in combinatie met het neerslagoverschot tijdens de winter maken het niet evident om voldoende stikstof voor het gewas te voorzien in combinatie met een zo beperkt mogelijk verlies van nitraten richting het grond- en oppervlaktewater.

Zes nieuwe EIP-projecten starten op

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Met operationele groepen wil het Departement Landbouw en Visserij de interactie tussen onderzoek en praktijk aanmoedigen en zo innovatie stimuleren. Dat gebeurt via het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP). Dit jaar werden in totaal zestien operationele groepen in verschillende thema’s of sectoren geselecteerd. In zes EIP-projecten is de groentesector betrokken. We stellen deze projecten even kort aan je voor.

Zorg dat je zicht hebt op je energieverbruik

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Al enkele weken is de sterke toename van de gas- en elektriciteitsprijs een belangrijk item in het dagelijkse nieuwsoverzicht. De gasprijs is toegenomen tot nooit eerder geziene hoogten en ook de elektriciteitsprijs bereikt een recordniveau. Het Kenniscentrum Energie maakte enkele rekentools die je kunnen helpen bij het inschatten van de energiekost voor jouw bedrijf.

Derde kwartaal 2021

Dit bericht werd geplaatst in VBT kwartaalcijfers op .

Het VBT stelt elk kwartaal een overzicht op waarin je de aanvoer en prijzen vindt van de afgelopen drie maanden, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In deze editie vind je de kwartaalcijfers voor het derde kwartaal van 2021.