Kleinfruit actueel 29/8/2022Print

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De najaarsteelten onder glas kennen allemaal een snelle start. De vroegst geplante teelten (begin augustus) staan al in bloei. Maar ook de laatst geplante teelten vertonen een snelle groeireactie. Met de extreme droogte deze zomer werd het belang van een goede beregening bij de start zichtbaar duidelijk. Op verschillende plaatsen kon men het substraat bovenaan onvoldoende nat houden/krijgen, met regelmatig droge kluitjes tot gevolg. Handmatig nalopen met een broeskop was de enige manier om dit probleem op te lossen. Teelten die droger zijn gestart, vertonen zichtbaar meer tipburn en nadien vaak ook een korter gewas. De biologie is ingezet en nu is het belangrijk om goed te monitoren en waar nodig bij te sturen. De tripsdruk is tamelijk hoog en we mogen verwachten dat er op vele plaatsen zal moeten worden bijgestrooid. We zien dat witte vlieg steeds meer in opmars is. Door selectiever te bestrijden geven we dergelijke plaaginsecten wellicht iets meer ruimte. Wegvangen met vanglinten/-platen is de basis. De laatste jaren zien we ook een toename van de Duponcheliamot (Duponchelia fovaelis). De larven van deze mot kunnen grote schade aanrichten doordat ze het hart van de plant wegvreten. Door het ophangen van vallen met feromonen kan je mannelijke motten wegvangen om zo de populatie te verminderen. Eind augustus werden de eerste Duponcheliamotten al waargenomen. Door een snelle ontwikkeling, komen er snel nieuwe bladeren bij. Hou hier rekening mee bij het interval van de witziektebestrijding.

Lees hier verder als abonnee.