Biologische teelt

20 jaar Proefbedrijf Biologische Landbouw: Opgebouwde kennis en technische innovaties maken bio haalbare kaart

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro bestaat 20 jaar. De praktijkervaring uit het bedrijf en de opgebouwde kennis uit het onderzoek versterken elkaar en zorgen ervoor dat het proefbedrijf algemene erkenning geniet. De biologische boeren en sectororganisaties bepalen mee de koers. Als vanzelf komen we uit op een systeemgerichte aanpak.

Slagkrachtig door nat jaar 2021

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Elk jaar blikken we in dit themanummer ‘Biologische teelt’ terug op het voorbije seizoen op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro. De natte omstandigheden leidden tot een uitdagend 2021. Toch kunnen we dankzij een alerte aanpak en een portie geluk terugblikken op een geslaagd seizoen.

Als boeren in de genen zit

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Met twee universitaire diploma’s op zak neemt Karel Dewaele in 2019 het ouderlijk bedrijf over en schakelt het om naar biologische teelt. De focus van het bedrijf ligt op extensieve groenteteelt en akkerbouw, maar Karel experimenteert ook graag met nieuwe teelten. Zoals voor alle bioboeren is de bodem hét kapitaal van het bedrijf en onkruid de meest te duchten vijand.

Biovelddag zet nieuwe generatie wiedeggen in de kijker

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

De precisiewiedeg is een van de belangrijkste innovaties voor een slagkrachtige mechanische onkruidbestrijding sinds de eeuwwisseling. Deze wiedeg is uitgegroeid tot een standaardmachine in de biologische teelt en kan ook in de gangbare teelt een meerwaarde bieden. De machine is breed inzetbaar in quasi alle teelten en beschikbaar in verschillende werkbreedtes en uitvoeringen. Tijdens de biovelddag op 21 juni op het Proefbedrijf Biologische Landbouw worden de nieuwste machines gedemonstreerd.

Ecoploeg versus niet-kerend in bloemkool

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Werken we nu best kerend of niet-kerend en hoe diep moet je dan werken? In een proef in een dubbelteelt van bloemkool tijdens het natte teeltseizoen 2021 konden we geen verschillen aantonen. De bodem bewerken met een ecoploeg, met of zonder woelers, gaf hetzelfde resultaat als de bodem niet-kerend bewerken, met of zonder diepwoelen. De goede bodemstructuur van de voorgaande graanteelt gevolgd door een groenbemester was dominant.