Biologische teelt

PSKW, nieuwe speler in biologisch onderzoek

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Het Proefstation voor de Groenteteelt heeft sinds kort een biologisch perceel om onderzoek op uit te voeren. De focus ligt op eerder kleinschalige groenteteelten in openlucht, maar de onderzoeksthema’s zijn erg divers. De keuze voor bepaalde gewassen en teelttechnieken moet ervoor zorgen dat het eerste biologische productiejaar meteen succesvol verloopt.

Verkenning potentieel vanggewassen en tussenteelten om wortelknobbelaaltjes te beheersen

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Wortelknobbelaaltjes beheersen in verwarmde serres vraagt een innovatieve aanpak. De kans op succes is waarschijnlijk het grootst als verschillende technieken worden gecombineerd. Rucola als vanggewas inzaaien tijdens de wintermaanden blijkt beloftevol om de aaltjespopulatie te doen dalen vóór de start van de hoofdteelt. Ook tussenteelten bieden potentieel, maar daarbij is het belangrijk om voldoende luchtigheid in het gewas te houden om risico op schimmelinfecties te vermijden.

Aanpak koolplagen: van standaard naar zero-fyto

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

De koolvliegdruk neemt toe als gevolg van de klimaatopwarming en daar moeten we bij de beheersing rekening mee houden. Naast afdekken zoekt Inagro voor de bioteelt naar alternatieve beheersingsmethoden. Tegen de koolgalmug biedt afdekken met fijnmazige netten de beste oplossing. Voor de beheersing van rupsen met biopesticiden komt het er op aan de behandeling tijdig te starten. Een zero-fyto-aanpak zonder gebruik van netten leverde nog geen goede proefresultaten.