Bodem en bemesting

Houtige bodemverbeteraars getest voor opbouw organische koolstof

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Het koolstofgehalte is te laag op steeds meer percelen. Je kan deze trend keren door stalmest of compost toe te dienen, maar vaak zijn deze beperkt beschikbaar. In een demonstratieproef gingen we in augustus vorig jaar aan de slag met minder courante materialen zoals snippers van hout of miscanthus en geshredderd hout. Deze houtige bodemverbeteraars vertraagden door stikstofimmobilisatie de groei van de groenbedekker gezaaid in het najaar, maar de nitraatresidu’s…

Lees meer

Laat bodemverdichting niet langer jouw blinde vlek zijn

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Door het gebruik van zwaardere machines, zeker in natte omstandigheden, neemt het risico op bodemverdichting drastisch toe. Naar schatting een derde van de telers ervaart al problemen en vindt geen blijvende oplossing. In een project worden preventieve bodemdrukverlagende technieken getest. Lagedrukbanden sparen de bodem en verlagen het brandstofverbruik maar worden in de praktijk nog te weinig toegepast. De diepwoeltechniek wordt geoptimaliseerd zodat effecten ook op langere termijn zichtbaar blijven.

Bodemkwaliteit als sleutelfactor in adaptatie voor klimaatverandering

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Door de klimaatverandering moet de land- en tuinbouwsector zich voorbereiden op een toenemende intensiteit en frequentie van weersextremen. Binnen een PDPO-project wensen we de bodems veerkrachtiger te maken door landbouwers inzicht te laten krijgen in de actuele toestand en de evolutie van hun percelen. Daarbij reiken we hen enkele sleutelindicatoren aan om aan de slag te gaan voor een betere bodemkwaliteit.

MAP6 moet zich gaan bewijzen

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

De waterkwaliteit is er het voorbije meetjaar niet op vooruit gegaan. De gebiedsafbakening voor 2021-2022 toont dan ook wat meer rode gebieden. In een webinar werden de voornaamste maatregelen van MAP6 nog even op een rijtje gezet. De agr-gps-app is klaar voor gebruik en een goedkeuring voor het digitale kunstmestregister wordt eerstdaags verwacht. Beide moeten MAP6 een duwtje in de rug geven op weg naar een betere waterkwaliteit.

B3W, de nieuwe voorlichtings- en begeleidingsdienst

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

We starten het nieuwe bemestingsseizoen met een nieuwe voorlichtings- en begeleidingsdienst: B3W, voluit Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit. B3W is erop gericht om via het aanbieden van kennis en door wisselwerking met en tussen de land- en tuinbouwers, te komen tot de meest geschikte praktijken en technieken op de land- en tuinbouwbedrijven. Dat allemaal met als doel nutriëntenverliezen te vermijden en te werken aan een betere bodem en waterkwaliteit.