Kleinfruit actueel 12/4/2021Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In het merendeel van de belichte teelten worden nu de laatste aardbeien geplukt. In deze teelten is trips amper een probleem geweest, spint en bladluis daarentegen waren vaak wel aanwezig. Ook in de niet-belichte voorjaarsteelten, die nu in volle pluk zijn, zijn spint en bladluis vaak waargenomen en is er ingegrepen geweest. In sommige doorteelten is trips wel aanwezig en zijn al meerdere keren extra Neoseiulus cucumeris bij uitgestrooid, naast de kweekzakjes die ondertussen standaard worden uitgehangen.

Lees hier verder als abonnee.