Kleinfruit actueel 15/4/2022Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De belichte teelten zijn over de helft van de pluk. In deze teelten is trips amper een probleem geweest, spint en bladluis daarentegen waren vaak wel aanwezig. Ook in de niet-belichte voorjaarsteelten, die nu in volle pluk zijn, worden spint en bladluis vaak waargenomen. Voor bladluis is er gecorrigeerd met een selectief middel en voor spint zien we best goede resultaten van de roofmijten Neioseiulus californicus (preventief) en Phytoseiulus persimilis (curatief). P. persimilis wordt curatief uitgestrooid want deze overleeft niet zonder prooi. De afgelopen weken was het ook al mogelijk om de larve van de van nature aanwezige galmug (Feltiella acarisuga) terug te vinden in de spinthaarden. Deze larven kunnen best grote aantallen spint van verschillende stadia verorberen.

Lees hier verder als abonnee.