Biologische teelt

Er is nog ruimte voor bio

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

De consumptie van biologische producten is nog steeds in stijgende lijn. Er is dus nog ruimte voor meer biologische productie. Ook bij ons. Want wat we niet zelf produceren moeten we importeren. Innovatiesteunpunt en BioForum brachten de (afzet)mogelijkheden dit voorjaar in beeld tijdens een webinar.

Onderstammen en bodemverbeteraars in de strijd tegen wortelknobbelaaltjes onder glas

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Wortelknobbelaaltjes beheersen in de biologische vruchtgroenteteelt in verwarmde serres vraagt een innovatieve aanpak. De keuze van een minder gevoelige onderstam blijkt bij komkommer beloftevol om de aaltjespopulatie te reduceren. Ook natuurlijke middelen aan de bodem toevoegen in een tomatenteelt kan de groei van de aaltjespopulatie remmen.

Droog is het nieuwe normaal

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Traditiegetrouw blikken we in het themanummer ‘Biologische teelt’ terug op het voorbije teeltseizoen op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro. 2020 was geen gemakkelijk seizoen. De hitte en de droogte speelden veel teelten parten. De gewasverzorging vroeg extra aandacht.

Plaagbeheersing in kool: nieuwe zero-fyto-wegen exploreren

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Naast afdekking met netten als vaak toegepaste methode test Inagro in het Zero-fyto-project ook meer experimentele methoden om plagen in kolen zonder (bio)pesticiden te beheersen. Zo werden er biologische bestrijders ingezet en intercropping-systemen aangelegd die plaagwerend of -onderdrukkend kunnen zijn. Dit jaar zetten we het onderzoek verder met de meest beloftevolle technieken.

Diverse maatregelen om bodemleven te versterken in onderzoek

Dit bericht werd geplaatst in Biologische teelt, Thema op .

Een gezonde bodem is de basis voor een weerbare biologische teelt. Op verschillende proefvelden onderzoeken we gedurende enkele jaren het effect van een aantal maatregelen op de bodemkwaliteit, met bijzondere aandacht voor het bodemleven. Dat gaat van het inzaaien van allerlei soorten groenbedekkers, tot het gebruik van organische bemesting en het minder intensief bewerken van de bodem. Een sterke toename in het aantal regenwormen op een van de proefvelden bewijst…

Lees meer