Nieuwigheden bij de mestaangiftePrint

Dit bericht werd geplaatst in MAP op .

De mestbankaangifte staat voor de deur. Voor het eerst moet je ook het gebruik van organische en organo-minerale meststoffen opgeven. Het gebruik aan kunstmeststoffen in vollegrondsteelten in 2021 is al ingevuld op basis van het gebruiksregister. Kijk dit zeker even na. En er zijn nog wijzigingen, zoals aanpassingen aan de termijnen waarbinnen je het kunstmestregister moet invullen.

Lees hier verder als abonnee.