Andere artikels

Trends in groentegamma: meer smaak, minder afval

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

BelOrta heeft weer heel wat nieuwe producten in de aanbieding: nieuwe kleuren en nieuwe vormen. Maar bij tomaten is op dat vlak de limiet stilaan bereikt. Hier zet BelOrta volop in op smaak. Niet te  miskennen is ook de trend naar minder afval.

Gluren bij de buren lost waterproblemen op?!

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Europese telers willen nog efficiënter aan de slag met water en nutriënten. Zo blijkt uit een enquête van het Europese FERTINNOWAproject. Om de telers de geschikte technologieën aan te reiken, ging het project binnen Europa en daarbuiten op zoek naar technologieën die de telers op korte termijn vooruit kunnen helpen. In Vlaanderen deed de natriumverwijderingsunit (SRU) van Zuid-Afrikaanse oorsprong zijn intrede. Fertigatie in openluchtteelten kregen een nieuwe boost door de…

Lees meer

Naar meer duurzame en circulaire teeltsubstraten voor de tuinbouw

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Het Interreg-project Horti-BlueC demonstreert hoe je lokale reststromen kan opwaarderen tot duurzame teeltsubstraten met ziektewerende en plantversterkende werking. En hoe je daarmee het gebruik van kunstmeststoffen, chemische gewasbeschermingsmiddelen en niet-hernieuwbare materialen zoals veen en steenwol kan terugdringen. Hierdoor kan de (glas)tuinbouw heel wat milieu- en klimaatwinst boeken, en belangrijke stappen zetten in het sluiten van kringlopen.