Kleinfruit actueel 12/9/2022Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Op veel plaatsen is de najaarsteelt vroeger geplant om minder of niet te moeten stoken. Aanhoudende hitte zorgde voor een zeer snel teeltverloop en hierdoor waren deze teelten rond half september al aan de pluk; vaak na minder dan zes weken al. De eerste tak bleef vaak kort en de zetting ondermaats. Dergelijke start heeft een enorme impact op de productie. Goede producties zullen hier niet worden gehaald. Plantingen vanaf half augustus die kunnen worden verwarmd met goedkope energie, al dan niet in combinatie met een wkk, hebben zeer gunstig weer gehad om mooi te ontwikkelen. Hier is de gewasopbouw goed en de lengte van de vruchttakken beduidend beter. Enkele teelten met dure energie zijn toch na 10-15 augustus geplant, vooral door tijdsgebrek. Door aanhoudend goed weer, bleef het werk zich immers opstapelen. Van deze teelten moeten in november wekelijks of zelfs dagelijks de kosten en opbrengsten geëvalueerd worden om na te gaan of het rendabel/verantwoord is om verder te blijven te verwarmen.

Lees hier verder als abonnee.