Erosieproblemen aanpakken voor landbouw en maatschappijPrint

Dit bericht werd geplaatst in Nieuwe teelttechnieken, Thema op .

Erosie veroorzaakt zowel problemen voor de landbouw als voor woningen en maatschappelijke infrastructuur. In het kader van het project Triple C werd onderzoek uitgevoerd om de erosie te beperken. Niet-kerende grondbewerking en drempeltjes tussen ruggen- of rijenteelten zorgen voor minder afstroom van water en sediment bij hevige regenval. Dynamische putten vangen water tijdelijk op waarmee telers later in droogteperiodes kunnen irrigeren. Bij een te grote hoeveelheid neerslag zorgen ze ook voor een geleidelijke afstroom naar de waterlopen om zo de druk op de benedenlopen te beperken.

Lees hier verder als abonnee.