Kleinfruit actueel 27/2/2023Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Traditioneel start de pluk in de belichte voorjaarsteelten begin maart, maar dit areaal is eerder beperkt. Vanaf 10-15 maart komt daar onbelichte Sonsation bij, hoewel deze teelt zeer traag op gang komt door de traagheid van dit ras. Enkele zeer vroege doorteelten zullen vanaf begin april de aanvoer mee ondersteunen. Door de evolutie van de kostprijs (niet alleen energie) en de confrontatie met de traagheid van Sonsation blijft de interesse in alternatieven actueel. Voorjaarsteelten met low chill rassen of doordragers zijn mogelijke alternatieven om vroeg in het jaar (onbelichte) aardbeien te kunnen produceren. Maar ook vroegere rassen worden van nabij opgevolgd.

Lees hier verder als abonnee.