Kleinfruit

Trayplanten 2018 ontwikkelen normaal

Dit bericht werd geplaatst in Kleinfruit op .

Ondanks de extreme droogte verliep de bloemaanleg in 2018 zeer gemiddeld. Begin september startte de generatieve groei en begin december had Elsanta voldoende bloem aangelegd en genoeg koude gevangen. Drie bloemtakken zijn gegarandeerd en die zullen met een gemiddelde spreiding uitkomen. Door de bemesting af te stemmen op de bloemaanleg kan je het aantal bloemtakken verzekeren.

Kleinfruit actueel 28/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

In de vroege stookteelt worden geen vroege rassen meer geteeld. Zoals vorig jaar al aangekondigd, is het vroege ras Clery zo goed als verdwenen uit het segment. De rassen die wel in de vroege stookteelt worden geteeld zijn Sonata en Sonsation. Het zijn beide eerder late rassen, later dan het referentieras Elsanta. De huidige situatie is dus wat tegenstrijdig, maar op Proefcentrum Hoogstraten blijven we elk jaar vroege rassen testen. Hopelijk komt er weldra een geschikte nieuwkomer uit de bus. Zowel Sonata als het nieuwe ras Sonsation lenen zich wel goed voor vroege stookteelten. Ondanks zware forcerie blijft hun vruchtvorm mooi en ook de vruchtkwaliteit is in orde.

Kleinfruit actueel 14/1/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Sonata is iets vroeger geplant dan andere jaren. Het merendeel was voor Kerstmis al geplant omdat de najaarsteelt Elsanta vroeger afgeoogst was door het warme najaar. Er zijn ook een aantal afdelingen met Sonsation opgeplant om te kijken of dit ras een aanvulling op of vervanging van Sonata kan worden. In elk geval zullen er dit voorjaar genoeg aardbeien van worden geleverd om te zien hoe de handel op dit ras reageert.
De wortelontwikkeling is goed aan de gang, de eerste bladstrekking verwachten we midden januari en de eerste bloei begin februari.

Kleinfruit actueel 17/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Het assortiment vroege stookteelten is fel uitgebreid. Naast vroege stookteelten Sonata, wordt er op verschillende bedrijven een (deel van een) afdeling opgeplant met Sonsation. Mogelijks wordt deze laatste in de toekomst een concurrent voor Sonata. Uiteraard wordt er links en rechts ook nog Clery geplant, maar dat ras is bijna volledig verdrongen door Sonata. Magnum neemt in dit verhaal sterk af en zien we nagenoeg niet meer. Malling Centenary is beperkt, maar lijkt wel stabiel te blijven in areaal. Verschillende telers werken met een doordrager in de vroege stook, voornamelijk Murano.

Kleinfruit actueel 3/12/2018

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

De planten worden nu volop gerooid en verse teelten worden vaak nog geplant voor de jaarwisseling. Om alles afgerond te krijgen vóór het personeel huiswaarts gaat, komen er op verschillende bedrijven nog drukke tijden aan. Telers zijn er dan ook niet rouwig om dat er niet zo veel meer moet worden geoogst. Alleen in de glasteelten geplant rond 17-18 augustus of later moet er nu nog wat worden geoogst. Door een mindere plantbelasting en een behoorlijk zonnig najaar, was de energiebalans altijd voldoende positief tot eind november. Daardoor was er al snel nieuw hartblad aanwezig, dat grover en vegetatief was. Hierdoor was ook de vruchtkwaliteit goed, maar dat was niet overal het geval.