Kleinfruit actueel 25/1/2021Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het merendeel van de winterteelten is in productie. Alleen de zeer late plantingen van half november met verduisterde planten blijven nog achter. Hier verloopt de strekking ook eerder moeizaam en zitten de bloemen vaak nog diep. Dat bemoeilijkt vooral het doorhalen van de bloemtakken. De teelten met Sonata leveren zeer mooie vruchten op. Doordat vaak met meer geïnstalleerd licht wordt gewerkt, is de procentuele hoeveelheid natuurlijk licht verwaarloosbaar. Ondanks de donkere maand januari zijn de teelten allemaal zeer goed ontwikkeld.

Lees hier verder als abonnee.