Andere artikels

Fortamino sterke bio-onderstam tomaat

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt op .

Het gebruik van onderstammen is essentieel in een biologische verwarmde serreteelt. In de proef van 2016 kwamen Fortamino en Kaiser als meest geschikte onderstammen voor een biologische teelt trostomaat naar voor. Deze twee onderstammen worden gevolgd door Multifort die zeker ook nog voldoet. Fortamino is in deze proef de enige onderstam waarvan ook biologisch zaaizaad beschikbaar is.

Een professor gaat niet met pensioen

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Witloof en bromelia’s. Voor het onderzoek daaromtrent is professor De Proft wijd en zijd gekend. Maar ethyleen dat was zijn stokpaardje. Was? Misschien toch beter ‘is’. Want hoewel professor De Proft bij het begin van het nieuwe academiejaar de fakkel doorgeeft aan zijn opvolger, is hij niet van plan stil te zitten. Een professor, die gaat niet met pensioen.

Steeds op zoek naar de best passende groenbedekkers

Dit bericht werd geplaatst in Andere, MAP op .

Vandaag zijn veel landbouwers verplicht om groenbedekkers of een vanggewas uit te zaaien na de hoofdteelt. Melkveehouder en akkerbouwer Mark Bourdeaud’hui uit Horebeke is al jaren een fervent voorstander van groenbedekkers. Hij deed op dit vlak al heel wat ervaring en kennis op. Hij kiest zijn groenbedekkers in functie van de bijen en de erosiegevoeligheid van de percelen.

Nitraten in drainagewater reduceren met mobiele zuiveringsinstallatie

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

Ondanks een strenge en doordachte bemesting spoelen er bij openluchtteelten nog te vaak nitraten door via het drainagewater. Deze nitraten kunnen een overschrijding van de nitraatnorm aan het MAP-meetpunt veroorzaken. Een zuiveringstechniek uit de glastuinbouw werd aangepast voor de denitrificatie van velddrainagewater. De eerste installatie wordt dit najaar operationeel.

Bomen hoeven echt geen 100 ton stalmest

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

In de boomkwekerij leeft nog vaak de idee dat een nieuwe aanplant stalmest moet meekrijgen voor jaren, tot aan de rooi. Maar niks is minder waar. De jonge boompjes krijgen al die voedingselementen niet tijdig opgenomen, met uitspoeling tot gevolg. Boomkweker Joost De Winter doet het al jaren met minder, met veel minder.