Andere artikels

Uitgebreid aanbod rassen plukspinazie voor beschutte teelt

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt op .

Spinazie is een gewas dat uiterst geschikt is om te telen in koude kas of plastic koepel. De groente is behoorlijk vorstbestendig. Het belang van de groeiwijze verschilt naargelang het gewas gesneden of geplukt wordt. Binnen de biologische teelt stelt zich tevens het probleem dat slechts beperkt of niet kan behandeld worden tegen schimmelziektes zoals wolf (Perenospora farinosa).

Inagro vraagt aandacht voor een betere bodembescherming

Dit bericht werd geplaatst in Andere op .

Onze bodems zijn in gevaar! Met deze belangrijke boodschap werd op de slotstudiedag van het grensoverschrijdend project PROSENSOLS de aandacht gevestigd op een problematiek die helaas vaak wordt onderschat. De kwaliteit van de Europese bodems is de laatste decennia zorgwekkend achteruitgegaan: afdekking, erosie, verlies aan organisch materiaal, achteruitgang van biodiversiteit, verzilting… beïnvloeden op meerdere manieren onze bodem. Zonder gezonde bodems kan er niet productief worden geboerd en het duurt vele…

Lees meer